De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Huiswerk Groep 6

Staal

Groep 6:
blz. 52 opdracht 2, 3 en 4
blz. 53 opdracht 1 en 3
blz. 54 opdracht 1, 2 en 3
blz. 55 opdracht 2 en 3

Groep 7:
Blz. 52 opdracht 1 en 2
Blz. 53 opdracht 1
Blz. 54 opdracht 1, 2en 3
Blz. 55 opdracht 1 en 2

Groep 8:
Blz. 52 opdracht 1 en 2
Blz. 53 opdracht 1 en 3
Blz. 54 opdracht 1, 2 en 4
Blz. 55 opdracht 1 en 2

Thuisdictee
In plaats van nieuwe afspraken oefenen, wil ik jullie vragen de afspraken van de vorige weken te herhalen. Oefen ze door elkaar: noem een woord, laat je zoon/dochter vertellen bij welke afspraak het woord hoort. Daarna schrijft hij/zij het woord pas op.

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: Einde WO1 100 jaar geleden

Lezen in je leesboek

 

Vittorio:
H2 ‘spreken, kijken, luisteren’.
Lees de theorie (groene stuk tekst).

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2258058-rechtszaak-tegen-afschieten-van-1800-herten.html

 1. Bekijk het fragment
 2. Maak aantekeningen (zie blz. 55 )
 3. Wat zeggen de voorstanders?
 4. Wat zeggen de tegenstanders?
 5. Oefen het navertellen –> vertel je broer/zus/vader/moeder kort waar het filmpje over ging. Gebruik hiervoor de aantekeningen.

Volgende week in de les vertel je Merle met behulp van je aantekeningen waar dit filmpje over ging.

Nieuwsbegrip Online
Onderwerp: Einde WO1 100 jaar geleden

Lezen in je leesboek

Staal
Groep 6:
Blz. 44 opdracht 1 en 3
Blz. 45 opdracht 1 en 2
Blz. 46 opdracht 1, 2 en 3

Groep 7:
Blz. 44 opdracht 1 en 2
Blz. 45 opdracht 1 en 3
Blz. 46 opdracht 1 en 2

Groep 8:
Blz. 44 opdracht 1 en 2
Blz. 45 opdracht 1 en 4
Blz. 46 opdracht 1, 2 en 3.

Op 14 november is er een Dictee. Het zal de leerlingen helpen om samen naar de roze bladzijden van blok 3 in het schrift te kijken. Deze gaan over o.a. onderwerp, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord etc.

Thuisdictee
Deze les zijn we er niet aan toegekomen om nieuwe spellingsafspraken in het thuisdicteeschrift te schrijven. Ik wil u vragen de volgende spellingsafspraken te oefenen:
Groep 6:
– chefwoord
– taxiwoord
– ei/ij woorden
– langermaakwoord

Groep 7
– kilo woord
– langermaakwoord
– komma’s woord
– garagewoord

Groep 8
– tremawoord
– langermaakwoord
– latijns voorvoegsel
– tussen-e

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Ondewerp: Mickey Mouse

Lezen in je leesboek

 

Vittorio:
Jij hebt je proefwerk van H1. De volgende onderdelen komen aan bod:
– Woordenschat
– Kijk op taal
– Grammatica zinsdelen (let op de afkortingen)
– Grammatica woordsoorten (let op de afkortingen)
– Spelling

Nieuwsbegrip Online
Onderwerp: Mickey Mouse

Lezen in je leesboek

Staal
Groep 6:
Anne heeft het huiswerk afgekregen in de les. Knap gedaan!

Groep 7:
blz.40 opdracht 2+3
blz.41 opdracht 1+3
blz.42 opdracht 2+3
blz.43 opdracht 1+3

 

Groep 8:
blz. 40 opdracht 1 + 2
blz. 41 opdracht 1+4
blz. 42 opdracht 2 + 3
blz. 43 opdracht 1 +2

Thuisdictee
Deze les zijn we er niet aan toegekomen om nieuwe spellingsafspraken in het thuisdicteeschrift te schrijven. Ik wil u vragen de volgende spellingsafspraken te oefenen:
Groep 6:
chefwoord
taxiwoord
luchtwoord
tropischwoord

Groep 7
militairwoord
tropischwoord
lolly-woord
langermaakwoord

Groep 8
komma-s meervoud en bij bezit
militairwoord
tremawoord
latijns voorvoegsel

 

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Ondewerp: winter- en zomertijd

Lezen in je leesboek

 

Huiswerk Vittorio
Nieuw Nederlands:
H1 ‘spelling’ van alle opdrachten de helft
H1 ‘test’. Hiervan hoeft het gedeelte ‘lezen’ niet.

Nieuwsbegrip:
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: winter- en zomertijd

Woordenschat:
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:
– aanzwengelen
– het incasseringsvermogen
– prefereren
– discrepantie
– aanvankelijk

Lezen in je leesboek

Staal
Groep 6:
blz. 36 opdracht 1 + 4
blz. 37 opdracht 1 +2
blz. 38 opdracht 1 + 3
blz. 39 opdracht 1+3

Groep 7:
blz. 36 opdracht 1 + 3
blz. 37 opdracht 1 +2
blz. 38 opdracht 3
blz. 39 opdracht 2

Groep 8:
blz. 36 opdracht 1 + 3
blz. 37 opdracht 3
blz. 38 opdracht 1 + 3
blz. 39 opdracht 1

Let op: i.v.m. de Kinderboekenweek is het vorige week niet gelukt om de nieuwe categorieën te bespreken. Het huiswerk zal daarom wellicht iets lastiger zijn. Doe je best, maak wat je kunt en de rest bespreken we samen in de les.

Thuisdictee
Deze les zijn we er niet aan toegekomen om nieuwe spellingsafspraken in het thuisdicteeschrift te schrijven. Ik wil u vragen de volgende spellingsafspraken te oefenen:
Groep 6:
voorvoegsel
taxiwoord
luchtwoord
tropischwoord

Groep 7
militairwoord
tropischwoord
lolly-woord
luchtwoord

Groep 8
komma-s meervoud en bij bezit
militairwoord
tremawoord
tropischwoord

 

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Ondewerp: Kiwi geboren

Lezen in je leesboek

 

Huiswerk Vittorio
Nieuw Nederlands:
H1 ‘grammatica zinsdelen’ opdracht 4 en 6
H1 ‘grammatica woordsoorten’ 4 en 5

Nieuwsbegrip:
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: Kiwi geboren

Woordenschat:
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:

– vermeldenswaardig
– solitair
– karig gesteld zijn met
– de genetische diversiteit
– resulteren in

Lezen in je leesboek

Staal
Voor Staal staat het dictee op het programma.
– Bekijk de lessen van blok 2. Wat vond je lastig? Bespreek het met je ouder(s)!
– Bestudeer het naslagwerk dat je van mij hebt gekregen (wat is een zelfstandig naamwoord? En een bijvoeglijk naamwoord? Kun je ook voorbeelden noemen? etc.) Bespreek het met je ouder(s)!

Thuisdictee
Deze les zijn we er niet aan toegekomen om nieuwe spellingsafspraken in het thuisdicteeschrift te schrijven. Ik wil u vragen de volgende spellingsafspraken te oefenen:
Groep 6:
13. kilowoord
14. komma-s meervoud
15. centwoord
gids-rijtje (blz. 20)
uw-rijtje (blz. 3)

Groep 7
3. luchtwoord
8. langermaakwoord
13. kilowoord
26. garagewoord
27. lollywoord

groep 8
16. komma-s meervoud en bij bezit
18. colawoord
25. routewoord
27. lollywoord
31. trottoirwoord

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Let op: i.v.m. de oktobervakantie lopen we een week achter op de leerlingen in Nederland. Zoek daarom in het archief naar de les over Banksy.

Lezen in je leesboek

Kinderboekenweek
Schrijf een verhaal over jouw survival avontuur in het bos. Schrijf ongeveer een half A4. Stuur jouw verhaal uiterlijk dinsdagavond 23 oktober naar merle@derodeleeuw.org . 

extra informatie over de opdracht:
Voor de Kinderboekenweek hebben wij gelezen uit het boek ‘Ik ben Vincent en ik ben niet bang’. De volgende opdracht hoort daarbij:
Stel, je bent in je eentje in het bos. Het wordt donker. Je hoort allemaal geluiden. Misschien is het koud, of heb je honger, of iets anders. Doe je ogen dicht en stel jezelf voor in dat bos. Schrijf op wat je doet in dat bos. Wat je ziet, hoort, ruikt, enzovoort. Schrijf het op alsof je daar echt bent. Alsof het nu gebeurt. Hoe overleef jij een nacht alleen in het bos? Welke survivalspullen gebruik je?

Huiswerk Vittorio
Nieuw Nederlands:
H1 ‘woordenschat’ opdracht 2, 3 en 6

Nieuwsbegrip:
Nieuwsbegrip online.
Let op: i.v.m. de oktobervakantie lopen we een week achter op de leerlingen in Nederland. Zoek daarom in het archief naar de les over Banksy.

Woordenschat:
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:
– iconisch
– controversieel
– vergaren
– recalcitrant
– verloochenen

Lezen in je leesboek

Staal
HW groep 6:
Blz. 28 opdracht 1 en 2
Blz. 29 opdracht 1 en 2
Blz. 30 opdracht 1, 2 en 3

HW groep 7:
Blz. 28 opracht 1 en 3
Blz. 29 opdracht 1 en 3
Blz. 30 opdracht 1 en 3.

HW groep 8:
Blz. 28 opdracht 1, 2 en 3
Blz. 29 opdracht 1 en 2
Blz. 30 opdracht 1 en 3

Thuisdictee
Deze les zijn we er niet aan toegekomen om nieuwe spellingsafspraken in het thuisdicteeschrift te schrijven. Ik wil u vragen de volgende spellingsafspraken te oefenen:
Groep 6:
8. langermaakwoord t/d en b/p
9. voorvoegsel
10. Klankgroepwoorden *

Groep 7
8. langermaakwoord t/d en b/p
10. klankgroepwoorden *
17. politiewoord
groep 8:
8. langermaakwoord t/d en b/p
10. klankgroepwoorden *
24. cadeauwoord

* De klankgroepwoorden vinden de leerlingen vaak lastig. Ik heb hen het volgende aangeleerd a.d.h.v. bijgevoegde afbeelding.
voorbeeld: lopen
Klankvoet: loo
Klankteen: oo
oo is een lange klank, die woont in de lange klankenstraat, daar is de tekendief de baas en die haalt één o weg.
lopen.

voorbeeld: petten
klankvoet: pe
klankteen: e
e is een korte klank, die woont in de korte klankenstraat, daar is de dubbelzetter de baas. Je schrijft twee t’s.
petten

voorbeeld: gieter
klankvoet: gie
klankteen: ie
ie is een tweetekenklank, die woont in de tweetekenklankenstraat, daar is het hoormannetje de baas: je schrijft het woord zoals je het hoort.

 

voorbeeld: marmot
klankvoet: mar
klankteen: r
r is een medeklinker, die woont in de medeklinkerstraat, daar is het hoormannetje de baas: je schrijft het woord zoals je het hoort.
marmot.

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Let op: i.v.m. de oktobervakantie lopen we een week achter op de leerlingen in Nederland. Zoek daarom in het archief naar de les over de Tsunami in Indonesië.

Lezen in je leesboek
Denk je er ook aan het geleende boek op tijd te verlengen of terug te brengen bij de bibliotheek?

Kinderboekenweek
Voor de Kinderboekenweek hebben wij gelezen uit het boek ‘Ik ben Vincent en ik ben niet bang’. De volgende opdracht hoort daarbij:
Stel, je bent in je eentje in het bos. Het wordt donker. Je hoort allemaal geluiden. Misschien is het koud, of heb je honger, of iets anders. Doe je ogen dicht en stel jezelf voor in dat bos. Schrijf op wat je doet in dat bos. Wat je ziet, hoort, ruikt, enzovoort. Schrijf het op alsof je daar echt bent. Alsof het nu gebeurt. Hoe overleef jij een nacht alleen in het bos? Welke survivalspullen gebruik je?
Schrijf een verhaal over jouw survival avontuur in het bos. Schrijf ongeveer een half A4. Stuur jouw verhaal uiterlijk dinsdagavond 16 oktober naar merle@derodeleeuw.org . 

Huiswerk Vittorio
Nieuw Nederlands:
H1 ‘spreken, kijken, luisteren’ opdracht 2, 3, 4 en 5. Van elke opdracht 5 zinnen.

Nieuwsbegrip:
Nieuwsbegrip online.
Let op: i.v.m. de oktobervakantie lopen we een week achter op de leerlingen in Nederland. Zoek daarom in het archief naar de les over de Tsunami in Indonesië.
Maak ook opdracht 2 op je papier.

Woordenschat:
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:
– de impact
– bezwijken
– doorgaans
– het konvooi
– alternatief

Lezen in je leesboek

Staal groep 6:

blz. 24 opdracht 1, 2 en 3

blz. 25 opdracht 2 en 3

blz. 26 opdracht 2

blz. 27 opdracht 1 en 3.

Staal groep 8:

blz. 24 opdracht 1 en 2

blz. 25 opdracht 1 en 2

blz. 26 opdracht 3 en 4

blz. 27 opdracht 1.

Thuisdictee (de te oefenen spellingsafspraken staan in het schriftje)

Nieuwsbegrip online

Lezen

 

Staal
Groep 6: les 3 opdracht 1 en 2 (de rest is in de les al gemaakt!)
Groep 7: Blz. 12 opdr.3. Blz. 13. opdr. 4. blz. 14 opdr. 1, 2 en 3.
Groep 8: blz. 12 opdr 1 en 2. Blz. 13 opdr. 2, 3 en 4. Blz 14. opdr 1, 2 en 3.
Let op: Vanaf nu is het thuisdictee een wekelijks onderdeel van het huiswerk van staal. Hiervoor hebben de leerlingen een speciaal schrift gekregen. Voor in het schrift staat een stappenplan. Hierin staat beschreven hoe jullie dit thuis kunnen aanpakken.
Nieuwsbegrip:
– Opdrachten + woordenschat online.
– maak een mindmap over het onderwerp van deze week ( je bent hiermee gestart in de les)
Lezen!
 • Nederlands leesboek lezen
 • Nieuwsbegrip opdrachten online (www.nieuwsbegrip.nl)
 • Staal spelling: een deel van de opdrachten is al in de les gemaakt, de rest thuis afmaken.
  • Groep 6 (Anne): blz. 8 opdracht 1,2,3, blz. 9 opdracht 1,2,3, blz. 10 opdracht 1,2,4 en blz. 11 opdracht 1 en 3.
  • Groep 7 (Finn): blz. 8 opdracht 2 en 3, blz. 9 opdracht 1 en 2, blz. 10 opdracht 1 en 3, blz. 11 opdracht 1,3,4
  • Groep 8 (Marnix, Emma, Tobe): blz. 8 opdracht 1,3,4, blz. 9 opdracht 1, 3, blz. 10 opdracht 1,2,4, blz. 11 opdracht 2, 3
  • Lukt het niet, zet er dan een ? voor. Dan bekijken we het samen tijdens de volgende les.
  • Oefen de volgende categorieën door middel van een vijf woorden-dictee: eer-oor-eur-woorden, aai-ooi-oei-woorden, en eeuw-ieuw-woorden. Gebruik hiervoor de woordenlijst die in de huiswerkfolder te vinden is. Deze mag overigens thuis blijven om te oefenen.