De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Huiswerk voor 29 januari

J&A:
*Leren woordenschat les 1 t/m 6
*Maken woordenschat les 7, 8 en 9
*Proeftoets gram. woordsoorten H1+2

K:
*Leren woordenschat les 1 t/m 6
*Maken woordenschat les 7, 8 en 9
*Afmaken Spelling blz. 185 opdr. 20
*Proeftoets samenvatten en schematiseren H1 (blz. 237 t/m 246)

Leerstof 31 januari:
J&A:
H1+2: lezen, spelling, grammatica ws, woordenschat, kijk op taal, grammatica zd (pv,ow,wg,lv,mw,bwb,hoofdzin,bijzin)
H3: lezen
K:
Lezen H1+2 (blz. 11 t/m 49)
Spelling H1+2 (blz.155 t/m 185)
Samenvatten & schematiseren H1 (blz. 237 t/m 246)
12 februari: inleveren boekverslag

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply