De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Huiswerk Groep 1-2 zat

Huiswerk 17 november

Categories: Huiswerk Groep 1-2 zat
Comments: No

Op 11 november zijn de kleuren uitgebreid. Oefen de volgende kleuren: rood, geel, paars, blauw, bruin, zwart, groen, roze, oranje, grijs en wit. Het spelletje ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is…’ blijft een succes bij de kleuters! Een ander spelletje dat je kan spelen gaat als volgt: Leg van alle kleuren een potlood op tafel (of print de kleurtjes uit, of gebruik kralen). Iemand draait zich om of doet de ogen dicht. Op dat moment pakt de ander een kleurtje weg. Degene die zich had omgedraaid mag weer kijken en moet raden welke kleur weg is.

Ook zal het veel helpen als je de volgende oefeningen regelmatig doet deze week:

Twee dezelfde woorden herkennen:
lees van links naar rechts (ovaal, rood, roze, rood). Welk woord wordt twee keer genoemd? Rood!

Hetzelfde woord herkennen in twee zinnen:
Lees de twee zinnen die naast elkaar staan (de deur is blauw geverfd. Ik vind blauw een mooie kleur). Welk woord hoor je in beide zinnen? Blauw!

Langste of kortste woord:
Lees de twee woorden die naast elkaar staan (groen, driehoek). Welke is het langst? Driehoek. De volgende keer dat je de oefening doet, kan je vragen welk woord het kortst  is.

Daarnaast zitten er wederom 2 werkbladen in de snelhechters.

Huiswerk 10 november

Categories: Huiswerk Groep 1-2 zat
Comments: No

Groep 2 is gestart met een nieuw thema: ‘kleuren en vormen’. In de eerste week zijn een aantal kleuren aan bod gekomen. Volgende week zullen we de kleuren uitbreiden. In de laatste twee weken hebben we het over vormen. Het is goed om in de komende tijd extra aandacht te besteden aan kleuren in het dagelijks leven. Speel bijvoorbeeld ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’ of noem een kleur en wijs met elkaar zoveel mogelijk spullen in de woonkamer/keuken/andere omgeving aan van die kleur.

Ook wil ik het huiswerk ietwat uitbreiden met een aantal talige oefeningen. Probeer de komende week aandacht te besteden aan de volgende oefeningen:

Trefwoord herkennen: lees van onderstaande afbeelding de reeks op. Uw kind klapt/springt/maakt een gebaar (spreek dit van te voren af) bij het dikgedrukte woord.

Zinnen verdelen in woorden: lees van onderstaande afbeelding een zin voor. Het kind telt de woorden en vertelt hoeveel woorden in de zin zitten. Dit kan hij laten zien door evenveel blokjes (of andere voorwerpen) neer te leggen.

 

lettergrepen klappen: Kies van onderstaande afbeelding een woord en laat je kind het aantal lettergrepen klappen. Als dit lastig is, kun je de lettergrepen samen klappen. (vb: O-ran-je, een klap op 0, een klap op ran, een klap op je).

Ook zitten er 2 werkbladen in de snelhechter.

Huiswerk 3 november

Categories: Huiswerk Groep 1-2 zat
Comments: No

Het thema ‘in de lucht’ zit erop. De leerlingen hebben i.v.m. de Kinderboekenweek geen nieuwe werkbladen gekregen. We willen vragen om de werkbladen die horen bij het thema ‘in de lucht’ nogmaals te bespreken met uw kind. Door deze herhaling is de kans groter dat de nieuw geleerde woorden goed worden onthouden en zo de woordenschat vergroot.

Ook willen we u vragen de werkbladen die horen bij het thema ‘in de lucht’ uit de snelhechter te halen en thuis te houden. Zo is er ruimte voor nieuwe werkbladen horend bij het nieuwe thema.

Daarnaast is het huiswerk, zoals wekelijks, het voorlezen aan uw kind.

STAAL gr.6 : de omcirkelde opdrachten op blz. 15, 16 en 17.

STAAL gr. 4 : de omcirkelde opdrachten op blz. 16, 17 en 18.

Thuisdictee (er staan een aantal nieuwe categorieën in het schriftje. Oefen alsjeblieft 3 woorden per categorie)

Groep 5 en 6 : Nieuwsbegrip opdracht 2 en 3 (tip: het doel van de les is samenvatten. Je zou als extra opdracht om een mondelinge samenvatting kunnen vragen. Help hierbij om de essentiële zaken en details te onderscheiden)

Kleuters: oefen het versje en oefen met de eindrijm (voorbeeld: de ouder leest de eerste en tweede zin, maar stop vlak voor het eind van de 2e zin. Zo kan het kind oefenen met het aanvullen van de zin met het passende rijmwoord).

Ook hebben de kleuters een aantal nieuwe werkbladen in hun snelhechter. Een deel daarvan is gemaakt in de les. De bladen die nog niet zijn gemaakt, is huiswerk.

Groep 2 (Vincent, Alec, Alek, Harrie): de nog niet gemaakte werkbladen in de snelhechter en (voor)lezen.

Groep 4 (Emma, Diederik, Ruben): Staal blz. 12 opdracht 1, 2 en 3. Blz. 13 opdracht 2 en 3. Blz. 14, opdracht 1 en 2.

Groep 5 (Tess): Staal blz. 12 opdracht 1, 2 en 3. Blz. 13 opdracht 1, 2 en 3. Blz. 14, opdracht 1, 2 en 3.

Groep 6 (Bernadette): Staal blz. 12 opdracht 1, 3 en 4. Blz. 13 opdracht 1 + 2 + 3, blz. 14 opdracht 2 + 3.

Groep 4-5-6: Thuisdictee. Om het spellen van woorden verder te oefenen geven we het thuisdictee op als huiswerk. Elke week krijgen de leerlingen van groep 4/5/6 een aantal categorieën opgeschreven in het speciale thuisdictee schrift. Wij vragen jullie als ouders om woorden bij deze categorie te oefenen aan de hand van het stappenplan die voor in dit schriftje staat. In de snelhechter die uw kind mee krijgt, zit een categorie kaart en een woordenlijst. Uit deze woordenlijst kunt u woorden halen om te oefenen met uw kind. De categoriekaart kunt u gebruiken om de spellingsafspraken te bespreken.

Groep 5-6: (Bernadette en Tess) Nieuwsbegrip opdracht 2 en 3 (af)maken.

  • Het huiswerk voor groep 2 (Vincent, Harrie, Alek, Alec): 4 nog niet gemaakte werkbladen in de huiswerkfolder.
  • Het huiswerk voor groep 4 (Emma, Diederik, Ruben): Staal blok 1, week 2: blz. 8 opdracht 1 en 3, blz.9 opdracht 1, 2, 4, blz.10 opdracht 1, 3, 4 blz. 11 opdracht 1 en 3.
  • Het huiswerk voor groep 5 (Tess): blz.8 opdracht 1, 2, 3, blz.9 opdracht 1 en 3, blz. 10 opdracht 1 en 3, blz. 11 opdracht 2, 3 en 4.
  • Het huiswerk voor groep 6 (Bernadette): blz. 8 opdracht 1,2,3, blz. 9 opdracht 1,2,3, blz. 10 opdracht 1,2,4 en blz. 11 opdracht 1 en 3. Let op: werkwoordspelling.

Er zit al een schriftje in de huiswerkfolder, daar hoeft nu nog niets mee gedaan te worden. Vanaf volgende week zullen de kinderen de woordenlijst meekrijgen in hun folder om thuis ook te oefenen met dictees.

Voor alle groepen geldt: (voor)lezen!

Groep 2 (Vincent, Alek, Alec, Harrie): 3 werkbladen met in blauwe letters ‘huiswerk’ maken. Instructies staan bovenaan het blad. Lezen in Nederlands (voorlees)boek.

Groep 4: (Ruben, Diederik, Emma): maken Staal (spelling) blz. 5, opdracht 4 hoeft niet, blz. 6, opdr. 4 hoeft niet, blz. 7, opdr. 2 hoeft niet. Lukt een van de opdrachten niet? Laat ze dan open, dan kijkt juf Merle er zaterdag samen met je kind naar. Lezen in Nederlandse leesboek.

Groep 5: (Tess): Staal (spelling) blz. 5 opdr. 1 en 2, blz. 6 alle opdrachten en blz. 7 opdr. 1 en 4 maken. Lukt een van de opdrachten niet? Laat ze dan open, dan kijkt juf Merle er zaterdag samen met je kind naar. Lezen in Nederlandse leesboek.

Groep 6: (Bernadette): Nieuwsbegrip opdracht 2 en 3, Staal (spelling) blz. 5 opdracht 4, blz. 6 en 7 maken, opdracht 4 is optioneel op beide bladzijdes. Lukt een van de opdrachten niet? Laat ze dan open, dan kijkt juf Merle er zaterdag samen met je kind naar. Lezen in Nederlandse leesboek.