De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Schoolgids 2022–2023

Beste ouders, 

Voor u ligt de schoolgids van De Rode Leeuw, de Nederlandse School in Beijing. De Rode Leeuw is een Nederlandse Taal- en Cultuurlocatie (NTC) in Beijing en is erkend door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

In deze schoolgids kunt u lezen hoe wij ons onderwijs inrichten, waar we voor staan en wat u van ons mag verwachten. De schoolgids wordt ieder jaar herzien en is een naslagwerk. Indien u als ouder vragen of suggesties heeft naar aanleiding van deze schoolgids, dan horen we dat graag via informatie@derodeleeuw.org. Met uw bijdrage kunnen we op De Rode Leeuw aan verbetering van het Nederlandse onderwijs in Beijing blijven werken! 

De schoolgids van De Rode Leeuw bevat o.a. informatie over: 

• De lesstof op onze school. 

• De (extra) zorg voor onze leerlingen. 

• Wat leerlingen, ouders en school van elkaar mogen verwachten. 

Deze schoolgids sluit aan bij het Schoolplan. Hierin hebben we voor een periode van vier jaar beschreven hoe wij ons onderwijs vormgeven en wat de plannen zijn voor de toekomst. 

We wensen u veel plezier met het lezen! Een schoolgids kan natuurlijk geen volledig beeld van onze school geven, we nodigen u daarom van harte uit om ons te bezoeken. We maken graag tijd voor u vrij voor een persoonlijke kennismaking en een rondleiding door de school! 

Namens het onderwijsteam en bestuur van De Rode Leeuw, 

Ingeli Manschot 

Directeur 

Beijing, oktober 2022