De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Huiswerk 10 november

Groep 2 is gestart met een nieuw thema: ‘kleuren en vormen’. In de eerste week zijn een aantal kleuren aan bod gekomen. Volgende week zullen we de kleuren uitbreiden. In de laatste twee weken hebben we het over vormen. Het is goed om in de komende tijd extra aandacht te besteden aan kleuren in het dagelijks leven. Speel bijvoorbeeld ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’ of noem een kleur en wijs met elkaar zoveel mogelijk spullen in de woonkamer/keuken/andere omgeving aan van die kleur.

Ook wil ik het huiswerk ietwat uitbreiden met een aantal talige oefeningen. Probeer de komende week aandacht te besteden aan de volgende oefeningen:

Trefwoord herkennen: lees van onderstaande afbeelding de reeks op. Uw kind klapt/springt/maakt een gebaar (spreek dit van te voren af) bij het dikgedrukte woord.

Zinnen verdelen in woorden: lees van onderstaande afbeelding een zin voor. Het kind telt de woorden en vertelt hoeveel woorden in de zin zitten. Dit kan hij laten zien door evenveel blokjes (of andere voorwerpen) neer te leggen.

 

lettergrepen klappen: Kies van onderstaande afbeelding een woord en laat je kind het aantal lettergrepen klappen. Als dit lastig is, kun je de lettergrepen samen klappen. (vb: O-ran-je, een klap op 0, een klap op ran, een klap op je).

Ook zitten er 2 werkbladen in de snelhechter.

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply