De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Huiswerk VO 3-4

Huiswerk 27 augustus

Categories: Huiswerk VO 3-4
Comments: No

Nieuwsbegrip online
onderwerp: werelderfgoedlijst uitgebreid

De ideale les
– Maak de vragenlijst af (deze heb ik in de les uitgedeeld). Bespreek de lijst ook met je ouders!
– Bekijk het woordweb in je schrift nog eens goed en vul deze aan.

Lezen
Jullie hebben allemaal een leesboek gekozen. Voor de oktobervakantie is het boek uit en hebben jullie een verwerkingsopdracht gemaakt. Meer informatie over de opdracht krijgen jullie de volgende les.

Huiswerk 21 mei

Categories: Huiswerk Klas 2-3, Huiswerk VO 3-4
Comments: No

Project
Vandaag zijn de presentaties van jullie project/plan van aanpak. Zorg dat de presentaties af zijn! Laat het niet afhangen van één laptop of USB-stick, maar zorg voor een plan B als een medeleerling er niet is of een laptop geen batterij meer heeft.

Nieuwsbegrip online
Onderwerp: Rattenplaag in Parijs

Grammatica 
Deeltoets grammatica (oefen met OW, PV, WG, LV en MV)

Huiswerk 7 mei

Categories: Huiswerk VO 3-4
Comments: No

Nieuw Nederlands
Deeltoets woordsoorten. We hebben hiervoor geoefend de afgelopen weken. Bekijk goed je aantekeningen en oefen op de websites!

Project
Maak de taken zoals afgesproken. Houd de deadlines in de gaten: 14 mei plan van aanpak af, 21 mei is de presentatie.

Nieuwsbegrip online
Onderwerp: Eurovisiesongfestival 2019
(maak ook het onderwerp ‘Pasen’ af als je die in de les niet hebt afgemaakt)

huiswerk 30 april

Categories: Huiswerk Klas 2-3, Huiswerk VO 3-4
Comments: No

Nieuw Nederlands
In de les zijn we bezig geweest met verschillende woordsoorten. Thuis oefen je hiermee verder.

Iedereen:
Maak voorzetsels 2 en 3.

Maak lidwoorden 1.
https://ikschrijfbeter.nl/wp-content/uploads/2012/10/lidwoorden1.htm

Leerjaar 3:

https://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-alle-woordsoorten-door-elkaar/#

 

Project
Houd je aan de afspraken van je projectgroep en voltooi de verdeelde taken.

 

 

 

 

Huiswerk 16 April

Categories: Huiswerk VO 3-4
Comments: No

Boekbespreking
Vandaag hebben jullie je boekbespreking. Zorg dat je voorbereid bent en je boekverslag geprint meeneemt naar de les.

Nieuwsbegrip online
Onderwerp: enorme afname aantal vlinders

Project
Maak de taken die je hebt n.a.v. afspraken met je projectgroep.

Huiswerk 9 april

Categories: Huiswerk Klas 2-3, Huiswerk VO 3-4
Comments: No


Nieuw Nederlands
Iedereen heeft een boekje van 7 à 8 pagina’s gekregen met herhalingsoefeningen uit Nieuw Nederlands. Na de vakantie moet dit boekje af zijn.

Nieuwsbegrip online
Onderwerp:Cycloon Idai (let op: maak het juiste onderwerp i.v.m. vakantie)

Lezen
Lees je boek uit en maak je verslag zo ver mogelijk af. Na de vakantie heb je nog één week extra.

Project
We zijn gestart met een nieuw project. Jullie hebben van ons de opdracht en bijbehorende informatie ontvangen. In de les hebben jullie rollen verdeeld en eventuele afspraken gemaakt.  Voor dit project krijgen jullie vrij veel tijd in de les, maar mochten jullie afspraken hebben gemaakt om dingen thuis af te ronden of uit te typen, doe dit dan.

huiswerk 26 maart

Categories: Huiswerk VO 3-4
Comments: No

Nieuwsbegrip online
Onderwerp:100 jaar luchtvaart in Nederland
Ook heeft niet iedereen het nieuwsbegrip huiswerk van vorige week gedaan. Houd dit bij! Voordat je voor het volgende rapport weer een inhaalslag moet maken…

Cultuurproject
Het huiswerk voor 19 maart was je reflectieverslag maken en inleveren. Van de 8 verslagen die ik zou moeten hebben, heb ik er slechts 1. Maak je reflectieverslag en lever deze uiterlijk 26 maart in! zie het huiswerk van 16 maart voor de instructies.

Lezen
Neem je voorlopige versie van je boekverslag mee.

Project
We zijn gestart met een nieuw project. Jullie hebben van ons de opdracht en bijbehorende informatie ontvangen. In de les hebben jullie rollen verdeeld en eventuele afspraken gemaakt.  Voor dit project krijgen jullie vrij veel tijd in de les, maar mochten jullie afspraken hebben gemaakt om dingen thuis af te ronden of uit te typen, doe dit dan.

Huiswerk 19 maart

Categories: Huiswerk VO 3-4
Comments: No

Nieuw Nederlands
I.v.m. de toets hebben jullie deze week geen huiswerk voor Nieuw Nederlands.

Nieuwsbegrip online
Onderwerp:De SIRE-campagne #doeslief

Cultuurproject
Inmiddels heeft iedereen zijn/haar cultuurproject afgerond. Het laatste onderdeel is het schrijven van een reflectie. Op het papier wat je hebt gekregen staat het volgende:
Na dit project schrijft iedereen een reflectieverslag van tussen de 150 en 200 woorden over je eigen inbreng en over de samenwerking tussen jou en je partner. Hierin analyseer je wat er goed ging en wat verbeterpunten zijn en wat je de volgende keer anders of juist hetzelfde wil.
Een aantal vragen die je kunnen helpen bij het schrijven van je reflectieverslag:
– Wat ging er goed?
– Wat kan ik een volgende keer verbeteren of anders aanpakken?
– Hoe ging de samenwerking? Waarom ging het goed/niet zo goed?
– Zou je dit nogmaals willen doen? Waarom wel of waarom niet?

Lezen
In de les heb je een formulier voor een boekbespreking. Op 26 maart neem je de voorlopige versie mee naar de les voor feedback.
Op 16 april zullen de boekbesprekingen plaatsvinden.

Succes!

Huiswerk 26 februari

Categories: Huiswerk VO 3-4
Comments: No

Nieuw Nederlands
H3 ‘woordsoorten’
Zie het uitgedeelde schema voor de opdrachten.

Nieuwsbegrip online
Onderwerp: spijbelen voor het klimaat
Je hebt i.v.m. het nieuwe cultuurproject hier tijd voor gehad in de les. Hopelijk heb je het afgekregen! Zo niet, dan moet je het thuis nog even afronden.

Cultuurproject
Op 19 februari zijn jullie gestart met een nieuw cultuurproject. Op 5 maart heeft elk tweetal een kahoot met 10 vragen af (zie uitgedeelde blad voor de criteria). Je werkt aan dit project in de les en in principe zou dit genoeg tijd moeten zijn om het af te krijgen. Zo niet, dan moet je er thuis aan werken. Verdeel de taken goed en vraag Frank of Merle zonodig om hulp.

Lezen 

Huiswerk 19 februari

Categories: Huiswerk VO 3-4
Comments: No

Nieuw Nederlands
Teije en Dennis:
H3 ‘grammatica zinsdelen’ opdracht 2 en 4. Opdracht 5 en 7 alleen OW en PV.
Jonas en Frans
–  H3 ‘grammatica zinsdelen’ opdracht 2, 3 en 5.
Koen, Aditya, Emma en Peter
– zorg dat je mij de zinnen e-mailt die je in de les hebt gemaakt (uitgetypt in word of pages)
– maak thuis nog 6 zinnen met een ow, pv, mv, lv en een bwb.

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: 3D gebouw geprint

Lezen in je leesboek