De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Nieuws

Sluiting scholen/Online lessen

Categories: Nieuws
Comments: No

De deuren van de internationale scholen in Beijing sluiten per vandaag voor een bepaalde periode. Op 21 februari zullen leerlingen weer naar school kunnen. De Rode Leeuw volgt de richtlijnen die gelden voor lokale internationale scholen en moet overgaan tot online lessen.

Alle ouders hebben een e-mail ontvangen van meester Frank, waarin hij aangeeft hoe hij de online lessen gestalte zal geven. De woensdagklas heeft inmiddels de eerste les achter de rug.

Voor de leerlingen in het primaire onderwijs wordt een pakket samengesteld met lesmaterialen. Een bestuurslid zal het pakket bij de leerlingen thuisbezorgen op donderdag 20 januari.

Wij wensen onze leerlingen veel succes met de online lessen!

Heeft u vragen en/of opmerkingen ten aanzien van de online lessen, neem gerust contact op met De Rode Leeuw via ons e-mailadres info@derodeleeuw.org.

De Rode Leeuw en de Nederlandse Vereniging Peking organiseren een Sinterklaasfeest op 4 december 2021, 
met medewerking van de Nederlandse ambassade.


Winter is in aantocht en de dagen worden donker en koud. 
Een vrolijk bericht is ontvangen, net een paar dagen oud.
Iedereen op de ambassade is verheugd door deze aankondiging!
Hij is gevaccineerd en mag door de strenge bewaking van Beijing.
Er komt een geliefd en statig figuur met zijn vele vrolijke kameraden.
Het wordt vast een feestje die zeker voor alle kinderen is aan te raden!
De ambassadeur en alle medewerkers zijn al dagen heel erg blij.
Maar het feestje wordt vast nog leuker met lieve kinderen erbij!


Datum:        4 December 2021
Locatie:       Nederlandse Ambassade, 4 Liangmahe Nan Lu, Chaoyang District  
                     北京市朝阳区亮马河南路4号 

Programma 
13:45 uur:    Inloop(wees a.u.b. op tijd!) 
14:15 uur:    Aankomst van Sinterklaas
14:30 uur:    Kinderen bij Sinterklaas & spelletjes voor het Pietenpaspoort 
15:30 uur:    Vertrek Sinterklaas 
16:00 uur :   Einde 


Spelregels
– Geef je zo gauw mogelijk op voor het feest! Sluitingsdatum is 26 november as.
– Het feest is gratis voor NVP-leden. Aan niet NVP-leden vragen wij een bijdrage van 100 RMB per gezin. Te voldoen via de QR-code in de aankondiging van de NVP (zie hieronder).
– De Sint weet natuurlijk al veel over de kinderen, maar wil graag ook informatie van ouders hebben over hun kinderen. Graag ontvangen wij de tekst voor 26 november as. (max. 200 woorden), zodat het toegevoegd kan worden aan het Grote Boek! 
– Aanmeldingen en inleveren van de tekst kan door een bericht te sturen naar Carla Ruijgrok (NVP) via het e-mailadres: carla.ruijgrok@minbuza.nl. Vermeld daarbij de namen van de ouders en de namen en leeftijden van de kinderen.

Tekeningen voor Sinterklaas 
Het zou leuk zijn om Sint en de Pieten te verrassen met veel kleurrijke tekeningen! De tekeningen zullen wij opgehangen in de feestzaal, waar ze door iedereen kunnen worden bewonderd. Daarna gaan de tekeningen natuurlijk op de boot naar Spanje! Nemen jullie je eigen tekeningen mee voor Sinterklaas en de Pieten?

Sint en Pieten activiteiten in de klas 
In de week van 20 november start De Rode Leeuw met Sinterklaas activiteiten in de klassen. Onze leerlingen zullen klassikaal twee liedjes instuderen voor het feestje. Ook thuis kan er natuurlijk geoefend worden met papa en mama!

https://nvpeking.com/events/sint-piet-2/

Uw stem wordt zeer gewaardeerd!


Bron: www.literaireactiviteitennijmegen.nl/kinderboekenweek/ 

Beste ouders en geïnteresseerden,
 
Het thema van de Kinderboekenweek van 2021 was ‘Worden wat je wil’. We hebben daar uiteenlopende dialogen met de leerlingen over gevoerd en daarop gebaseerd hebben ze getekend, onderzocht, beroepentesten gedaan, gefantaseerd en hun creativiteit de vrije loop laten gaan.

In Nederland is het de traditie dat de kinderboekenweek wordt afgesloten met de uitreiking van de gouden en zilveren griffel en het gouden en zilveren penseel. Die resultaten vind je op deze website: https://www.cpnb.nl/nieuws/gouden-griffel-en-penseel-2021-uitgereikt

Op De Rode Leeuw hebben we zelf ook een schrijf- en tekenwedstrijd georganiseerd. De resultaten zijn fantastisch! Op onze blog kun je ze allemaal terugvinden en ervan genieten. We willen jullie vriendelijk vragen om je stem uit te brengen op je favoriete verhaal en tekening per categorie. Bepaal zelf wat je belangrijk vindt bij het beoordelen, daarbij kun je bijvoorbeeld ook denken aan zaken als: stijl, verbeeldingskracht, taalgevoel, originaliteit, humor en argumentatie. Iedereen mag stemmen!

