De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

De school

De Rode Leeuw van toen tot nu

In 1994 startte Shell met een Nederlandse afdeling op de Western Academy of Beijing. In 2004 werd het bestuur van het Nederlandse onderwijs overgedragen aan de Stichting De Rode Leeuw. In al die jaren kunnen leerlingen op de basisschool van de Western Academy of Beijing (WAB) ook onderwijs volgen op de Nederlandse afdeling.

In 2008 is een naschools Nederlands programma gestart dat toegankelijk is voor leerlingen op de middelbare school van WAB en voor leerlingen die op andere internationale scholen onderwijs volgen. In de loop der jaren is het naschoolse programma flink uitgebreid: er worden wekelijkse lessen aangeboden op twee locaties voor leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool, klas 1 tot en met klas 4 van het Voortgezet Onderwijs en een mentorprogramma voor IB Diploma Programma Nederlands.

In 2019 start De Rode Leeuw met ruim 40 leerlingen. Ongeveer 12 leerlingen volgen het Nederlandse programma onder schooltijd als onderdeel van het lesprogramma van Elementary School op de Western Academy of Beijing (groep 2 tot en met 7). Zo’n 30 leerlingen volgen het naschools Nederlandse programma in groep 1 tot en met 8 en het naschoolse Nederlandse programma voor VO-klas 1 tot en met 4 en de begeleiding van leerlingen uit VO-klas 5 en 6 bij hun IB Diploma-Programma Self Taught Nederlands.

De Rode Leeuw heeft geeft les De Western Academy of Beijing in de wijk Shunyi.

Het team van De Rode Leeuw

Ons onderwijsteam bestaat uit: 

  • Anne Dorst directeur en leerkracht van groep 2 tot en met 7 van het Nederlandse dagprogramma op WAB. 
  • Merle Remmers leerkracht van het naschoolse Nederlandse programma op WAB voor Voortgezet Onderwijs leerjaar 1 tot en met 6 en basisonderwijs groep 3-5. 
  • Frank Aarts leerkracht van het naschoolse Nederlandse programma op WAB voor basisonderwijs groep 1  tot en met 5.  

De Rode Leeuw werkt met gekwalificeerde leerkrachten. Ze zijn bevoegd en hebben ruime ervaring in het onderwijs.