De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Uncategorized

Huiswerk 26 augustus

Categories: Huiswerk VO 1-2, Uncategorized
Comments: No

Nieuwsbegrip online
onderwerp: werelderfgoedlijst uitgebreid

De ideale les
– Maak de vragenlijst af (deze heb ik in de les uitgedeeld). Bespreek de lijst ook met je ouders!
– Bekijk het woordweb in je schrift nog eens goed en vul deze aan.

Lezen
Jullie hebben allemaal een leesboek gekozen. Voor de oktobervakantie is het boek uit en hebben jullie een verwerkingsopdracht gemaakt. Meer informatie over de opdracht krijgen jullie de volgende les.

Huiswerk 29 mei

Categories: Uncategorized
Comments: No

Het enige huiswerk voor deze week is het afmaken van je werkstuk. Je hebt een extra week gekregen, dus ik verwacht een geprint exemplaar aan het begin van de les.

Succes!

Huiswerk 10 april

Categories: Huiswerk Groep 8, Uncategorized
Comments: No

Thuisdictee
Oefen de klankgroepwoorden. Ouders, dit mogen best moeilijkere woorden zijn met meerder klankgroepen erin, zoals kroketten (kroo-ke-ten, kroo=lange klank, ke=korte klank) of vanzelfsprekend (van-zelf-spree-kend, van=medeklinker, zelf=medeklinker, spree=lange klank, kend).
– klankgroepwoorden korte klank (hakken)
– klankgroepwoorden lange klank (koning)
– klankgroepwoorden tweetekenklank (gieter)
– klankgroepwoorden medeklinker (aarde)

Zie vorige huiswerkpost voor extra tips!

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: Cycloon Idai (let op: door de vakantie kan het zijn dat het in het archief terecht komt, afhankelijk van wanneer je het maakt).

Kwartet
Ons enige echte staalkwartet is af! Heb je nog een deel thuis, blijf het dan spelen. 

Lezen in je leesboek

Vittorio

Nieuw Nederlands:
4,5 bladzijde (tot de streep boven grammatica zinsdelen)

Nieuwsbegrip Online
Onderwerp: Cycloon Idai

Ga verder met je boekverslag

Huiswerk 8 april

Categories: Huiswerk VO 1-2, Uncategorized
Comments: No

Nieuw Nederlands
In de les heb je een boekje met werkbladen gekregen. Maak de volgende 5 bladzijden (in totaal heb je er dan 7 gemaakt, voor en achterkant).

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online
Onderwerp: cycloon Idai (let op: zorg dat je het goede onderwerp maakt i.v.m. vakantie)

Lezen
Zorg dat je je boek uitleest en je boekbespreking afmaakt. Heb je feedback ontvangen in de les, verwerk dit dan in je verslag.

Huiswerk 27 maart

Categories: Huiswerk Groep 8, Uncategorized
Comments: No

Staal
In staal komen de onderdelen ‘onderwerp’ en ‘persoonsvorm’ voor. Vandaag hebben dit kort herhaalt. Lees het volgende artikel (kopieer de link) en noteer van elke zin het onderwerp en de persoonsvorm.

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2276722-circus-zit-vast-in-de-modder.html

Thuisdictee
Oefen de klankgroepwoorden. Ouders, dit mogen best moeilijkere woorden zijn met meerder klankgroepen erin, zoals kroketten (kroo-ke-ten, kroo=lange klank, ke=korte klank) of vanzelfsprekend (van-zelf-spree-kend, van=medeklinker, zelf=medeklinker, spree=lange klank, kend).
– klankgroepwoorden korte klank (hakken)
– klankgroepwoorden lange klank (koning)
– klankgroepwoorden tweetekenklank (gieter)
– klankgroepwoorden medeklinker (aarde)

Zie vorige huiswerkpost voor extra tips!

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: 100 jaar luchtvaart in Nederland

Kwartet
Ons enige echte staalkwartet is af! Diane, Marnix en Tobe hebben een deel van het kwartet mee naar huis gekregen (Emma had afgelopen week een deel mee). Speel het spel met elkaar en oefen de spellingafspraken. Neem het spel volgende week weer mee, zodat we de verschillende afspraken per leerling kunnen wisselen!
PS: Tobe heeft een blog geschreven over het maken van dit kwartet. Vaders, moeders en medeleerlingen: lees het en schrijf een comment!

Lezen in je leesboek

Vittorio

Nieuw Nederlands:
Werkbladen werboekje (zoals afgesproken in de les, volgens mij had jij dit al af).
Vul het schema met werkwoorden in.

Nieuwsbegrip Online
Onderwerp: 100 jaar luchtvaart in Nederland

Lezen in je leesboek
Start met je boekverslag.

schrijven
Schrijf een titelverklaring voor ‘een brief voor de koning’. Je bent hier ind e les mee gestart.

Deze week hebben we wederom aandacht besteed aan het thema ‘wonen en gebouwen’. Er zijn nieuwe werkbladen uitgedeeld en we vragen jullie de auditieve oefeningen met je kind te doen.

We willen Alec vragen om op 2 maart een filmpje mee te nemen. Succes en veel plezier!

Nieuw Nederlands
H3, paragraaf 1, opdracht 1
H3, paragraaf 2, opdracht 6
H3, paragraaf 3, opdracht 7
H3, paragraaf 4, opdracht 9

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: winter- en zomertijd

Woordenschat
Maak met de volgende woorden een goedlopende zin. Schrijf de zin in je schrift.
– aanzwengelen
– het incasseringsvermogen
– prefereren
– discrepantie
– aanvankelijk

Lezen in je leesboek
Neem je leesboek mee naar de les!