De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Wekelijkse update WAB-dagprogramma 25 mei 2017

Beste ouders,

Deze week hebben de kinderen van groep 4-5-6 de mixtoets gemaakt.

Groep 7 maakt deze volgende week, zij hebben wat tijd gemist vanwege kamp.

Nieuwsbegrip ging over voedselverspilling, dit is een onderwerp wat behandeld is tijdens de ‘grade 5 exhibition. Sommige kinderen weten hier al meer over.

De komende weken zijn de oudergesprekken. Deze week heb ik met de kinderen ‘kindgesprekken’ gevoerd. Hierbij heb ik hun ontwikkeling op de verschillende vakgebieden (spelling, begrijpend lezen, lezen etc.) laten zien. Ook hebben wij gereflecteerd op dit schooljaar en bepaald waaraan we volgend schooljaar gaan werken.

Het einde van het jaar nadert, we blijven tot het einde hard werken, maar er is ook tijd voor ‘klassenfeesten’ en andere gezellige dingen.

Bekijk meer foto’s en het huiswerk op de blogs.

Prettig weekend alvast,

Alexia

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply