De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Praktische informatie

Schooltijden

De Nederlandse lessen in 2019-2020 vinden plaats volgens het volgende rooster.

Nederlandse programma onder schooltijd op de Western Academy of Beijing:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
8.30-8.55 HR HR HR HR HR
8.55-9.35 Groep 6 Groep 7 Groep 6
9.35-10.15 Groep 3 Groep 3 Groep 3 Groep 3 Groep 3
10.15-10.35 Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze
10.35-11.15 Groep 2 Groep 2 Groep 2 Groep 2 Groep 2
11.15-11.55
11.55-12.55 Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze
13.05-13.45 Groep 5 Groep 5 Groep 5 Groep 7
13.45-14.25 Groep 7 Groep 6 Groep 5 Groep 6
14.25-15.05 Groep 7 Groep 6 Groep 5 Groep 7

Het naschoolse Nederlandse programma:

Merle Merle Merle Merle Frank + Tina
maandag

15.45-18.15 uur

dinsdag

15.45-18.15 uur

woensdag

15.45-18.15 uur

donderdag

15.45-18.15 uur

zaterdag

9.30-12.30 uur

VO 1-2 VO 3-4 Groep 8 Basisschool (groep 3-7) Basisschool (groep 1-7)

Leerlingen van het IB-programma plannen de wekelijkse lessen in overleg met de leerkracht.

De Nederlandse onderwijsinspectie verwacht 200 uur Nederlands onderwijs per schooljaar. Om hieraan te voldoen maken de leerlingen Nederlands huiswerk en is er voor leerlingen van het naschools programma groep 4 t/m 8 en VO-klas 1 tot en met 4 een toetszondag in het schooljaar gepland. Op deze ochtend worden Cito- en Diatoetsen afgenomen. De geplande verplichte toetszondag is op 19 januari 2019 van 10.00-13.00 uur

We benutten de onderwijstijd zo optimaal mogelijk. We vragen de kinderen zo snel mogelijk naar de Nederlandse les te komen om verlies van onderwijstijd te voorkomen. We gaan ervan uit dat kinderen op onze school, net als in Nederland, leerplichtig zijn. Er wordt door WAB en door de Nederlandse naschoolse klas een absentielijst bijgehouden. Indien het aantal dagen afwezigheid opvallend groot is, wordt er informatie bij de ouders ingewonnen over de reden van afwezigheid.

Mocht uw kind om een bepaalde reden niet kunnen deelnemen aan de les, dan vernemen wij dit graag op tijd middels een email of tekstbericht van u aan de leerkracht.

Schoolvakanties

De schoolvakanties voor 2019-2020 lopen gelijk met de schoolvakanties van de Western Academy of Beijing.

Datum Vakantie of vrije dag
10 augustus 2019 Eerste schooldag voor Naschoolse Programma
14 augustus 2019 Eerste schooldag voor terugkerende WAB-families
28 september – 7 oktober 2019 Oktobervakantie
14 december 2019 – 5 januari 2020 Wintervakantie
24 januari – 2 februari 2020 Chinees Nieuwjaar vakantie
28 maart – 5 april 2020 Voorjaarsvakantie
1 mei 2019 1 mei viering
12 juni 2019 Laatste lesdag voor WAB- en Naschools Programma

 

We vragen ouders hun vakantie zoveel mogelijk tijdens de schoolvakanties te plannen. Wanneer vakantie buiten de schoolvakanties wordt gepland, kunt u om extra huiswerk vragen voor uw kind.

Absentie bij het naschools Nederlandse programma

We verwachten dat ouders de leerkracht informeert bij afwezigheid. Absentie wordt geregistreerd en op het rapport vermeld.  De leerling kan de leerstof van de betreffende les en het huiswerk terugvinden op de website van De Rode Leeuw bij het onderdeel Huiswerk.

Schoolverzekering

Alle leerlingen van het Nederlandse programma zijn tijdens de Nederlandse les via de Stichting NOB verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA) tegenover derden. Het betreft schade die is ontstaan door toedoen of nalaten van leerlingen en leerkrachten. Deze verzekering is van toepassing als de schade niet op een andere wijze gedekt wordt, bijvoorbeeld door de WA-verzekering van de ouders.

Sponsoring

Sponsoring biedt de school kansen. Sponsoring is bedoeld als extra aanvulling op de kernactiviteiten van de school, zoals het professionaliseren van het programma. In Nederland is en blijft de overheid verantwoordelijk voor het onderwijs, maar in het buitenland is dit anders. Als daartoe aanleiding is, kan het bestuur aan Nederlandse bedrijven en organisaties vragen om sponsoring in de vorm van geld. Ook kan sponsoring bestaan uit het gratis uitvoeren van een handeling waar anders voor betaald moet worden.

Het bestuur is zich ervan bewust dat hier risico’s aan verbonden zijn in de vorm van een te leveren tegenprestatie, zoals reclame. We stellen wel enkele voorwaarden aan sponsoring:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
  • Sponsoring mag geen schade opleveren aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van kinderen.
  • Sponsoring moet in overeenstemming zijn met goede smaak en fatsoen.
  • Sponsoring zal de objectiviteit respecteren, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school in gevaar brengen.