De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Huiswerk 21 januari

Nieuw Nederlands
Toets H2. Onderdelen:
– woordenschat
– grammatica zinsdelen
– grammatica woordsoorten
– spelling

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online
Onderwerp: Waddeneilanden

Woordenschat
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:
– lokaliseren
– secuur
– opperen
– aansprakelijk stellen
– bezaaid met

Lezen in je leesboek

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply