De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

De school

De Rode Leeuw van toen tot nu

In 1994 startte Shell met een Nederlandse afdeling op de Western Academy of Beijing. In 2004 werd het bestuur van het Nederlandse onderwijs overgedragen aan de Stichting De Rode Leeuw. In al die jaren kunnen leerlingen op de basisschool van de Western Academy of Beijing (WAB) ook onderwijs volgen op de Nederlandse afdeling. 

In 2008 is een naschools Nederlands programma gestart dat toegankelijk is voor leerlingen op de middelbare school van WAB en voor leerlingen die op andere internationale scholen onderwijs volgen. In de loop der jaren is het naschoolse programma flink uitgebreid: er worden wekelijkse lessen aangeboden op twee locaties voor leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool, klas 1 tot en met klas 4 van het Voortgezet Onderwijs en een mentorprogramma voor IB Diploma Programma Nederlands. 

2.2 Het team van De Rode Leeuw

Ons onderwijsteam bestaat uit:

  • Schoolleider – Ingeli Manschot 
  • Rob Korfage – onderwijskundig coach