De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Huiswerk


Huiswerk

Het huiswerk voor leerlingen van het PO groepen vindt u hier:


Huiswerk

Het huiswerk voor leerlingen van het VO groepen vindt u hier:Ondersteunende materialen

Elke week krijgt uw kind huiswerk mee naar huis. Hieronder vindt u de ondersteunende materialen.

Staal Spelling

Voortgezet Onderwijs – Nieuw Nederlands
Woordenschat-woorden

Toegang tot Nieuwsbegrip