De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Wekelijks naschoolse Nederlandse les

De Rode Leeuw verzorgt verschillende Nederlandse lesprogramma’s na schooltijd. Zo is er een programma voor basisschool groep 1 t/m 8 en een programma voor het Voortgezet Onderwijs klas 1 t/m 4. Deze wekelijkse Nederlandse lessen duren 2,5-3 uur en zijn toegankelijk voor Nederlands sprekende kinderen van andere (internationale) scholen en vanaf groep 8 ook voor Nederlands sprekende leerlingen van de Western Academy of Beijing (WAB). De meeste naschoolse lessen vinden doordeweeks en op zaterdag plaats op de Western Academy of Beijing. Voor groep 1 t/m 4 is er op zaterdag les in Sanlitun.

De Rode Leeuw biedt WAB leerlingen in klas VO 5 en 6 de mogelijkheid tot begeleiding bij het volgen van het IB Diploma Programma Nederlands. De leerlingen lezen diverse literaire boeken en doen schriftelijk en mondeling examen Nederlands. Hierdoor komt het vak Nederlands op hun diploma te staan.

De programma’s voor de basisschool en het voortgezet onderwijs worden uitgevoerd door twee gekwalificeerde leerkrachten Nederlands. Waar nodig worden de leerkrachten daarbij ondersteund door een onderwijsassistente.

Instructie wordt in kleine groepjes gegeven. Leerlingen krijgen wekelijks huiswerk om de lesstof te oefenen gedurende de week. Ook worden Cito- en Diatoetsen afgenomen.

De naschoolse programma’s gebruiken de Nederlandse lesmethodes Veilig Leren Lezen, Taaljournaal, Nieuwsbegrip en Nieuw Nederlands als uitgangspunt. Wekelijks werken we in thema’s aan:

  • Vergroten van de woordenschat
  • Mondelinge en schriftelijke communicatie
  • Begrijpend lezen
  • Grammatica en de overstap van jeugdliteratuur naar de volwassen literatuur.

Lestijden en kosten

Informatie over lestijden en de verplichte toetszondag vindt u in de schoolgids onder ‘praktische informatie’. Informatie over het lesgeld vindt u in de schoolgids onder ‘aannamebeleid’.

Ook kunt u contact opnemen met de coördinator van het Nederlands dagprogramma en directeur van De Rode Leeuw, Anne  Dorst: directeur@derodeleeuw.org.