Deel gerust de linkjes (zie hieronder) met vrienden, familie, buren en andere geïnteresseerden. Sluitingsdatum voor het stemmen is 13 november a.s. om 12 uur ’s avonds. De week erna worden de prijzen uitgereikt!

De Links
Verhalen VO:
http://derodeleeuw.org/archives/13996
Verhalen PO:
http://derodeleeuw.org/categorie/wab
Tekeningen:
http://derodeleeuw.org/archives/14006
Stemformulier:
https://forms.office.com/r/utxc7fxFbD


Beste mensen,
We worden nog dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van Covid maatregelen. Echter, hebben we vandaag wat positief nieuws om te delen.

WAB heeft vandaag medegedeeld dat de campus iets eerder open gaat en dat fysieke lessen op lokatie maandag 30 augustus kunnen starten. 
De Rode Leeuw lessen gaan dus ook maandag van start.
Er zijn echter voorzorgsmaatregelen waardoor studenten moeten voldoen aan enkele eisen om veilig op campus te komen.

Om op de WAB campus te komen, moeten studenten voldoen aan de volgende eisen:

  1. Alle studenten moeten minstens 14 dagen in Beijing zijn geweest voor het betreden van de campus. Dit moet ook blijken uit hun Travel app.
  2. Een nieuwe negatieve COVID-19 test die binnen 48uur voor campus betreding is afgenomen. 
  3. De authoriteiten eisen ook een 14 dagen temperatuur register dat moet worden afgeleverd bij aankomst.
  4. Een screenshot van de travel app van je kind, genomen op zondag de 28ste of daarna. Als je kind dat zelf niet kan of heeft, dan is in dat geval is een screenshot van de ouders voldoende.
  5. Het dragen van een mondkapje is een voorwaarde voor het betreden van de campus.

Samengevat heb je drie printouts nodig:  

  1. De travel app
  2. Een negatieve Covid test
  3. Een uitdraai van de 14-daagse temperatuurmeting.

En nog altijd een mondkapje dragen.

De Rode Leeuw is op zoek naar een dynamische, proactieve en positief ingestelde schoolleider, die de uitdaging aan wil gaan om als allround leerkracht Nederlandse lessen te verzorgen in Beijing aan kinderen van 4 t/m 18 jaar.

ALGEMENE INFORMATIE

Stichting De Rode Leeuw organiseert Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs (NTC) in Beijing voor kinderen van 4 t/m 18 jaar die Nederlands als moedertaal hebben. De Rode Leeuw is opgericht in 2004 en is als NTC-school aangesloten bij Stichting NOB. De school telt ongeveer 35 leerlingen verdeeld over alle jaargroepen van het PO (groep 1-8) en VO (klas 1-6).

De Rode Leeuw is gehuisvest op de Western Academy of Beijing (WAB) (www.wab.edu). De Nederlandse lessen vinden doordeweeks na schooltijd en op zaterdagochtend plaats en zijn zowel toegankelijk voor leerlingen van WAB, als van andere internationale scholen in Beijing. Daarnaast biedt De Rode Leeuw WAB-leerlingen in klas VO5 en 6 de mogelijkheid tot begeleiding bij het volgen van het IB Diploma Programma Nederlands. Alle lessen vinden plaats in een eigen klaslokaal op de Western Academy of Beijing.
Kijk voor meer informatie over de Nederlandse school De Rode Leeuw op onze website.

PROFIEL

• Lesbevoegdheid, bijvoorbeeld afgeronde Pabo-/lerarenopleiding (Bachelor diploma)
• Kennis van de door De Rode Leeuw gebruikte lesmethodes en online onderwijsmaterialen
• Minimaal vijf jaar relevante werkervaring in het onderwijs met aantoonbare leidinggevende ervaring
• Ervaring met lesgeven op een internationale school en kennis van het IBDP zijn een pré
• Kennis van en inzicht in de laatste ontwikkelingen van taalonderwijs
• Zelfstandig en resultaatgericht werken combineren met uitdagende lesactiviteiten
• Goed georganiseerd en een sterk gevoel van verantwoordelijkheid
• Enthousiast en creatief met een grote portie flexibiliteit
• Goede kennis van de Engelse taal in woord en schrift
• Affiniteit met lesgeven aan third culture kids
• Integer en communiceert op een transparante wijze naar leerlingen, ouders, onderwijsteam en bestuur

FUNCTIE

Als leerkracht verzorg je taallessen voor zowel primair als voortgezet onderwijs. De jongste leerlingen (groep 1 t/m 3) hebben op zaterdagochtend les. Van maandag tot en met donderdag geef je na schooltijd les aan de combinatieklassen PO groep 4-6 en 7-8, en VO klas 1-2 en 3-4. Daarnaast begeleid je leerlingen in VO klas 5-6 die hebben gekozen voor het IB Diploma Programma Nederlands.
Het niveau en de leerstijl van leerlingen loopt uiteen, daarom is het belangrijk dat je goed kunt differentiëren. Een deskundige, stimulerende en creatieve aanpak met afwisselende werkvormen in de lessen is dan ook noodzakelijk.
Als schoolleider ben je het gezicht van de school. Je zet zelf ontwikkelingen in gang en legt verantwoording af aan het bestuur van de school.

Taken

Als leerkracht:
• Geven van onderwijs, waaronder klassen met kinderen van verschillend niveau
• Schrijven van lesplannen en evaluaties
• Zelfstandig voorbereiden van de lessen
• Afnemen van toetsen en bijhouden van resultaten; bijhouden van het leerlingvolgsysteem Parnassys
• Zich op de hoogte houden van vernieuwingen in het onderwijs
• Creëren van plezierige leeromgeving en sfeer in de klas en op school
• Onderhouden van goede communicatie met andere leerkrachten en ouders

Als schoolleider:
• Aanspreekpunt voor de Nederlandse school
• Als Dutch Language Coordinator maak je onderdeel uit van de Mother Tongue Language Programs van de Western Academy of Beijing
• Verantwoordelijk voor het aanschaffen en actueel houden van leermiddelen
• Verantwoordelijk voor jaaroverzicht leerstofaanbod per jaargroep
• Leiden van veranderprocessen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren
• Formuleren en uitvoeren van de onderwijskundige kwaliteitsdoelen
• Verzorgen van het jaarverslag, schoolplan en activiteitenkalender
• Verantwoordelijk voor de uitvoering van culturele doelstellingen, zoals het helpen organiseren van evenementen rondom Sinterklaas en Koningsdag
• Verzorgen van maandelijkse nieuwsbrieven en up to date houden van de website
• Zorgdragen voor een vertrouwd didactisch en pedagogisch klimaat in de klassen
• Verantwoordelijk voor aanname-, zorg- en verzuimbeleid van leerlingen
• Bijwonen van bestuursvergaderingen

AANBOD

• Een aanstelling van 30 uur per week (evt. met mogelijkheid dit aan te vullen tot een fulltime functie m.b.v. invalwerk op de internationale school)
• Een uitdagende baan in een internationale professionele omgeving met bijscholingsdagen
• Een goed salaris met aanvullende voorwaarden
• Werkvisum
• Wonen in een dynamische stad

SOLLICITATIEPROCEDURE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met /Sollicitaties graag richten aan: Matt Doherty (voorzitter Stichting De Rode Leeuw) Telefoonnummer: +86- 18513139162 (+7 GMT) E-mailadres: voorzitter@derodeleeuw.org
Maar informatie over de school: http://derodeleeuw.org/
Wij ontvangen je reactie graag in zowel Nederlands als Engels. In verband met het tijdsverschil vinden deze gesprekken met sollicitanten in Nederland vroeg in de ochtend plaats via Skype.

We gaan weer beginnen!

Categories: Nieuws
Comments: No

Vanaf 1 september 2020 starten de Nederlandse lessen weer bij De Rode Leeuw. Alle ouders van reeds aangemelde leerlingen hebben op 26 augustus een email ontvangen met alle informatie over de start van dit bijzondere schooljaar. Geen email ontvangen? Controleert u alstublieft of het bericht per ongeluk in uw spambox terecht is gekomen. Wilt u uw kind(eren) nog aanmelden voor komend schooljaar? Dat kan, neemt u in dat geval contact op met Anne Dorst via anne@derodeleeuw.org. Hopelijk snel tot ziens!

Sinterklaasfeest 2019

Categories: Activiteiten, Nieuws, Sinterklaas
Comments: No

Afgelopen zondag 1 december vond het Sinterklaasfeest plaats op de Nederlandse ambassade in Beijing. Het feest werd dit jaar wederom georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Peking (NVP), de Nederlandse ambassade.

Na het gezamenlijk verwelkomen van Sint en zijn pieten, mochten leerlingen van De Rode Leeuw laten zien wat zij voor Sinterklaas hadden voorbereid: een stukje toneellezen, een liedje, een gedicht. Daarna was het tijd voor alle gezinnen om één voor één bij Sinterklaas komen. Ondertussen konden de andere kinderen meedoen met knutsel- en spelactiviteiten voor het pietenpaspoort. Met een vol pietenpaspoort kon er gegrabbeld worden in de grabbelton!

Het was een groot succes! Bekijk de foto’s via dit fotoalbum. Tot volgend jaar!