De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Huiswerk NSP VO1

Huiswerk 21 januari

Categories: Huiswerk NSP VO1
Comments: No

Nieuw Nederlands
Toets H2. Onderdelen:
– woordenschat
– grammatica zinsdelen
– grammatica woordsoorten
– spelling

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online
Onderwerp: Waddeneilanden

Woordenschat
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:
– lokaliseren
– secuur
– opperen
– aansprakelijk stellen
– bezaaid met

Lezen in je leesboek

Huiswerk 14 januari

Categories: Huiswerk NSP VO1
Comments: No

Nieuw Nederlands
H2 ‘formuleren’ opdracht 3 en 4
H2 ‘test’ alleen de onderdelen ‘woordenschat’, ‘kijk op taal’, ‘grammatica zinsdelen’, ‘ grammatica woordsoorten’ en ‘spelling’.
Nadat je H2 ‘test’ klaar hebt, kijk je jouw eigen antwoorden na met het antwoordblad dat je van mij gekregen hebt.

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online
Onderwerp: paarse vrijdag (zie archief).

Woordenschat
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:
– in het leven geroepen
– op iemand vallen
– uitdragen
– de lading dekken
– solidair

Lezen in je leesboek

Promoot je provincie
VANDAAG (14 JANUARI) ZIJN DE PRESENTATIES!
Doordat meerdere leerlingen ziek waren voor de vakantie, is deze opdracht verplaatst naar het nieuwe jaar.

Vakantie!

Categories: Huiswerk NSP VO1
Comments: No

Beste Lily, Isabel, Tom, Anna en ouders,

Vandaag was de laatste les voor de vakantie met VO 1. In de vakantie is er geen huiswerk voor de jullie. Wel hoop ik natuurlijk van harte dat jullie met regelmaat Nederlandse boeken, tijdschriften of leuke artikelen lezen. Ook hoop ik dat jullie een keer een spelletje in het Nederlands spelen en af en toe een Nederlandse film kijken.

Ik wens jullie een hele fijne vakantie, rust lekker uit en tot in 2019!

 

Groet,

 

Merle

Huiswerk 10 december

Categories: Huiswerk NSP VO1
Comments: No

Nieuw Nederlands
H2 ‘spelling’ opdracht 2, 4, 5, 7, 8 en 9

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online
Onderwerp: veilig het spoor oversteken (zie archief).

Woordenschat
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:
– de optie
– niet ondenkbaar
– de sector

Lezen in je leesboek

Promoot je provincie
VANDAAG (10 DECEMBER) ZIJN DE PRESENTATIES!
Vandaag zijn we gestart met het project ‘promoot je provincie’ waarbij de leerlingen gouverneur zijn van een provincie en die provincie promoten. De opdracht zit in de huiswerkfolder. In de les zal er tijd zijn hieraan te werken, maar mocht het niet afkomen dan zal er wellicht thuis wat tijd aan besteed moeten worden. De promoties zijn 10 december.

Huiswerk 3 december

Categories: Huiswerk NSP VO1
Comments: No

Let op! Op 3 december hoef je niet je huiswerkfolder mee te nemen. Probeer wel je huiswerk bij te houden!

Nieuw Nederlands
H2 ‘grammatica woordsoorten’ opdracht 3 en 6

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online
Onderwerp: ISS 20 jaar (zie archief)

Woordenschat
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:
– de module
– commercieel
– al met al
– gebaat zijn bij
– beamen

Lezen in je leesboek

Promoot je provincie
Vandaag zijn we gestart met het project ‘promoot je provincie’ waarbij de leerlingen gouverneur zijn van een provincie en die provincie promoten. De opdracht zit in de huiswerkfolder. In de les zal er tijd zijn hieraan te werken, maar mocht het niet afkomen dan zal er wellicht thuis wat tijd aan besteed moeten worden. De promoties zijn 10 december.

