Het onderwijs

We geven les aan leerlingen van de basisschool in groep 1 t/m 8 en het voortgezet onderwijs in klas 1 t/m 6. Ook is er begeleiding mogelijk van leerlingen in klas 5 en 6 (VO) bij het International Baccalaureate Diploma Program (IBDP self–taught) of het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT).

Missie

De Rode Leeuw biedt een Nederlands moedertaal- en cultuurprogramma voor Nederlandssprekende kinderen van 4 t/m 18 jaar aan, waarbij aansluiting op Nederlands en Vlaams onderwijs voorop staat. Al ons onderwijs wordt gegeven in een inspirerende en uitdagende leeromgeving, met als uitgangspunt de behoeften en ontwikkeling van iedere individuele leerling.

Visie

Bij De Rode Leeuw ontwikkelt iedere leerling zich optimaal met aantoonbare resultaten. Het onderwijsaanbod is gedifferentieerd, met veelzijdige werkvormen en eigen inbreng passend bij het taalniveau, de vaardigheden en de belevingswereld van iedere leerling. Onze kernfocus omvat maximale leeropbrengst in een stimulerende leeromgeving, door middel van werken met plezier in een veilig klimaat met een hoge ouderbetrokkenheid. Onze resultaten zijn gewaarborgd door de kwaliteitszorg zoals beschreven in ons schoolplan 2021-2025.

Aannamebeleid

De Rode Leeuw verzorgt een Nederlands moedertaalprogramma dat toegankelijk is voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar met Nederlands als moedertaal. Hieronder staan de procedure en criteria die wij bij ons aannamebeleid hanteren.

Het Nederlandse programma is toegankelijk voor leerlingen die voldoende Nederlands spreken en begrijpen om succesvol deel te kunnen nemen aan de lessen.

Om de Nederlandse taal te kunnen ontwikkelen, is een Nederlandse taalomgeving in het buitenland noodzakelijk. Kinderen worden hier over het algemeen veel minder aan de Nederlandse taal blootgesteld dan wanneer zij in Nederland of België zouden zijn. Zij missen hierdoor minimaal 8 uur per dag Nederlands taalonderwijs, wat van invloed is op hun taalontwikkeling.

Bij De Rode Leeuw volgt jullie kind ‘slechts’ 2 tot 3 uur Nederlands taal- en cultuuronderwijs per week. Doordat het kind dus een groot deel van de dag doorbrengt in een anderstalige omgeving, is naast de lesuren extra ondersteuning vanuit thuis noodzakelijk voor het succesvol volgen van het Nederlandse lesprogramma.

Voor aanname bij het Nederlandse moedertaalprogramma is het daarom wenselijk dat:

  • Er thuis door minimaal één van de ouders consequent Nederlands wordt gesproken.

  • Eén van de ouders wekelijks de huiswerkopdrachten kan begeleiden.

  • Ouders een rijke taalomgeving creëren met voorleesmomenten, Nederlandse boeken, tv-programma’s, tijdschriften en liedjes.

Natuurlijk staan jullie er niet alleen voor! De Rode Leeuw heeft een ruime ervaring met meertaligheid en heeft allerlei tips en materialen beschikbaar.

Meld je kinderen aan

Ben je benieuwd naar de ervaringen van ouders en leerlingen?