De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Huiswerk 11 november

Nieuwsbegrip online
Onderwerp: ‘Leraren gaan staken’

Lezen
Lees deel 5 uit ‘Password’ (blz. 141 t/m 218).
Maak na het lezen aantekeningen. Zet de hoofdstuknummers erbij.

Thuisdictee
Maak het thuisdictee dat je in je folder hebt.
Als je geen dictee in je folder hebt, mogen je ouders zelf 6 woorden en 2 zinnen bedenken.

Nieuw Nederlands
NN VO1, blz. 13, opdracht 5
NN VO2, blz. 175, opdracht 2 of 3

Project
Het huiswerk van vorige week heeft niet iedereen goed begrepen. Kijk nog eens goed naar onderstaande opdracht van vorige week, maar dan iets anders omschreven:
Onderzoek het artikel dat je hebt gekopieerd.
– hoeveel alinea’s heeft je artikel?
– wat is de titel?
– is er een subtitel? zo ja, waar?
– zijn er tussenkopjes?
– zijn er afbeeldingen?
– is er een bijschrift?
Markeer alle bovengenoemde onderdelen.
Het huiswerk voor deze week:
– kleur alle voeg- en signaalwoorden.
(vb: omdat, nadat, terwijl etc.)

Grammatica
We hebben het lijdend voorwerp besproken. Ga naar onderstaande website, lees de informatie goed door en maak de opdrachten ‘Lijdend voorwerp-03’ en ‘Lijdend voorwerp-04’.

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply