De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Huiswerk Klas 2-3

Huiswerk 21 mei

Categories: Huiswerk Klas 2-3, Huiswerk VO 3-4
Comments: No

Project
Vandaag zijn de presentaties van jullie project/plan van aanpak. Zorg dat de presentaties af zijn! Laat het niet afhangen van één laptop of USB-stick, maar zorg voor een plan B als een medeleerling er niet is of een laptop geen batterij meer heeft.

Nieuwsbegrip online
Onderwerp: Rattenplaag in Parijs

Grammatica 
Deeltoets grammatica (oefen met OW, PV, WG, LV en MV)

huiswerk 30 april

Categories: Huiswerk Klas 2-3, Huiswerk VO 3-4
Comments: No

Nieuw Nederlands
In de les zijn we bezig geweest met verschillende woordsoorten. Thuis oefen je hiermee verder.

Iedereen:
Maak voorzetsels 2 en 3.

Maak lidwoorden 1.
https://ikschrijfbeter.nl/wp-content/uploads/2012/10/lidwoorden1.htm

Leerjaar 3:

https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-alle-woordsoorten-door-elkaar/#

 

Project
Houd je aan de afspraken van je projectgroep en voltooi de verdeelde taken.

 

 

 

 

Huiswerk 23 april

Categories: Huiswerk Klas 2-3
Comments: No

Project
Er is gebleken dat er nog veel gedaan moet worden voor het project:
– Doe research naar jouw deelonderwerp en zorg dat je met goede, duidelijke informatie naar de les komt.

Nieuwsbegrip online
Onderwerp: wereldreis met elektrische auto

Nieuw Nederlands
Maak de volgende oefeningen. Zodra je klaar bent klik je op nakijken. Maak een screenshot van de resultaten!

leerjaar 2:
https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-3-werkwoorden-3-hv/

https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-zelfstandige-naamwoorden/

leerjaar 3:

 

Huiswerk 9 april

Categories: Huiswerk Klas 2-3, Huiswerk VO 3-4
Comments: No


Nieuw Nederlands
Iedereen heeft een boekje van 7 à 8 pagina’s gekregen met herhalingsoefeningen uit Nieuw Nederlands. Na de vakantie moet dit boekje af zijn.

Nieuwsbegrip online
Onderwerp:Cycloon Idai (let op: maak het juiste onderwerp i.v.m. vakantie)

Lezen
Lees je boek uit en maak je verslag zo ver mogelijk af. Na de vakantie heb je nog één week extra.

Project
We zijn gestart met een nieuw project. Jullie hebben van ons de opdracht en bijbehorende informatie ontvangen. In de les hebben jullie rollen verdeeld en eventuele afspraken gemaakt.  Voor dit project krijgen jullie vrij veel tijd in de les, maar mochten jullie afspraken hebben gemaakt om dingen thuis af te ronden of uit te typen, doe dit dan.

Huiswerk 12 maart

Categories: Huiswerk Klas 2-3
Comments: No

Nieuw Nederlands
H3 Toets!
Onderdelen
– Woordenschat
– Grammatica zinsdelen
– Grammatica woordsoorten
– Spelling
Jullie zijn in de les gestart met het onderdeel woordenschat. Jullie hebben het werk verdeeld met leerlingen met hetzelfde boek. Mail uiterlijk vrijdagavond naar je klasgenoten jouw deel van woordenschat. Zo kunnen jullie het leren. Stuur het ook naar mij: merle@derodeleeuw.org
Succes!

Nieuwsbegrip online
Onderwerp: carnaval
(zie archief)

Cultuurproject
Helaas heeft niet iedereen zijn/haar kahoot kunnen doen. Emma en Dennis zijn op 12 maart en Teije en Peter ook. Succes!

Lezen 

Huiswerk 5 maart

Categories: Huiswerk Klas 2-3
Comments: No

Nieuw Nederlands
H3 ‘Spelling’
H3 ‘test’
Zie uitgedeelde schema voor de exacte opdrachten

Nieuwsbegrip online
Onderwerp: cybercriminaliteit (zie archief)
Je hebt i.v.m. het nieuwe cultuurproject hier tijd voor gehad in de les. Hopelijk heb je het afgekregen! Zo niet, dan moet je het thuis nog even afronden.

Cultuurproject
Op 5 maart zijn de kanoot’s van het cultuurproject. In de les krijg je nog even de tijd (ongeveer 20 minuutjes) om de puntjes op de i te zetten. Denk je dat dit niet voldoende is, dan moet je er thuis aan werken.

Lezen 

Nieuw Nederlands

Toets H2.
– woordenschat
– grammatica woordsoorten
– grammatica zinsdelen (let op, alleen de onderdelen die in de les genoemd zijn/in je boekje zijn aangestreept).
– Spelling

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: sneeuwoverlast in de Alpen

Woordenschat
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:
Leerjaar 3:
– althans
– zogeheten
– onontbeerlijk
– teisteren
– garant staan voor iets
Leerjaar 2:
– de chaos
– begaanbaar
– begeven
– lokaal
– uitroepen

Lezen in je leesboek
Voor de komende maand kies je een nieuw leesboek. Probeer het boek voor Chinees Nieuwjaar uit te hebben. Na Chinees Nieuwjaar volgt een verwerkingsopdracht.
Neem elke week je boek mee naar de les!

Nieuw Nederlands
Teije en Dennis:
H1 ‘Poëzie en Fictie’ opdracht 2 en 3

Jonas, Frans en Yari:
H1 ‘Poëzie’ opdracht 2
H1 ‘Fictie’ opdracht 2 en 3

Aditya en Koen:
H1 ‘Poëzie’ opdracht 1 en 2
H1 ‘Fictie’ opdracht 2 en 3

Emma, Stella en Peter:
H1 ‘Poëzie’ opdracht 2
H1 ‘Fictie’ opdracht 2 en 3

LET OP: heb je het huiswerk van 16 oktober nog niet af, maak dit dan ook.

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Let op: i.v.m. de oktobervakantie lopen we een week achter op de leerlingen in Nederland. Zoek daarom in het archief naar de les over Banksy.
LET OP: heb je de les over Indonesië nog niet gedaan, dan moet je deze ook nog doen.

Woordenschat
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:
– iconisch
– controversieel
– vergaren
– recalcitrant
– verloochenen

werkstuk
Aditya, Koen, Emma, Stella en Peter schrijven de volgende deelvraag van hun werkstuk uit.
– Dit is door velen niet gedaan op 16 oktober. Op 23 oktober heb je 3 deelvragen uitgeschreven.

Lezen in je leesboek

Nieuw Nederlands:

Teije en Dennis –> H1 ‘woordsoorten’ alle opdrachten

Frans, Jonas en Yari –> H1 ‘ spelling’ opdracht 1 t/m 9. Hierbij mag je één opdracht naar keuze overslaan.

3H –> H1 ‘ spelling’ werkwoordsvormen opdracht 1t/m 9. Hierbij mag je één opdracht naar keuze overslaan.

Je werkt een nieuwe deelvraag van je werkstuk uit.

3V –> H1 ‘ spelling’ werkwoordsvormen opdracht 1t/m 9. Hierbij mag je één opdracht naar keuze overslaan.

Je werkt een nieuwe deelvraag van je werkstuk uit

Nieuwsbegrip online.

Lezen.

  • Dennis & Teije: Nieuw Nederlands Hoofdstuk 1: ‘Kijk op Taal’ opdracht 2 en 4, H1 ‘Woordenschat’ opdracht 3.
  • Frans, Jonas, Yari: Nieuw Nederlands Hoofdstuk 1 ‘Schrijven’ artikel schrijven en interview afnemen.
  • Aditya, Koen, Peter, Emma, Stella: Nieuw Nederlands Schrijf 1 deelvraag van je werkstuk uit, minimaal een half A4. Gebruik hiervoor de bronnen die je gevonden hebt.
  • Aditya, Koen: Nieuw Nederlands Hoofdstuk 1 ‘Woordenschat’ Opdracht 5
  • Emma, Stella, Peter: Nieuw Nederlands Hoofdstuk 1 ‘Woordenschat’ Opdracht 7

Huiswerk van vorige week, wat nog niet af is, afmaken!

Nieuwsbegrip online over Ocean Clean Up.