De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Huiswerk Klas 2-3

Huiswerk 16 oktober

Categories: Huiswerk Klas 2-3
Comments: No

Nieuw Nederlands
Teije en Dennis:
H1 ‘Spelling’. Alle opdrachten, maar van alle opdrachten de helft.

Jonas, Frans en Yari:
H1 ‘Formuleren’. Opdracht 2, 3 en 4.

Aditya en Koen:
H1 ‘ Formuleren’. Opdracht 2, 3 en 4.

Emma, Stella en Peter:
H1 ‘Formuleren’. Opdracht 2 en 3.

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Let op: i.v.m. de oktobervakantie lopen we een week achter op de leerlingen in Nederland. Zoek daarom in het archief naar de les over de Tsunami in Indonesië.

Woordenschat
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:
– de impact
– bezwijken
– doorgaans
– het konvooi
– alternatief

werkstuk
Aditya, Koen, Emma, Stella en Peter schrijven de volgende deelvraag van hun werkstuk uit.

Lezen in je leesboek

Nieuw Nederlands:

Teije en Dennis –> H1 ‘woordsoorten’ alle opdrachten

Frans, Jonas en Yari –> H1 ‘ spelling’ opdracht 1 t/m 9. Hierbij mag je één opdracht naar keuze overslaan.

3H –> H1 ‘ spelling’ werkwoordsvormen opdracht 1t/m 9. Hierbij mag je één opdracht naar keuze overslaan.

Je werkt een nieuwe deelvraag van je werkstuk uit.

3V –> H1 ‘ spelling’ werkwoordsvormen opdracht 1t/m 9. Hierbij mag je één opdracht naar keuze overslaan.

Je werkt een nieuwe deelvraag van je werkstuk uit

Nieuwsbegrip online.

Lezen.

 • Dennis & Teije: Nieuw Nederlands Hoofdstuk 1: ‘Kijk op Taal’ opdracht 2 en 4, H1 ‘Woordenschat’ opdracht 3.
 • Frans, Jonas, Yari: Nieuw Nederlands Hoofdstuk 1 ‘Schrijven’ artikel schrijven en interview afnemen.
 • Aditya, Koen, Peter, Emma, Stella: Nieuw Nederlands Schrijf 1 deelvraag van je werkstuk uit, minimaal een half A4. Gebruik hiervoor de bronnen die je gevonden hebt.
 • Aditya, Koen: Nieuw Nederlands Hoofdstuk 1 ‘Woordenschat’ Opdracht 5
 • Emma, Stella, Peter: Nieuw Nederlands Hoofdstuk 1 ‘Woordenschat’ Opdracht 7

Huiswerk van vorige week, wat nog niet af is, afmaken!

Nieuwsbegrip online over Ocean Clean Up.

VO 2 H/V
– Nieuw Nederlands, H1 Grammatica zinsdelen opdr. 2, 4 en 6.
VO2 t/H
– Nieuw Nederlands, H1 Grammatica zinsdelen opdr 2 helemaal, opdr 4 t/m 10 3 van de 4 zinnen.
VO 3 HAVO en VWO
– 15 zinnen maken die allemaal de volgende onderdelen bevatten:
OW, PV, WG, LV, MV en 1 BWB
Nieuwsbegrip is voor zowel leerlingen met tekstB als leerlingen met tekst C hetzelfde :
– Opdr 1 met hulp, opdr 2 en opdr 3.
Herinnering:
– neem allemaal je leesboek mee
– neem je borg mee als je die nog niet betaald hebt.

Zoals afgesproken in de les afgelopen zaterdag, plaats ik een overzicht van de behandelde lessen van Nieuwsbegrip online. De resultaten die leerlingen haalden bij de online oefeningen van deze weken zullen op het rapport komen te staan. Zorg dus dat je alles tijdig bijgewerkt hebt!

 • Week 34: Veilig Zwemmen
 • Week 25: EK Vrouwenvoetbal
 • Week 27: De praatpaal verdwijnt
 • Week 36: 381 nieuwe dier- en plantensoorten ontdekt
 • Week 37: Orkaan Irma treft Sint-Maarten
 • Week 38: Week Tegen Pesten
 • Week 41:  WK-zonneracen 2017
 • Week 42: Een geschilderde speelfilm over Vincent van Gogh
 • Week 44: Wolf gezien op de Veluwe
 • Week 45: Nationaal Schoolontbijt
 • Week 46: Aardbeving in Iran en Irak
 • Week 47: 50 jaar Bijlmer
 • Week 48: Steeds vaker buitenlandse zwerfhond geadopteerd
 • Week 2: Hoogwater in Nederland

Kies een van onderstaande stellingen en schrijf een betoog van ongeveer 250-300 woorden voor of tegen een van de volgende stellingen. Lever het betoog volgende week zaterdag in bij juf Josse. Het mag geschreven of getypt worden.

 1. Op school moeten jongens en meisjes apart voetballes krijgen.
 2. Meisjes moeten korting krijgen op het toegangskaartje voor het EK.
 3. Elke voetbalclub moet een meisjesteam samenstellen.

Stuur uiterlijk woensdag 23 augustus per e-mail aan juf Josse (josse@derodeleeuw.org) welke stelling je gaat aanvallen of verdedigen in je betoog.

Huiswerk voor 23 februari

Categories: Huiswerk Klas 2-3
Comments: No

VO2:
*Nieuwsbegrip Online woorden en teksten (Lijnen en primaire kleuren)
*Samenvatting schrijven (1/2 A4’tje) tekst NB Lijnen en primaire kleuren
*Woordenschat H3 opdr. 1, 2, 5 en 6 maken
*Kijk op Taal H3 opdr. 1 en 3 maken
*Lezen in je boek + sv maken per hoofdstuk

VO3:
*Toets Woordenschat en Kijk op Taal H3
*Nieuwsbegrip Online woorden (Nederland kleurt rood, geel en blauw)
*Samenvatting schrijven (1/2 A4’tje) tekst NB Nederland kleurt rood, geel en blauw
*Lezen in je boek + sv maken per hoofdstuk

Huiswerk VO4 -> 2 maart
VO4-H:
*Nieuwsbegrip Online woorden (Nederland kleurt rood, geel en blauw + nieuwe tekst)
*Lezen blz. 38 t/m 48 maken
*Lezen De zwarte met het witte hart t/m blz. 300 + aantekeningen maken/sv maken
*Samenvatting schrijven (1/2 A4’tje) tekst NB Nederland kleurt rood, geel en blauw

VO4-V
*Nieuwsbegrip Online woorden (Nederland kleurt rood, geel en blauw + nieuwe tekst)
*Lezen blz. 24 t/m 36 maken
*Lezen De zwarte met het witte hart t/m blz. 300 + aantekeningen maken/sv maken
*Samenvatting schrijven (1/2 A4’tje) tekst NB Nederland kleurt rood, geel en blauw
*Bedenk een onderwerp voor je presentatie
*Kies een boek voor je boekbespreking