De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Huiswerk 14 januari

Nieuw Nederlands
H2 ‘formuleren’ opdracht 3 en 4
H2 ’test’ alleen de onderdelen ‘woordenschat’, ‘kijk op taal’, ‘grammatica zinsdelen’, ‘ grammatica woordsoorten’ en ‘spelling’.
Nadat je H2 ’test’ klaar hebt, kijk je jouw eigen antwoorden na met het antwoordblad dat je van mij gekregen hebt.

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online
Onderwerp: paarse vrijdag (zie archief).

Woordenschat
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:
– in het leven geroepen
– op iemand vallen
– uitdragen
– de lading dekken
– solidair

Lezen in je leesboek

Promoot je provincie
VANDAAG (14 JANUARI) ZIJN DE PRESENTATIES!
Doordat meerdere leerlingen ziek waren voor de vakantie, is deze opdracht verplaatst naar het nieuwe jaar.

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply