De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Hoe het allemaal begon…

In 1994 startte Shell met een Nederlandse afdeling op de internationale school de Western Academy of Beijing. In 2004 werd het bestuur van het Nederlandse onderwijs overgedragen aan de Stichting De Rode Leeuw. Reeds al die jaren kunnen Nederlands en Belgisch sprekende leerlingen van de basisschool van de Western Academy of Beijing dagelijks Nederlandse les onder schooltijd volgen bij een gekwalificeerde leerkracht Nederlands.

In 2007 is De Rode Leeuw gestart met Nederlands als examenvak van het International Baccalaureate op Higher en Standard niveau. De eerste leerlingen hebben in juni 2008 hun IB Diploma Programma Nederlands succesvol afgerond. Na enkele jaren waarin er geen VO leerlingen eindexamen Nederlands waren, wordt dit programma sinds 2015 opnieuw aangeboden.

In 2008 is een naschools Nederlands programma gestart voor leerlingen die op andere (internationale) scholen in Beijing onderwijs krijgen en voor leerlingen van de Western Academy of Beijing vanaf groep 8. In 2013 is hier een naschools programma Voortgezet Onderwijs aan toegevoegd. Hierdoor hebben alle leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar toegang tot Nederlands onderwijs in Beijing.

In het jaar 2021 stapt De Rode Leeuw naar een volledig naschoolse programma. Vanaf schooljaar 2021-2022 zullen ook de lessen voor de Elementry School in eigen beheer worden voortgezet. Nog altijd binnen de veilige en vertrouwde muren van WAB. Voor de Middle- en High school leerlingen zijn er geen veranderingen.

De Rode Leeuw biedt een onderwijsprogramma voor groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool en klas 1 tot en met 6 van het Voortgezet Onderwijs.