De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

De school

De Rode Leeuw van toen tot nu

In 1994 startte Shell een Nederlandse afdeling op de Western Academy of Beijing (WAB) en sindsdien kunnen leerlingen op de basisschool Nederlandse les volgen. In 2004 is het bestuur van het Nederlandse onderwijs overgedragen aan Stichting De Rode Leeuw. In 2008 zijn wij gestart met een naschools Nederlands programma dat toegankelijk is voor álle leerlingen van WAB, maar ook voor leerlingen van andere scholen.  

Door de uitbraak van COVID-19 is het aantal Nederlandse gezinnen in Beijing flink teruggelopen. Na jaren van groei zien wij daardoor ook ons leerlingaantal krimpen. 

In september 2022 is De Rode Leeuw met 13 leerlingen in het naschoolse Nederlandse programma gestart. Hoewel het een kleine groep leerlingen is, blijven we met evenveel plezier en kwaliteit de lessen aanbieden! We geven les aan leerlingen van de basisschool in groep 1 t/m 8 en het voortgezet onderwijs in klas 1 t/m 4. Ook is er begeleiding mogelijk van leerlingen in klas 5 en 6 (VO) International Baccalaureate Diploma Program (IBDP selftaught) of het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT). 

2.2 Het team van De Rode Leeuw

Ons onderwijsteam en bestuur bestaat uit:

Ons onderwijsteam en bestuur bestaan uit: 

  • Ingeli Manschot: Directeur en leerkracht  
  • David de Zwart: Voorzitter 
  • Merle Remmers: Secretaris 
  • Rob Korfage: Toezichthouder kwaliteit 
  • Timo Verheij: Penningmeester