Over De Rode Leeuw

Op zoek naar Nederlands taalonderwijs in Beijing?

Gaan jullie binnenkort naar Beijing verhuizen, zijn jullie net aangekomen of wonen jullie hier al? Dan staan jullie voor de belangrijke keuze om Nederlands onderwijs te kiezen voor de schoolgaande kinderen. Misschien past De Rode Leeuw bij jullie!

Alle leerlingen in de leeftijd 4 t/m 18 zijn welkom bij De Rode Leeuw.

We geven zowel les aan leerlingen uit het basisonderwijs groep 1 t/m 8) als het voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 6). Voor leerlingen uit het VO klas 5 en 6 bieden wij ook begeleiding aan bij het International Baccalaureate Diploma Program (IBDP self-taught) en het certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT).


Overeenkomstig de missie van De Rode Leeuw is ons doel iedere leerling zich optimaal te laten ontwikkelen met aantoonbare resultaten voor alle aangeboden Nederlandse programma’s. Dit gebeurt door middel van een gedifferentieerd aanbod met veelzijdige werkvormen en eigen inbreng, passend bij het taalniveau, de vaardigheden en de belevingswereld van elke leerling. De leeropbrengsten en -doelen vormen hierbij het uitgangspunt en worden zowel met de ouders als de leerling regelmatig besproken en desgewenst aangepast.

Om voor de leerling een stimulerende leeromgeving, en daarmee maximale leeropbrengst, te creëren, zetten wij in op werken met plezier, een veilig klimaat, saamhorigheid en ouderbetrokkenheid.

Onze resultaten zijn gewaarborgd door kwaliteitszorg zoals beschreven in ons schoolplan.

De Rode Leeuw is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De onderwijsinspectie van het NOB voert regelmatig bij ons op locatie een kwaliteitsonderzoek uit om de constante kwaliteit van onze programma’s te waarborgen en zijn onlangs positief door hen beoordeeld.

Geschiedenis

In 2007 is De Rode Leeuw gestart met Nederlands als examenvak van het International Baccalaureate op Higher en Standard niveau. De eerste leerlingen hebben in juni 2008 hun IB Diploma Programma Nederlands succesvol afgerond. Na enkele jaren waarin er geen VO leerlingen eindexamen Nederlands waren, wordt dit programma sinds 2015 opnieuw aangeboden.

In 2008 is een naschools Nederlands programma gestart voor leerlingen die op andere (internationale) scholen in Beijing onderwijs krijgen en voor leerlingen van de Western Academy of Beijing vanaf groep 8. In 2013 is hier een naschools programma Voortgezet Onderwijs aan toegevoegd. Hierdoor hebben alle leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar toegang tot Nederlands onderwijs in Beijing.

In het jaar 2021 stapte De Rode Leeuw naar een volledig naschoolse programma.

In 1994 startte Shell met een Nederlandse afdeling op de internationale school de Western Academy of Beijing. In 2004 werd het bestuur van het Nederlandse onderwijs overgedragen aan de Stichting De Rode Leeuw. Reeds al die jaren kunnen Nederlands en Belgisch sprekende leerlingen van de basisschool van de Western Academy of Beijing dagelijks Nederlandse les onder schooltijd volgen bij een gekwalificeerde leerkracht Nederlands.

ingeli manschot

Schoolleider & leerkracht

david de zwart

Voorzitter bestuur

maarten mostert

Penningmeester

brown wind vane
brown wind vane

Het team

Rob korfage

Bestuurslid kwaliteit

Annette notmeijer

Secretaris