De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

huiswerk 4 november

Nieuwsbegrip online
Onderwerp: ‘Zet je licht aan!’ (zie archief)

Lezen
Lees deel 4 uit ‘Password’ (blz. 95 t/m 137).
Maak na het lezen aantekeningen. Zet de hoofdstuknummers erbij.

Thuisdictee
Maak het thuisdictee dat je in je folder hebt.

Nieuw Nederlands
NN VO2, blz. 91 opdracht 2 of 3
NN VO1, blz. 92 opdracht 2 of 3

Project
Onderzoek het artikel dat je hebt gekopieerd. Wat valt je op aan het artikel? Hoe is de lay-out? Maak aantekeningen op/naast je artikel. Markeer ook de titel, tussenkopjes, alinea-indeling en andere opvallendheden.

Grammatica
Jullie hebben een kopie gekregen van een bladzijde uit Password. Vind van elke zin de persoonsvorm, het onderwerp en het werkwoordelijk gezegde. Geef alle persoonsvormen één kleur, alle onderwerpen een andere kleur en alle werkwoordelijke gezegdes een derde kleur.

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply