De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Huiswerk 8 december

Afgelopen week hebben we aandacht besteed aan zowel het thema ‘vormen en kleuren’ als aan Sinterklaas. Voor het thema ‘vormen en kleuren’ hebben de leerlingen ruimtelijke figuren geleerd en 3 werkbladen in hun mapje gekregen.

We zijn er helaas niet aan toegekomen om de sinterklaasspelletjes te wisselen, maar het spelletje wat je nu hebt kun je natuurlijk nogmaals spelen!

De leerlingen hebben allemaal ook een nieuw boekje in de tas. Het is erg belangrijk te blijven lezen met je kind!

Veel ouders weten hoe belangrijk begrijpend lezen is. Je hebt het nodig bij alle vakken. Minder ouders weten dat begrijpend lezen al begint met begrijpend luisteren. Wat wordt er nou precies gezegd? Met de volgende auditieve oefeningen oefen je dit. De oefeningen kun je meerdere keren per week herhalen.

Tegenstellingen: De ouder start de zin, het kind maakt de zin na de puntjes (…) af. Ouder: niet zwart maar… kind: wit!

Goed of fout: de ouder leest een willekeurige zin op (doe dit juist niet op volgorde). Het kind geeft aan of dit klopt of niet.

Kleuren mengen: lees het hele verhaaltje voor (linker stukje). Stel daarna de vragen (rechter stukje). 

De tekening: lees het hele verhaaltje voor (linker stukje). Stel daarna de vragen (rechter stukje).

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply