De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Huiswerk 24 oktober

Staal
Voor Staal staat het dictee op het programma.
– Bekijk de lessen van blok 2. Wat vond je lastig? Bespreek het met je ouder(s)!
– Bestudeer het naslagwerk dat je van mij hebt gekregen (wat is een zelfstandig naamwoord? En een bijvoeglijk naamwoord? Kun je ook voorbeelden noemen? etc.) Bespreek het met je ouder(s)!

Thuisdictee
Deze les zijn we er niet aan toegekomen om nieuwe spellingsafspraken in het thuisdicteeschrift te schrijven. Ik wil u vragen de volgende spellingsafspraken te oefenen:
Groep 6:
13. kilowoord
14. komma-s meervoud
15. centwoord
gids-rijtje (blz. 20)
uw-rijtje (blz. 3)

Groep 7
3. luchtwoord
8. langermaakwoord
13. kilowoord
26. garagewoord
27. lollywoord

groep 8
16. komma-s meervoud en bij bezit
18. colawoord
25. routewoord
27. lollywoord
31. trottoirwoord

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Let op: i.v.m. de oktobervakantie lopen we een week achter op de leerlingen in Nederland. Zoek daarom in het archief naar de les over Banksy.

Lezen in je leesboek

Kinderboekenweek
Schrijf een verhaal over jouw survival avontuur in het bos. Schrijf ongeveer een half A4. Stuur jouw verhaal uiterlijk dinsdagavond 23 oktober naar merle@derodeleeuw.org . 

extra informatie over de opdracht:
Voor de Kinderboekenweek hebben wij gelezen uit het boek ‘Ik ben Vincent en ik ben niet bang’. De volgende opdracht hoort daarbij:
Stel, je bent in je eentje in het bos. Het wordt donker. Je hoort allemaal geluiden. Misschien is het koud, of heb je honger, of iets anders. Doe je ogen dicht en stel jezelf voor in dat bos. Schrijf op wat je doet in dat bos. Wat je ziet, hoort, ruikt, enzovoort. Schrijf het op alsof je daar echt bent. Alsof het nu gebeurt. Hoe overleef jij een nacht alleen in het bos? Welke survivalspullen gebruik je?

Huiswerk Vittorio
Nieuw Nederlands:
H1 ‘woordenschat’ opdracht 2, 3 en 6

Nieuwsbegrip:
Nieuwsbegrip online.
Let op: i.v.m. de oktobervakantie lopen we een week achter op de leerlingen in Nederland. Zoek daarom in het archief naar de les over Banksy.

Woordenschat:
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:
– iconisch
– controversieel
– vergaren
– recalcitrant
– verloochenen

Lezen in je leesboek

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply