De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Schoolgids 2017–2018

Beste ouders,

Voor u ligt de schoolgids van De Rode Leeuw – de Nederlandse School in Beijing. De Rode Leeuw is een Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) locatie in Beijing en is erkend door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

In deze schoolgids leggen we uit hoe we op school onderwijs geven, waar we voor staan en wat u van ons mag verwachten. De schoolgids geeft u niet alleen informatie. We willen graag ook uw mening over ons onderwijs horen. Met uw suggesties kunnen we op De Rode Leeuw aan verbetering van het Nederlandse onderwijs in Beijing blijven werken.

De schoolgids bevat informatie over:

  • de lesstof op onze school
  • de extra zorg voor de kinderen
  • wat ouders en school van elkaar mogen verwachten

Deze schoolgids sluit aan bij het Schoolplan. Hierin hebben we voor een periode van 4 jaar uitgebreid beschreven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven. Via de website van De Rode Leeuw en Stichting NOB is de schoolgids op elk moment te downloaden.

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Deze schoolgids kan geen volledig beeld van onze school geven. We nodigen u graag uit om via een persoonlijk gesprek uw vragen te beantwoorden. U bent bovendien van harte welkom voor een nadere kennismaking en een rondleiding door ons schoolgebouw.

Het team van De Rode Leeuw

2017-2018