De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Blog Naschoolse les – basisonderwijs

Blog naschools basisonderwijs

Beste ouders,

De kinderen hebben de afgelopen weken tijdens de lessen en tijdens de toetszondag gewerkt aan de Cito- en Diatoetsen.

De les Nieuwsbegrip stond deze week in het teken van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Daarnaast praatten we ook over wie volgens Quirine en Philippine een medaille zou verdienen. Dit beschrijven zij volgens een stappenplan.

De spellingregel voor Quirine bevat het leren van woorden met -ch en -cht op het einde. Philippine dook verder de verleden tijd in voor werkwoordspelling.

De komende twee weken zijn er geen lessen vanwege Chinees Nieuwjaar. Donderdag 1 maart is er weer les!

Fijne vakantie en groeten,

Alexia

 

Beste ouders,

Gelukkig nieuwjaar, ik hoop dat jullie een fijne wintervakantie gehad hebben.

Gisteren was de eerste les weer en de zusjes Philippine en Quirine hadden prive-les met twee juffen!

Er is gewerkt aan Nieuwsbegrip, waar het onderwerp ‘Hoogwater in Nederland’ is. Vanaf deze week maakt ook Quirine de online-les van Nieuwsbegrip op haar niveau op de computer.

Spelling voor Quirine ging over de SCH en voor Philippine over EZEL & KIKKER.

Het huiswerk is bijgevoegd aan de folder, daarnaast ook op de website te vinden bij ‘huiswerk’.

Bijgaand nog enkele foto’s. Tot volgende week!

Alexia

Beste ouders,

Dit was de laatste week voor de wintervakantie. Deze week hebben wij voor het eerst geprobeerd, wat op WAB ook in de homerooms gebeurt of gaat gebeuren: self-directed-learning.

De kinderen kregen een rooster, met daarop de taken die vandaag gedaan moeten worden, zoals nieuwsbegrip en taaljournaal. Er staan ook extra taken op, zoals flitsen en oefenen met onlinesoftware. De kinderen kunnen zelf inschatten wat zij nodig hebben in hun Nederlandse taalontwikkeling.

Het geeft veel ruimte om individueel met de leerlingen te werken en hen te begeleiden. We beginnen de les samen met het plannen en evalueren de planning einde van de les.

De kinderen vonden het erg leuk dat ze hun eigen school-t.v. mochten plannen en hebben dan ook allemaal een andere aflevering gekeken. Ook bepaalden ze zelf wanneer de pauze was. Ze hielden nog tijd over om mooie kerstknutsels te maken 🙂

Na de vakantie zullen we hiermee doorgaan.

Hierbij enkele foto’s van de week. Te zien is hoe de kinderen de planning invullen.

Ik wens jullie bij deze een prettige vakantie, fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Hartelijke groet,

Alexia

Het huiswerk voor de volgende les is:

  • Vmbo-t/havo: Opdr. 3 p.77 en opdr. 4-5 p. 78. Opdr. 1 p. 87
  • Havo/vwo: Opdr. 3 p. 83. Test hoofdstuk 2 (maar niet de onderdelen grammatica), opdr. 2. en opdr. 3 van hoofdstuk 3 paragraaf lezen.

Ook maken de leerlingen e online oefeningen van Nieuwsbegrip. Kijk in het archief van Nieuwsbegrip bij de les over zwerfhonden.

Volgende week geeft iedereen een boekbespreking, vergeet dit niet!

Beste ouders,

Helaas misten wij Peer deze week. Tijdens pakjesavond eerder deze week heeft hij een flink ongeluk gehad. Hij is door een glazen deur gelopen en heeft daardoor nu veel hechtingen in zijn neus en voorhoofd. Wij hebben mooie kaartjes voor Peer gemaakt en hem (op verzoek) wat werk gegeven. We hopen Peer volgende week weer te zien!

Tijdens de les hebben wij week 17 behandeld voor Taaljournaal, Nieuwsbegrip ging over de Internationale Kindervredesprijs. Klokhuis sloot daarbij aan met een aflevering over vluchtelingen. Deze week zijn wij ook begonnen met een schrijfopdracht. De schrijfopdracht is het maken van een verzorgingskaart voor je huisdier. We begonnen natuurlijk met praten over de huisdieren, wat leidde tot een zeer komisch moment met Quirine. Zij vertelde een vis en een ‘kanaal ofzo’ te hebben als huisdieren. Quirine bleek een garnaal te bedoelen die de vis helaas opgegeten heeft.

Wat heeft je huisdier allemaal nodig? En wat moet een verzorger allemaal weten over jouw huisdier? Wij gaan er volgende week over verder.

We sloten af met een potje ‘kerstkwartet’ in teams.

Bekijk de foto’s hieronder. Volgende week is laatste les voor de wintervakantie. De eerste les in het nieuwe jaar is op donderdag 11 januari 2018.

Fijn weekend!

Alexia

Beste ouders,

Gisteren hebben de groepen 4-6-7, groep 8 en klas 3-4 in het kader van Sinterklaas een gezamenlijke cultuurles gehad. We begonnen met het Sinterklaasjournaal. Daarna hebben we samen heerlijke pepernoten gebakken en deze tijdens het kadospel opgegeten. De leerlingen hebben hun best gedaan en leuke cadeaus meegenomen.

We hebben levend kwartet gespeeld en ter afsluiting heeft Swaan voorgelezen uit een Sinterklaasboek.

Het was een erg gezellige les zo met diverse leeftijden.

Groeten van de juffen,

Josse, Betsie en Alexia

 

Beste ouders,

Gisteren is er weer enthousiast gewerkt. De kinderen hebben bij Nieuwsbegrip geleerd over de Bijlmer in Amsterdam Zuidoost. Taaljournaal week 15 waren werkwoorden voor groep 6 en 7, Quirine heeft in groep 4 geleerd over ‘kleefletters’, zoals wolk (wolluk) en berg (berrug).

Daarnaast stond de les in het teken van Sinterklaas. Er werd gedanst op Sinterklaasliedjes, gewerkt in een Sinterklaaswerkboekje en Sinterklaas-ganzenbord gespeeld. Met pepernoten!

Volgende week is, zoals ook naar de ouders gemaild, een gezamenlijke les met groep 8 en klas VO 3-4. Het is een les in het kader van onze culturele activiteiten, in dit geval, Sinterklaas. We zullen pepernoten bakken, liedjes zingen en een kadospel doen. Laat de kinderen een ingepakt kadootje meenemen van ongeveer 50RMB.

Daarna zijn er nog twee reguliere lessen en dan is het alweer vakantie!

Fijn weekend en groet,

Alexia

Beste ouders,

Deze week is de spanning rondom Sinterklaas weer begonnen. De klas is al helemaal in de Sinterklaassfeer.

Er is een open haard geknutseld door twee creatieve moeders met behulp van drie groep 3-ers,  voor de gezellige sfeer in de klas. Twee leerlingen hebben hun schoentje al gezet. Alle andere kinderen mogen ook hun schoentje meenemen komende week, wie weet komt Piet langs dit jaar… we hebben al een liedje gezongen bij de haard.

De boekbesprekingen zijn gedaan door de leerlingen. Wat waren de boekbesprekingen goed voorbereid en goed gedaan! De kinderen hebben gereflecteerd op hun eigen boekbespreking door middel van een smiley-formulier en zichzelf en elkaar tips en tops gegeven.

Toneellezen blijft ontzettend leuk, vandaag hadden we een erg grappige ‘opa’. De kinderen werken goed samen en helpen elkaar.

Nieuwsbegrip ging over de aardbeving in Iran en Irak, daarbij horen ook de nieuwe woorden. Oefen deze thuis.

Leerlingen van groep 6 en 7 zijn volop bezig met de werkwoordspelling. Groep 6 leert over de tegenwoordige tijd. Groep 7 leert over de verleden tijd.

Vandaag was Mw. Hombergen van de Nederlandse Onderwijsinspectie op school, om enkele lessen te volgen. Zij zal ook ouders, leerlingen, leerkrachten en het bestuur van De Rode Leeuw spreken. Wij zullen u na het bezoek informeren over de uitkomsten van het inspectiebezoek.

Alvast een prettig weekend en hopelijk tot zondag, bij het Sinter-knutselen/schaatsen!

Alexia