De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Blog Naschoolse les – voortgezet onderwijs

Het is alweer november! We zijn allemaal hard aan het werk geweest en ook de eerste toetsen zijn achter de rug. Voor de onderbouw (VO1-3) waren dit toetsen woordenschat van hoofdstuk 1 Nieuw Nederlands, VO4 had twee (!) toetsen over leesvaardigheid.

De leerlingen van VO3-4 zijn de afgelopen maand steeds meer gaan samenwerken, we oefenen onder andere met het geven van feedback en het presenteren van onderwerpen. Volgende maand zullen de leerlingen allemaal een boekbespreking presenteren.

De leerlingen van VO1 en VO2 hebben ook geoefend op het geven van presentaties en het zoeken van informatie. Daarbij leren de leerlingen om samen te werken, gezellig en leerzaam dus! Ook de leerlingen van VO1 en VO2 geven in december een boekbespreking. Bijna allemaal hebben ze daarvoor ondertussen een boek gekozen en zijn ze daarin aan het lezen.

Daarnaast oefenen we in alle klassen met woordenschat-verwerving, onder andere door boeken te lezen en taalspelletjes te spelen.

Beste ouders,

Het is al weer eventjes geleden dat ik nog een update heb gepost, excuses!

De week na de herfstvakantie hebben de leerlingen in het VO gewerkt rond de World Solar Challenge, die vorige week werd gehouden in Australië. Er deden maar liefst drie Nederlandse teams mee aan deze wedstrijd om de snelste wagen op zonne-energie te bouwen.

Daarnaast was het de afgelopen week Kinderboekenweek, het thema was Griezelig Eng. Ook in het VO hebben we het gehad over enge boeken die de kinderen hadden gelezen, daar kwamen veel spannende verhalen uit!

VO4 had deze week een toets over leesvaardigheid, de andere leerlingen hebben volgende week een toets over de woordenschat van Nieuw Nederlands. Meer informatie daarover wordt deze week gegeven!

Ten slotte was het vorige week donderdag wereld-meisjesdag, met de leerlingen van VO3 hebben we een interessante video gekeken waarin meisjes over de hele wereld vertelden over wat zij zouden veranderen als ze presidente van hun land waren. Het filmpje kan je hier bekijken.

Beste ouders,

Het maken van foto’s is nog niet echt een gewoonte…

Deze week hebben we met Nieuwsbegrip gewerkt rondom de week tegen pesten. Volgende week zullen we daar nog op terug komen door het spelletje Wij Zijn LIT te spelen op What’s App. Hiermee proberen we ervoor te zorgen dat pesten ene bespreekbaar onderwerp wordt voor iedereen.

Met Nieuw Nederlands zijn de leerlingen van VO1 en VO2 bezig met het afnemen van interviews en het verwerken hiervan. We gaan hier de komende week mee verder. Interviews is vragen stellen en wat beter om dit mee te oefenen dan een spelletje Wie is het?

Verder hebben de leerlingen hard gewerkt aan het oefeningen van samenvatten, dat gaat al steeds beter!

Met de leerlingen van VO4 zijn we verder gegaan met het oefenen op eindexamenteksten van de havo. VO3 is deze week ook bezig geweest met het oefenen van samenvatten met Nieuwsbegrip. Daarnaast hebben we een stukje gekeken van Andere Tijden in de klas, dat was zeer interessant!

De leerlingen hebben deze week ook meer geleerd over Prinsjesdag, dat afgelopen week was. Zo hebben we onder andere het begrotingspel gespeeld: www.begrotingsspel.nl

Beste ouders,

Ook de lessen in het VO stonden deze week in het teken van orkaan Irma, die over het Nederlandse eiland Sint-Maarten trok.

In de lessen Nieuwsbegrip is hier aandacht aan besteed. Ook hebben de leerlingen een mindmap gemaakt over dit onderwerp. Daarnaast zijn de leerlingen uit VO1 en VO2 begonnen aan het verbeteren van hun interview-technieken, ik ben benieuwd wat dat deze week geeft…

De leerlingen uit VO3-4 hebben zich laten gaan in het schrijven van een blog-post over een nieuwe diersoort die ontdekt was. We hebben ook gekeken naar een aflevering Andere Tijden in de klas van schoolTV.

 

Eerst de tekst samenvatten…

 

… en dan een mindmap maken!

Voor volgende week maken de leerlingen allemaal de online oefeningen voor Nieuwsbegrip (de les over Irma). Let goed op dat je zowel de oefeningen met een andere testsoort als de woordenschat-oefeningen maakt. Let ook op dat je de oefeningen van de juiste week maakt, klik anders op “archief”!

Daarnaast maken de leerlingen opdracht. 4 af van het deel lezen van hoofdstuk 1. De antwoorden kan je in het schrift schrijven. Dit kijken we volgende week na en dan beginnen we aan het deel over schrijven. Veel succes!

Beste Ouders,

Eindelijk de eerste update van het naschools programma voor het Voortgezet Onderwijs. Ik denk er nog niet aan om foto’s te maken tijdens de lessen, hopelijk lukt dat volgende week wel!

Ook deze week zijn de leerlingen in het voortgezet onderwijs bezig geweest met Nieuwsbegrip. Het onderwerp was hierbij allerlei nieuwe dier- en plantensoorten en dat was heel interessant!

Verder hebben de meeste leerlingen hun verhalenpaspoort gekregen. Dit verhalenpaspoort wordt een bundel van alle verhalen en opdrachten die de leerlingen gedurende het schooljaar maken. Samen gaan we onze creativiteit helemaal laten gaan! De leerlingen hebben hier ook allemaal verschillende opdrachten voor gekregen. Zo heeft VO1 geschreven over de vakantie. VO3-4 schrijft deze week een blogpost over dieren ontdekt in het Amazonegebied, en VO2 heeft in de les een elfje-gedicht gemaakt!

Natuurlijk was er ook tijd om samen te lezen en spelletjes te spelen 🙂

Dankjewel aan juf Alexia om foto’s te nemen! De volgende week zal ik er zelf aan denken.

Voor de les van 6 september maken de leerlingen de online oefeningen op woordenschat en tekstsoort van Nieuwsbegrip, . Dit is de les van week 26 over een meteoriet.

Daarnaast maken de leerlingen opdracht 2 en 3 af van het eerste hoofdstuk uit het handboek Nieuw Nederlands.

De leerlingen verbeteren ook hun opstel over de vakantie. Dit printen ze uit en nemen ze mee naar de les. Ze nemen ook een Nederlandstalig leesboek mee naar de les.

Veel succes!

Het afmaken van de online oefeningen van Nieuwsbegrip die horen bij de les over de praatpaal, week 27 (schooljaar 2016-2017). Daarnaast schrijf je een samenvatting (dus geen betoog!) van het laatste Nederlandse boek dat je gelezen hebt. De samenvatting is max. 300 woorden en bevat informatie over de auteur, het onderwerp, de hoofdpersonages en de belangrijkste gebeurtenis(sen). Deze lever je per e-mail in (josse@derodeleeuw.org), uiterlijk woensdag 30/8. Zo kan ik het nakijken en krijg je het donderdag tijdens de les terug. Let op dat de regelafstand minstens 1,5 is. Let ook op het gebruik van komma’s, zoals we dat in de les hebben gezien. Veel succes!