De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Schoolgids 2020–2021

Beste ouders, 

Voor u ligt de schoolgids van De Rode Leeuw – de Nederlandse School in Beijing. De Rode Leeuw is een Nederlandse Taal– en Cultuur locatie (NTC) in Beijing en is erkend door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 

In deze schoolgids leggen we uit hoe wij ons onderwijs inrichten, waar we voor staan en wat u van ons mag verwachten. De schoolgids wordt ieder jaar herzien en is een naslagwerk. Indien u als ouder vragen of suggesties heeft naar aanleiding van deze schoolgids, dan horen we dat graag via directeur@derodeleeuw.org. Met uw suggesties kunnen we op De Rode Leeuw aan verbetering van het Nederlandse onderwijs in Beijing blijven werken. 

De schoolgids bevat informatie over: 

  • De lesstof op onze school 
  • De extra zorg voor de kinderen 
  • Wat ouders en school van elkaar mogen verwachten 

Deze schoolgids sluit aan bij het Schoolplan. Hierin hebben we voor een periode van vier jaar beschreven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn voor de toekomst 

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Deze schoolgids kan geen volledig beeld van onze school geven. We nodigen u graag uit om via een persoonlijk gesprek uw vragen te beantwoorden. U bent bovendien van harte welkom voor een nadere kennismaking en een rondleiding door het schoolgebouw. 

Namens het bestuur en onderwijsteam van De Rode Leeuw, 

Anne Dorst 

Directeur/leerkracht 

Beijing, augustus 2020