De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Huiswerk 3 juni

Staal
Blok 6 week 4.

Anne, kies zelf 2 opdrachten per bladzijde. Les 3 heb je al af, goed zo!
Finn, maak de opdrachten die ik omcirkeld heb.
Daan, jij maakt ook de omcirkelde opdrachten.

Anne, jij moet thuis je verhaal nog verder uittypen.

Nieuwsbegrip
Maak je opdrachten af. Je hoeft alleen de aangestreepte opdrachten te doen.

Als je Naturalis virtueel wil bezoeken, klik dan op deze website:

https://www.naturalis.nl/virtueelmuseum

Lezen
Blijf allemaal lezen in je leesboek!

Staal
Blok 6 week 2. Maak de omcirkelde opdrachten. Anne, jij mag zelf 2 opdrachten per bladzijde kiezen.

Lezen
Lees door in je leesboek.

Numo
Werk aan je Numo! De modules moeten over 5 weken af zijn.

Geschiedenis
Je hebt de vragen nu beantwoord. Schrijf je aantekeningen nu uit in volledige paragrafen. Dit moet je met de hand doen, niet op de computer.

Lezen
Als je je boek nog niet uit hebt, lees dit dan uit. Neem het boek mee naar de les.

Numo
Werk een uur aan numo. We hebben nog 5 weken om de modules af te krijgen.

Geschiedenis
Rond je onderzoek af. Je moet op alle vragen een goed antwoord hebben. Dit mag in de form van aantekeningen. In de les gaan we de antwoorden uitwerken.

Lezen
Lees hoofdstuk 5t/m 8 uit ‘De Helaasheid der Dingen’.

Staal
Blok 6 week 1. Maak de omcirkelde opdrachten.

Nieuwsbegrip
Maak nieuwsbegrip over een kunstwerk gemaakt van rubiks kubussen. Lees de tekst en maak de opdrachten.

Lezen
Lees elke dag in je leesboek en neem het leesboek mee naar de les. 

Numo
Werk aan je Numo.

Lezen
Probeer je boek uit te lezen.

Geschiedenis
Rondt je onderzoek af. Probeer alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Je hoeft je aantekeningen nog niet volledig uit te schrijven. Sla al je gebruikte bronnen op.

Numo
Maak de sprongtoets voor ‘formuleren’.
Probeer de module ‘werkwoordspelling’ af te hebben.

Lezen
Zorg dat je de eerste 4 hoofdstukken hebt gelezen (tot en met ‘Alleen de allenen’).

Geschiedenis
In de les ben je gestart met het beantwoorden van je 5W1H vragen. Ga hiermee door. Probeer je antwoorden zo compleet mogelijk te hebben. Dit mag in aantekeningen. We gaan in de les door met het uitschrijven van de antwoorden.

Staal
Daan, Finn en Anne, jullie maken allemaal blok 5 week 3.
Jullie hebben de opdrachten omcirkeld. Denk eraan: elke week bestaat uit 4 bladzijden.

Nieuwsbegrip
Deze week hebben jullie een geprinte versie van nieuwsbegrip meegekregen. Het gaat over mariniers die een vliegpak testen. Ik heb met rood de opdrachten omcirkeld die je moet maken.

Lezen
Lees door in je leesboek en neem je leesboek mee naar school.