De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Blog Naschoolse les – voortgezet onderwijs

Voor volgende week maken de leerlingen allemaal de online oefeningen voor Nieuwsbegrip (de les over Irma). Let goed op dat je zowel de oefeningen met een andere testsoort als de woordenschat-oefeningen maakt. Let ook op dat je de oefeningen van de juiste week maakt, klik anders op “archief”!

Daarnaast maken de leerlingen opdracht. 4 af van het deel lezen van hoofdstuk 1. De antwoorden kan je in het schrift schrijven. Dit kijken we volgende week na en dan beginnen we aan het deel over schrijven. Veel succes!

Beste Ouders,

Eindelijk de eerste update van het naschools programma voor het Voortgezet Onderwijs. Ik denk er nog niet aan om foto’s te maken tijdens de lessen, hopelijk lukt dat volgende week wel!

Ook deze week zijn de leerlingen in het voortgezet onderwijs bezig geweest met Nieuwsbegrip. Het onderwerp was hierbij allerlei nieuwe dier- en plantensoorten en dat was heel interessant!

Verder hebben de meeste leerlingen hun verhalenpaspoort gekregen. Dit verhalenpaspoort wordt een bundel van alle verhalen en opdrachten die de leerlingen gedurende het schooljaar maken. Samen gaan we onze creativiteit helemaal laten gaan! De leerlingen hebben hier ook allemaal verschillende opdrachten voor gekregen. Zo heeft VO1 geschreven over de vakantie. VO3-4 schrijft deze week een blogpost over dieren ontdekt in het Amazonegebied, en VO2 heeft in de les een elfje-gedicht gemaakt!

Natuurlijk was er ook tijd om samen te lezen en spelletjes te spelen 🙂

Dankjewel aan juf Alexia om foto’s te nemen! De volgende week zal ik er zelf aan denken.

Voor de les van 6 september maken de leerlingen de online oefeningen op woordenschat en tekstsoort van Nieuwsbegrip, . Dit is de les van week 26 over een meteoriet.

Daarnaast maken de leerlingen opdracht 2 en 3 af van het eerste hoofdstuk uit het handboek Nieuw Nederlands.

De leerlingen verbeteren ook hun opstel over de vakantie. Dit printen ze uit en nemen ze mee naar de les. Ze nemen ook een Nederlandstalig leesboek mee naar de les.

Veel succes!

Het afmaken van de online oefeningen van Nieuwsbegrip die horen bij de les over de praatpaal, week 27 (schooljaar 2016-2017). Daarnaast schrijf je een samenvatting (dus geen betoog!) van het laatste Nederlandse boek dat je gelezen hebt. De samenvatting is max. 300 woorden en bevat informatie over de auteur, het onderwerp, de hoofdpersonages en de belangrijkste gebeurtenis(sen). Deze lever je per e-mail in (josse@derodeleeuw.org), uiterlijk woensdag 30/8. Zo kan ik het nakijken en krijg je het donderdag tijdens de les terug. Let op dat de regelafstand minstens 1,5 is. Let ook op het gebruik van komma’s, zoals we dat in de les hebben gezien. Veel succes!

De huiswerkopdracht voor donderdag 24 augustus:
Schrijf een opstel van 1 A4-tje over zwemmen in China. Vertel de juf hierin wat de zwemmogelijkheden en -gewoonten zijn. Onthoudt, de juf weet niets over (zwemmen in) China! E-mailen naar josse@derodeleeuw.org voor zondag 20-08-2017 middernacht. Je krijgt dit dinsdag per e-mail terug. Bereid voor donderdag een korte presentatie voor over het onderwerp.

Kies een van onderstaande stellingen en schrijf een betoog van ongeveer 250-300 woorden voor of tegen een van de volgende stellingen. Lever het betoog volgende week zaterdag in bij juf Josse. Het mag geschreven of getypt worden.

  1. Op school moeten jongens en meisjes apart voetballes krijgen.
  2. Meisjes moeten korting krijgen op het toegangskaartje voor het EK.
  3. Elke voetbalclub moet een meisjesteam samenstellen.

Stuur uiterlijk woensdag 23 augustus per e-mail aan juf Josse (josse@derodeleeuw.org) welke stelling je gaat aanvallen of verdedigen in je betoog.