De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Dagelijks Nederlandse les op de Western Academy of Beijing (WAB)

Nederlands sprekende kinderen op de basisschool (Elementary school) van de Western Academy of Beijing (WAB) hebben de unieke mogelijkheid om Nederlands als onderdeel van een dagelijks programma te kiezen dat geïntegreerd is in het WAB PYP curriculum. Deze dagelijkse Nederlandse lessen duren 40 minuten en vinden plaats onder schooltijd. De focus in de lessen ligt op spreken, begrijpend lezen, luisteren, schrijven en woordenschat. Dit Nederlandse taalprogramma is gericht op aansluiting bij het onderwijs in Nederland en België, NTC scholen in andere landen en het IB Diploma programma Nederlands.

De leerlingen in dit programma wordt ook een wekelijkse les van 40 minuten conversatie Chinees aangeboden. Deze les wordt aangeboden als naschoolse activiteit en wordt gegeven door een gekwalificeerde leerkracht Chinese taal.

De Nederlandse lessen maken al sinds de oprichting van WAB in 1994 onderdeel uit van het WAB Elementary School PYP curriculum. Om de best mogelijke kwaliteit te bieden werkt WAB met een gekwalificeerde Nederlandse leerkracht die speciaal aangenomen is om het geïntegreerde Nederlandse moedertaalprogramma voor leerlingen van de WAB elementary school te organiseren en doceren. Er is een eigen klaslokaal op de gang van ‘Languages’ in het basisschool gebouw waar de lessen plaatsvinden.

Het programma gebruikt officiële Nederlandse lesmethodes en ook wordt twee keer per jaar de cito toets afgenomen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan Belgische en Nederlandse culturele aspecten wat helpt de leerlingen een gevoel van identiteit te geven.

WAB leerlingen in Pre-Kinderkarten en WAB leerlingen in de Middle en High school kunnen één van de naschoolse programma’s Nederlands volgen. Deze worden ook georganiseerd door De Rode Leeuw.

Voor het geïntegreerd taalprogramma Nederlands op de basisschool van de Western Academy of Beijing bestaat een jaarlijkse eigen bijdrage. Het lesgeld voor het geïntegreerde programma Nederlands op de Elementary School van WAB bedraagt 26,000 RMB voor leerlingen in KG-Grade 5. Zij krijgen 5 keer per week 40 minuten Nederlandse les.

Wilt u meer weten? In de schoolgids op deze site vindt u meer informatie over zowel het geïntegreerde dagelijkse Nederlandse moedertaalprogramma  op de WAB Elementary School als ook over de naschoolse Nederlandse taalprogramma’s  voor WAB Pre-Kindergarten, Middle en High School leerlingen.

Bij aanmelding op de Western Academy of Beijing kunt u vermelden dat u de Nederlandse lessen wilt volgen.

Ook kunt u contact opnemen met de coordinator van het Nederlands dagprogramma en directeur van De Rode Leeuw, Alexia Mavromatis: directeur@derodeleeuw.org.