Huiswerk 26 november

Categories: Huiswerk NSP VO1
Comments: No

Nieuw Nederlands
H2 ‘grammatica zinsdelen’
– schrijf de zinnen over
– zet een streep tussen de zinsdelen
– schrijf ‘ow’ onder het onderwerp
– zet een streep onder de persoonsvorm (pv).
Gebruik hiervoor de zinnen van opdracht 2, 3 en 6.
LET OP: dit betekent niet dat je de opdracht maakt zoals in je boek staat, maar zoals hierboven beschreven is.

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online
Onderwerp: Einde WO1 100 jaar geleden

Woordenschat
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:
– het nationalisme
– alliantie
– neutraal
– faliekant
– het ultimatum

Lezen in je leesboek
Op 26 november moet je je boek uit hebben.

Promoot je provincie
Vandaag zijn we gestart met het project ‘promoot je provincie’ waarbij de leerlingen gouverneur zijn van een provincie en die provincie promoten. De opdracht zit in de huiswerkfolder. In de les zal er tijd zijn hieraan te werken, maar mocht het niet afkomen dan zal er wellicht thuis wat tijd aan besteed moeten worden. De promoties zijn 10 december.

Huiswerk 19 november

Categories: Huiswerk NSP VO1
Comments: No

Nieuw Nederlands
H2 ‘woordenschat’ opdracht 2, 3 en 5
H2 ‘Kijk op taal’ opdracht 3 en 5

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online over Mickey Mouse.

Woordenschat
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:
– icoon
– catastrofe
– publiek
– het hek is van de dam
– het uithangbord

Lezen in je leesboek
Op 26 november moet je je boek uit hebben.

Huiswerk 12 november

Categories: Huiswerk NSP VO1
Comments: No

Nieuw Nederlands
H2 ‘spreken, kijken, luisteren’ opdracht 4. Gebruik hiervoor de volgende fragmenten:
1. https://jeugdjournaal.nl/artikel/2257590-kinderen-in-finale-van-grote-wedstrijd-voor-uitvinders.html
2. https://jeugdjournaal.nl/artikel/2257985-nu-ook-balletschoenen-voor-dansers-met-donkere-huid.html

H2 ‘schrijven’ opdracht 2.

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online over winter- en zomertijd

Woordenschat
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:
– de politicus
– tenietdoen
– afschaffen
– peilen
– vanwege

Lezen in je leesboek

Huiswerk 5 november

Categories: Huiswerk NSP VO1
Comments: No

Nieuw Nederlands
I.v.m. het proefwerk hebben jullie deze week voor Nieuw Nederlands geen huiswerk! Volgende week starten we met H2.

Nieuwsbegrip
Door het verzetten van de klok stond de nieuwe Nieuwsbegrip les nog niet klaar voor onze les. Daarom doen wij deze volgende week.
Controleer in je Nieuwsbegrip online of je alle vorige lessen hebt gemaakt! Zo niet, haal deze dan in. Wil je dat ik voor je controleer welke lessen je niet hebt gedaan? Stuur dan een e-mail naar merle@derodeleeuw.org

Woordenschat
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:
– decennia
– permanent
– abrupt
– prefereren
– de interruptie

Lezen in je leesboek
– Neem je leesboek mee naar de les!

Huiswerk 29 oktober

Categories: Huiswerk NSP VO1
Comments: No

Nieuw Nederlands
Proefwerk H1.
De volgende onderdelen komen aan bod:
– Woordenschat
– Kijk op taal
– Grammatica zinsdelen
– Grammatica woordsoorten
– Spelling

Maak H1 ‘test’.
Op donderdag e-mail ik de antwoorden van de test.
Kijk de test na. Nu weet precies wat je extra goed moet leren en wat je al snapt!

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Let op: i.v.m. de oktobervakantie lopen we een week achter op de leerlingen in Nederland. Zoek daarom in het archief naar de les over de geboren kiwi.

Woordenschat
Maak met de volgende 5 woorden een goed lopende zin:
– de primeur
– solitair
– in zijn nopjes zijn
– iets ergens uit opmaken
– beamen

Lezen in je leesboek