De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Huiswerk VO 1-2

huiswerk 10 december

Categories: Huiswerk VO 1-2
Comments: No

Project
Het enige huiswerk voor deze week is het afmaken van je artikel. Sommigen zijn nog bezig met het bouwplan, anderen hebben hun 1e versie af en zijn feedback aan het verwerken.

Huiswerk 2 december

Categories: Huiswerk VO 1-2
Comments: No

Nieuwsbegrip online
Onderwerp: ‘dierenmummies gevonden in Egypte.’

Thuisdictee
Maak het thuisdictee dat je in je folder hebt.

Lezen
Maak een samenvatting van het boek ‘Password’. Gebruik hiervoor de aantekeningen die je hebt gemaakt.

Project
Schrijf je artikel af. Gebruik hiervoor je bouwplan. Vergeet niet je bronnen op te slaan.

Vandaag vieren we ook Sinterklaas! Zorg dat je voorbereid bent. 

Huiswerk 25 november

Categories: Huiswerk VO 1-2
Comments: No

Nieuwsbegrip online
Onderwerp: ‘overstromingen in Venetië’

Lezen
Lees het boek ‘Password’ uit.
Maak na het lezen aantekeningen. Zet de hoofdstuknummers erbij.

Thuisdictee
Maak het thuisdictee dat je in je folder hebt.

Nieuw Nederlands
NN VO2, blz. 226 opdracht 2
NN VO1, 183 opdracht 3 of 4
Tobe, jij maakt ook de advertentie af.

Project
Maak je bouwplan af.

Grammatica (25 november toets!)
Oefen op berktekst.nl of jufmelis.nl . Op jufmelis.nl zijn een aantal opdracht vrij toegankelijk en een aantal betaald. Kijk bij beide websites onder het kopje ‘zinsontleding’. 

huiswerk 18 november

Categories: Huiswerk VO 1-2
Comments: No

Nieuwsbegrip online
Onderwerp: ‘ 50 jaar Bert en Ernie’

Lezen
Lees deel 6 uit ‘Password’ (blz. 221 t/m 250).
Maak na het lezen aantekeningen. Zet de hoofdstuknummers erbij.

Thuisdictee
Maak het thuisdictee dat je in je folder hebt.

Nieuw Nederlands
NN VO 2, blz. 217 opdracht 3
NN VO1, blz. 175 opdracht 2 of 3

Project
Er is geen nieuw huiswerk voor het project, maar als je het huiswerk van de vorige keer niet af hebt, maak je dit af. (zie vorige blog)

Grammatica (25 november toets!)
We hebben het meewerkend voorwerp besproken. Ga naar onderstaande website, lees de informatie goed door en maak de opdrachten ‘meewerkend voorwerp-01’ en ‘meewerkend voorwerp-02’.

 

Huiswerk 11 november

Categories: Huiswerk VO 1-2
Comments: No

Nieuwsbegrip online
Onderwerp: ‘Leraren gaan staken’

Lezen
Lees deel 5 uit ‘Password’ (blz. 141 t/m 218).
Maak na het lezen aantekeningen. Zet de hoofdstuknummers erbij.

Thuisdictee
Maak het thuisdictee dat je in je folder hebt.
Als je geen dictee in je folder hebt, mogen je ouders zelf 6 woorden en 2 zinnen bedenken.

Nieuw Nederlands
NN VO1, blz. 13, opdracht 5
NN VO2, blz. 175, opdracht 2 of 3

Project
Het huiswerk van vorige week heeft niet iedereen goed begrepen. Kijk nog eens goed naar onderstaande opdracht van vorige week, maar dan iets anders omschreven:
Onderzoek het artikel dat je hebt gekopieerd.
– hoeveel alinea’s heeft je artikel?
– wat is de titel?
– is er een subtitel? zo ja, waar?
– zijn er tussenkopjes?
– zijn er afbeeldingen?
– is er een bijschrift?
Markeer alle bovengenoemde onderdelen.
Het huiswerk voor deze week:
– kleur alle voeg- en signaalwoorden.
(vb: omdat, nadat, terwijl etc.)

