De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Huiswerk VO 1-2

huiswerk 28 oktober

Categories: Huiswerk VO 1-2
Comments: No

Nieuwsbegrip online
onderwerp: (het nieuwe onderwerp staat nog niet online. Dit komt zo spoedig mogelijk hier te staan)

Lezen
Lees deel 3 uit ‘Password’ (blz. 43 t/m 92).
Maak na het lezen aantekeningen. Zet de hoofdstuknummers erbij.

Thuisdictee
Jullie hebben geen thuisdictee in je folder. Je ouders mogen 6 woorden en 2 zinnen bedenken die jullie moeten opschrijven.

Nieuw Nederlands
NN VO 2, blz. 7 opdracht 3 (Lily)
NN VO 1, blz. 7 opdracht 2 en blz. 49 opdracht 2 of 3 (Tobe, Marnix en Sienna)

Grammatica
Noteer van de volgende zinnen het onderwerp en de persoonsvorm. Leg kort uit hoe je het onderwerp en de persoonsvorm hebt gevonden (welke strategie gebruik je).

  1. In het weekend speelt Tobe graag voetbal met zijn vrienden.
  2. Het Haloweenkostuum van Marnix hangt al in de kast.
  3. Heeft de vriendin van Lily haar een brief geschreven?
  4. In de oktobervakantie is de familie van Sienna op vakantie geweest naar Nederland.

huiswerk 21 okober

Categories: Huiswerk VO 1-2
Comments: No

Nieuwsbegrip online
onderwerp: Kipchoge loopt marathon in minder dan 2 uur.

Lezen
Lees deel 2 uit ‘Password’ (blz. 21 t/m 40).
Maak na het lezen aantekeningen. Zet de hoofdstuknummers erbij.

Thuisdictee
Jullie hebben een oefendictee in jullie folder. Oefen die met je ouders of je broer of zus.

Nieuw Nederlands
Als je Nieuw Nederlands in de les niet hebt afgekregen, maak je dit thuis af.

Huiswerk 14 oktober

Categories: Huiswerk VO 1-2
Comments: No

Nieuwsbegrip online
onderwerp: het stikstofprobleem

Lezen
Jullie hebben allemaal het boek Password van Mirjam Mous van mij gekregen. Lees van Deel 1 hoofdstuk 1 en 2 (blz. 7 t/m 17) en beantwoord de volgende vraag:
Hoe begint het boek? (met welke gebeurtenis, met welke personen en waar?)
LET OP: je mag niet verder lezen!

Thuisdictee
Jullie hebben een oefendictee in jullie folder. Oefen die met je ouders of je broer of zus.

Huiswerk 24 september

Categories: Huiswerk VO 1-2
Comments: No

Nieuwsbegrip online
onderwerp: Nederlandse youtubers gearresteerd in Amerika

De ideale les
Herschrijf jullie verantwoording. Verwerk de feedback die je in de les gekregen hebt van zowel mij als je klasgenoten. Laat je ouders je werk nog eens nalezen.

Lezen
Op 24 september hebben jullie je presentatie over je boek.

Thuisdictee
Jullie hebben een oefendictee in jullie folder. Oefen die met je ouders of je broer of zus.

huiswerk 16 september

Categories: Huiswerk VO 1-2
Comments: No

Nieuwsbegrip online
onderwerp: Waardeer het. Repareer het.

De ideale les
Jullie schrijven een verantwoording voor jullie keuzes voor ‘de ideale les’. Tobe heeft een e-mail gestuurd met subonderdelen en steekwoorden per subonderdeel. Je schrijft een paragraaf (ongeveer 5 -8 zinnen) over waarom jullie deze keuze zo hebben gemaakt (‘We hebben gekozen om ….. te doen, omdat…..’). Tobe heeft de subonderdelen verdeeld en de naam bij elk subonderdeel gezet.
Marnix schrijft het script voor het filmpje verder uit in het format dat hij in de les van mij heeft gekregen.

Lezen
Probeer jullie boek uit te hebben! Dan heb je nog 2 weken om de opdracht te maken.

Thuisdictee
Jullie hebben een oefendictee in jullie folder. Oefen die met je ouders of je broer of zus.

Huiswerk 9 september

Categories: Huiswerk VO 1-2, Uncategorized
Comments: No

Nieuwsbegrip online
onderwerp: 75 jaar vrijheid in Nederland

De ideale les
‘ De ideale les’
– Lees het volgende artikel en noteer 3 vragen die bij je opkomen. Dit kunnen vragen zijn die beginnen met de 5W1H (wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe) of met ‘Ik vraag me af….’. Schrijf de vragen in je schrift.
Artikel:
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/app-yvo-laat-je-scrabbelen-met-woorden/

Lezen
Jullie hebben allemaal een leesboek gekozen. Voor de oktobervakantie is het boek uit en hebben jullie een verwerkingsopdracht gemaakt.

Thuisdictee
Jullie hebben een oefendictee in jullie folder. Oefen die met je ouders of je broer of zus.

Huiswerk 2 september

Categories: Huiswerk VO 1-2
Comments: No

Nieuwsbegrip online
onderwerp: bosbranden in het Amazonegebied

De ideale les
‘ De ideale les’
– maak kolb leerstijlentest
Artikel:

Lezen
Jullie hebben allemaal een leesboek gekozen. Voor de oktobervakantie is het boek uit en hebben jullie een verwerkingsopdracht gemaakt.

Thuisdictee
Jullie hebben een oefendictee in jullie folder. Oefen die met je ouders of je broer of zus.

 

Huiswerk 26 augustus

Categories: Huiswerk VO 1-2, Uncategorized
Comments: No

Nieuwsbegrip online
onderwerp: werelderfgoedlijst uitgebreid

De ideale les
– Maak de vragenlijst af (deze heb ik in de les uitgedeeld). Bespreek de lijst ook met je ouders!
– Bekijk het woordweb in je schrift nog eens goed en vul deze aan.

Lezen
Jullie hebben allemaal een leesboek gekozen. Voor de oktobervakantie is het boek uit en hebben jullie een verwerkingsopdracht gemaakt. Meer informatie over de opdracht krijgen jullie de volgende les.

Huiswerk 20 mei

Categories: Huiswerk VO 1-2
Comments: No

Nieuw Nederlands
Gefeliciteerd! Met het maken van de deeltoets ‘grammatica’ zit Nieuw Nederlands er voor dit jaar op! Lever alsjeblieft z.s.m. je boek in, dan kan ik jullie de borg teruggeven.

Werkstuk
In de les hebben we de vragen uit het werkstuk gehaald en hebben we van de antwoorden goedlopende alinea’s gemaakt. Moet je dit nog afmaken, doe dit dan.
Zorg ook dat je de inleiding en conclusie schrijft.
In de les maken we het voorblad, de inhoudsopgave en de bronnenlijst af.
TIP: lees je werkstuk na en probeer kritisch te kijken: haal spel- of formuelerfoutjes uit je werkstuk. Vraag eventueel aan een van je ouders (of aan een oudere broer of zus) of zij met je meekijken.

Nieuwsbegrip online
Onderwerp: Rattenplaag in Parijs

Huiswerk 13 mei

Categories: Huiswerk VO 1-2
Comments: No

Grammatica
Oefen voor je deeltoets grammatica. De volgende onderdelen komen aan bod:
– Onderwerp (ow)
– Persoonsvorm (pv)
– werkwoordelijk gezegde (wg)
– lijdend voorwerp (lv)
– meewerkend voorwerp (mv)
Websites waar je kan oefenen:
www.cambiumned.nl
www.berktekst.nl

Werkstuk
Alle vragen van je werkstuk moeten beantwoord zijn. Schrijf je antwoorden in goedlopende zinnen, niet in steekwoorden.