De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Klas 1

Het huiswerk voor de afgelopen les was helaas door weinig leerlingen gedaan, voor volgende les dit graag inhalen! Ook moeten veel leerlingen nog online oefeningen van Nieuwsbegrip inhalen, doe dit voor volgende week. De resultaten hiervan komen immers op je rapport te staan.

Daarnaast is het huiswerk van deze week:

 • vmbo-t/havo: opdr. 4 en 5 p. 94 en opdr. 1 p.95.
 • havo/vwo: odpr. 2 en 3 p. 98 en opdr. 1 p.99.

Maak ook voor deze week de online oefeningen van Nieuwsbegrip. Let op dat je de oefeningen maakt van de juiste we(e)k(en)!

Veel succes 🙂

Voor de volgende les maken de leerlingen het volgende huiswerk:

 • vmbo-t/havo: opdr. 2 +3 p.88-89
 • havo/vwo: opdr. 4  p.95. Online oefeningen van Nieuwsbegrip.

De kerstvakantie is bovendien een goed moment om al het gemiste werk van Nieuwsbegrip online in te halen. Je resultaten van Nieuwsbegrip online (andere tekstsoort en woordenschat-oefeningen) komen eind januari op je rapport te staan, zorg dus dat dit up to date is!

Een hele fijne kerstvakantie en gelukkige feestdagen gewenst. Tot volgend jaar!

Het huiswerk voor de volgende les is:

 • Vmbo-t/havo: Opdr. 3 p.77 en opdr. 4-5 p. 78. Opdr. 1 p. 87
 • Havo/vwo: Opdr. 3 p. 83. Test hoofdstuk 2 (maar niet de onderdelen grammatica), opdr. 2. en opdr. 3 van hoofdstuk 3 paragraaf lezen.

Ook maken de leerlingen e online oefeningen van Nieuwsbegrip. Kijk in het archief van Nieuwsbegrip bij de les over zwerfhonden.

Volgende week geeft iedereen een boekbespreking, vergeet dit niet!

Voor de volgende les maken alle leerlingen die dit nog niet gedaan hebben de online oefeningen van Nieuwsbegrip!

Daarnaast maken de leerlingen van vmbo-t/havo:

 • Opdr. 9 t/m 12 van de paragraaf Spelling (H2)
 • Opdr. 3-4-5 van de paragraaf Formuleren (H2)
 • Opdr. 1 van de paragraaf Poëzie (H2)

De leerlingen van havo/vwo maken:

 • Opdr. 7 t/m 10 van de paragraaf Spelling (H2)
 • Opdr. 3-4 van de paragraaf Formuleren (H2)
 • Opdr. 2-3 van de paragraaf Poëzie (H2)

Veel succes!

Voor de volgende les maken de leerlingen de online oefeningen van Nieuwsbegrip. Daarnaast is er het volgende huiswerk:

 • vmbo-t/havo: opdr. 3 p.64, opdr.6-7-8 p.64 en opdr. 3-4-5-7 p.72-73. De leerlingen halen ook het huiswerk van de woordenschat van vorige week in!
 • havo/vwo: opdr. 2-3-4 p.65-66 en opdr. 2-3-4-5-6 p.73-74-75.

Veel succes!

Voor de volgende les geven de leerlingen een presentatie van een nieuwsitem. Hier hebben de leerlingen in de les al aan gewerkt, ze gaan hier thuis op verder. Voor vmbo-t/havo is dit opdr. 4 p. 56, voor havo/vwo opdr. 5 p.56. Daarnaast is er het volgende HW:

 • vmbo-t/havo: opdr. 3 p. 54, opdr. 2 p.55 en de online oefeningen van Nieuwsbegrip.
 • havo/vwo: opdr. 2 p. 55, opdr. 4 p. 56, opdr. 1 p. 57 en de online oefeningen van Nieuwsbegrip.

Veel succes!

Volgende week is het toets over de woordenschat van hoofdstuk 1! De woorden en hun definities kunnen de leerlingen vinden op hun woordenlijst, die ze tijdens de les gekregen hebben.

Daarnaast is het huiswerk:

 • vmbo-t: opdr. 2-3-4-5-6-7  (grammatica zinsdelen), opdr. 2-3-4 (grammatica woordsoorten)
 • havo/vwo: opdr. 2-3 (grammatica zinsdelen), opdr. 2-3-4 (grammatica woordsoorten)
 • havo/vwo+: opdr. 2-3-4 (grammatica zinsdelen), opdr. 2-3-4-5 (grammatica woordsoorten)

Kies voor volgende week zeker ook een Nederlandstalig boek voor je boekverslag!

Veel succes 🙂

Het huiswerk voor de komende week is:

 • Nieuwsbegrip online: oefeningen met andere tekstsoort & oefeningen op woordenschat
 • Nieuw Nederlands havo/vwo: opdr. 2-3-4-6 p.21-22 & opdr. 5-6-7 p. 24.
 • Nieuw Nederlands vmbo-t/havo:  opdr. 3-4-5 p.22-23 & opdr. 3-4 p.25.

Oefen ook alvast de woordenschat van Nieuw Nederlands hoofdstuk 1, op 01-11 is hierover een toets!