Grammatica
We hebben het lijdend voorwerp besproken. Ga naar onderstaande website, lees de informatie goed door en maak de opdrachten ‘Lijdend voorwerp-03’ en ‘Lijdend voorwerp-04’.

huiswerk 4 november

Categories: Huiswerk VO 1-2, Uncategorized
Comments: No

Nieuwsbegrip online
Onderwerp: ‘Zet je licht aan!’ (zie archief)

Lezen
Lees deel 4 uit ‘Password’ (blz. 95 t/m 137).
Maak na het lezen aantekeningen. Zet de hoofdstuknummers erbij.

Thuisdictee
Maak het thuisdictee dat je in je folder hebt.

Nieuw Nederlands
NN VO2, blz. 91 opdracht 2 of 3
NN VO1, blz. 92 opdracht 2 of 3

Project
Onderzoek het artikel dat je hebt gekopieerd. Wat valt je op aan het artikel? Hoe is de lay-out? Maak aantekeningen op/naast je artikel. Markeer ook de titel, tussenkopjes, alinea-indeling en andere opvallendheden.

Grammatica
Jullie hebben een kopie gekregen van een bladzijde uit Password. Vind van elke zin de persoonsvorm, het onderwerp en het werkwoordelijk gezegde. Geef alle persoonsvormen één kleur, alle onderwerpen een andere kleur en alle werkwoordelijke gezegdes een derde kleur.

huiswerk 28 oktober

Categories: Huiswerk VO 1-2
Comments: No

Nieuwsbegrip online
I.v.m. de herfstvakantie staat er geen nieuwe les online. Dit is een goede kans om gemiste lessen in te halen!

Lezen
Lees deel 3 uit ‘Password’ (blz. 43 t/m 92).
Maak na het lezen aantekeningen. Zet de hoofdstuknummers erbij.

Thuisdictee
Jullie hebben geen thuisdictee in je folder. Je ouders mogen 6 woorden en 2 zinnen bedenken die jullie moeten opschrijven.

Nieuw Nederlands
NN VO 2, blz. 7 opdracht 3 (Lily)
NN VO 1, blz. 7 opdracht 2 en blz. 49 opdracht 2 of 3 (Tobe, Marnix en Sienna)

Grammatica
Noteer van de volgende zinnen het onderwerp en de persoonsvorm. Leg kort uit hoe je het onderwerp en de persoonsvorm hebt gevonden (welke strategie gebruik je).

  1. In het weekend speelt Tobe graag voetbal met zijn vrienden.
  2. Het Haloweenkostuum van Marnix hangt al in de kast.
  3. Heeft de vriendin van Lily haar een brief geschreven?
  4. In de oktobervakantie is de familie van Sienna op vakantie geweest naar Nederland.

huiswerk 21 okober

Categories: Huiswerk VO 1-2
Comments: No

Nieuwsbegrip online
onderwerp: Kipchoge loopt marathon in minder dan 2 uur.

Lezen
Lees deel 2 uit ‘Password’ (blz. 21 t/m 40).
Maak na het lezen aantekeningen. Zet de hoofdstuknummers erbij.

Thuisdictee
Jullie hebben een oefendictee in jullie folder. Oefen die met je ouders of je broer of zus.

Nieuw Nederlands
Als je Nieuw Nederlands in de les niet hebt afgekregen, maak je dit thuis af.

Huiswerk 14 oktober

Categories: Huiswerk VO 1-2
Comments: No

Nieuwsbegrip online
onderwerp: het stikstofprobleem

Lezen
Jullie hebben allemaal het boek Password van Mirjam Mous van mij gekregen. Lees van Deel 1 hoofdstuk 1 en 2 (blz. 7 t/m 17) en beantwoord de volgende vraag:
Hoe begint het boek? (met welke gebeurtenis, met welke personen en waar?)
LET OP: je mag niet verder lezen!

Thuisdictee
Jullie hebben een oefendictee in jullie folder. Oefen die met je ouders of je broer of zus.