De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Huiswerk 25 mei

Staal
Blok 8 week 1
Blz. 52, opdracht 2 en 3
Blz. 53, opdracht 2 en 3
Blz. 54, opdracht 1, 2 en 4

Thuisdictee
In plaats van thuisdictee, wil ik graag dat je het blad met werkwoorden afmaakt. Op de achterkant van het blad heb je nog 8 werkwoorden over. Op de voorkant van het blad schrijf je in de ene kolom de stam en in de andere kolom een onderwerp (hij, zij of het, bijvoorbeeld mama, de buurvrouw, Piet, de hond) en dan schrijf je het juiste werkwoord: stam + t. Jullie hebben al veel woorden in de les geoefend, dus ben je even in de war, kijk dan naar die voorbeelden.
Let op:
– de z in een werkwoord kan veranderen in een s (grazen –> graas)
– de v in een werkwoord kan veranderen in een f (graven –> graaf)
– soms moet je een extra klinker toevoegen (lopen –> lop –> loop)
– soms moet je een extra medeklinker weghalen (zetten –> zett –> zet )

Bernadette
Jouw enige huiswerk is het afmaken van de hoofdstukken. Je hebt alle vragen beantwoord. De antwoorden moet je nu uitschrijven in een stukje tekst: een alinea. Heb je bij een subonderdeel (bijvoorbeeld ’trainers’) twee vragen, dan krijgt dit hoofdstuk 2 alinea’s.
Na het schrijven van elke alinea, lees je de alinea nog een keer en stelt jezelf deze vragen:
– Loopt mijn zin soepel?
– Is mijn zin niet te lang? ( zo ja, hak de zin dan in twee zinnen)
– heb ik de woorden in de zin goed gespeld?
Heb je de alinea verbeterd, laat papa of mama de alinea dan lezen. Misschien hebben zij nog een goede tip!

Vergeet niet te lezen! 

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply