De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Huiswerk Groep 8

Huiswerk 22 mei

Categories: Huiswerk Groep 8
Comments: No

Werkstuk
Het werkstuk moet 22 mei worden ingeleverd! Dit betekent dat jullie thuis hard aan het werk moeten!
– schrijf je hoofdstukken af! Elk hoofdstuk moet ongeveer een bladzijde zijn.
– schrijf de inleiding en conclusie (kijk voor tips op het blad dat je van mij hebt gekregen).
In de les kunnen we de puntjes op de i zetten, de inhoudsopgave en het voorblad maken. Voor het einde van de les moet het werkstuk zijn geprint en bij mij ingeleverd.

Staal
blz. 4, opdracht 2 en 3
blz. 45, opdracht 2
blz. 46, opdracht, 4
(ik geef jullie minder staalhuiswerk, zodat jullie meer tijd hebben om aan je werkstuk te werken!)

Huiswerk 15 mei

Categories: Huiswerk Groep 8
Comments: No

Staal
Blz. 40, opdracht 1 en 4
Blz. 41, opdracht 2 en 3
Blz. 42, opdracht 1, 2 en 3

werkstuk
Zorg dat je alle vragen in je werkstuk beantwoord hebt.

 

Huiswerk 8 mei

Categories: Huiswerk Groep 8
Comments: No

In verband met een vrije lesdag op woensdag 1 mei, gaat ook het naschools programma niet door. Dat betekent dat het onderstaande huiswerk voor 8 mei is. Wel wil ik jullie graag vragen om met regelmaat het huiswerk erbij te pakken, in ieder geval het thuisdictee. In de les merk ik dat veel spellingafspraken gedurende een weekje al vrij snel vervagen. Met regelmatige oefening, al zijn het 8 woordjes elke twee dagen, zal dit al een stuk minder zijn! Dit lijkt vaak beter te werken dan alles op één dag te doen.

Staal
blz. 38 opdracht 3
blz. 40 opdracht 1, 3 en 4
blz. 41 opdracht 1 en 3
blz. 42, opdracht 1 en 2

Thuisdictee
Maak 4 kolommen en schrijf de volgende afspraken boven elke kolom:
voorvoegsel
tropischwoord
routewoord
koppelteken
Oefen de afspraken door elkaar. Noem een woord en laat je zoon/dochter beslissen in welke kolom het woord hoort.

Werkstuk
Voor het werkstuk hebben de leerlingen vragen geformuleerd. In de les zijn ze gestart met onderzoeken en het vinden van de antwoorden. 10 vragen moeten op 8 mei beantwoord zijn. 

Nieuwsbegrip online
onderwerp: pasen (kijk in het archief)

Huiswerk 17 April

Categories: Huiswerk Groep 8
Comments: No

Staal
Oefen de zinnen in je schrift! Schrijf het PV, OW, WG, LV en MV op.
Dit zijn de zinnen:
Marnix verzamelt geld voor het goede doel.
Voor haar lieve juf koopt Diane Belgische chocolaatjes.
Aan de klas vertelt Emma over haar avonturen in Amerika.

Thuisdictee:
Oefen alle soorten klankgroepwoorden.

Werkstuk
We zijn gestart met het maken van een werkstuk. Zorg dat je een onderwerp gekozen hebt voor je werkstuk.

Nieuwsbegrip online
Onderwerp: enorme afname aantal vlinders
Let op: dit staat in het archief!

 

Vittorio:
Geef de woorden in de tekst de goede kleur (opdracht woordsoorten)

Werkstuk: kies een onderwerp voor je werkstuk.

Nieuw Nederlands boekje: maak de opdrachten tot aan de streep.

Huiswerk 10 april

Categories: Huiswerk Groep 8, Uncategorized
Comments: No

Thuisdictee
Oefen de klankgroepwoorden. Ouders, dit mogen best moeilijkere woorden zijn met meerder klankgroepen erin, zoals kroketten (kroo-ke-ten, kroo=lange klank, ke=korte klank) of vanzelfsprekend (van-zelf-spree-kend, van=medeklinker, zelf=medeklinker, spree=lange klank, kend).
– klankgroepwoorden korte klank (hakken)
– klankgroepwoorden lange klank (koning)
– klankgroepwoorden tweetekenklank (gieter)
– klankgroepwoorden medeklinker (aarde)

Zie vorige huiswerkpost voor extra tips!

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: Cycloon Idai (let op: door de vakantie kan het zijn dat het in het archief terecht komt, afhankelijk van wanneer je het maakt).

Kwartet
Ons enige echte staalkwartet is af! Heb je nog een deel thuis, blijf het dan spelen. 

Lezen in je leesboek

Vittorio

Nieuw Nederlands:
4,5 bladzijde (tot de streep boven grammatica zinsdelen)

Nieuwsbegrip Online
Onderwerp: Cycloon Idai

Ga verder met je boekverslag

Huiswerk 27 maart

Categories: Huiswerk Groep 8, Uncategorized
Comments: No

Staal
In staal komen de onderdelen ‘onderwerp’ en ‘persoonsvorm’ voor. Vandaag hebben dit kort herhaalt. Lees het volgende artikel (kopieer de link) en noteer van elke zin het onderwerp en de persoonsvorm.

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2276722-circus-zit-vast-in-de-modder.html

Thuisdictee
Oefen de klankgroepwoorden. Ouders, dit mogen best moeilijkere woorden zijn met meerder klankgroepen erin, zoals kroketten (kroo-ke-ten, kroo=lange klank, ke=korte klank) of vanzelfsprekend (van-zelf-spree-kend, van=medeklinker, zelf=medeklinker, spree=lange klank, kend).
– klankgroepwoorden korte klank (hakken)
– klankgroepwoorden lange klank (koning)
– klankgroepwoorden tweetekenklank (gieter)
– klankgroepwoorden medeklinker (aarde)

Zie vorige huiswerkpost voor extra tips!

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: 100 jaar luchtvaart in Nederland

Kwartet
Ons enige echte staalkwartet is af! Diane, Marnix en Tobe hebben een deel van het kwartet mee naar huis gekregen (Emma had afgelopen week een deel mee). Speel het spel met elkaar en oefen de spellingafspraken. Neem het spel volgende week weer mee, zodat we de verschillende afspraken per leerling kunnen wisselen!
PS: Tobe heeft een blog geschreven over het maken van dit kwartet. Vaders, moeders en medeleerlingen: lees het en schrijf een comment!

Lezen in je leesboek

Vittorio

Nieuw Nederlands:
Werkbladen werboekje (zoals afgesproken in de les, volgens mij had jij dit al af).
Vul het schema met werkwoorden in.

Nieuwsbegrip Online
Onderwerp: 100 jaar luchtvaart in Nederland

Lezen in je leesboek
Start met je boekverslag.

schrijven
Schrijf een titelverklaring voor ‘een brief voor de koning’. Je bent hier ind e les mee gestart.

Huiswerk 20 maart

Categories: Huiswerk Groep 8
Comments: No

Staal
Met staal lassen we even een ‘pauze’ in. Dat betekent niet dat we geen aandacht besteden aan spelling, maar dat we de geleerde afspraken herhalen met behulp van verschillende werkvormen.
Graag wil ik vragen de volgende opdrachten in het werkboek te maken:
Blz. 17 opdracht 3
Blz. 18 opdracht 3
Blz. 19 opdracht 1

Thuisdictee
Gezien we een pas op de plaats maken en minder opdrachten uit het werkboek maken, wil ik jullie vragen extra aandacht te besteden aan het thuisdictee. Een aantal tips hiervoor:
– oefen afspraken door elkaar. Dit betekent dat je niet zegt ‘we oefenen nu garagewoorden’, maar dat je een woord zegt en de leerling zelf moet beslissen bij welke afspraak het hoort.
– oefen elke avond een aantal woorden, in plaats van alle woorden op een avond.
– oefen wat langere woorden met meerdere afspraken. Voorbeeld: kilootje. Kilowoord (je hoort ie maar schrijf i) en verkleinwoord (extra o +tje).
– je kunt voor inspiratie kijken in de woordenlijst, maar je mag ook zelf woorden bedenken.

Vandaag hebben we de klankgroepwoorden uitgebreid behandeld. In schrijfopdrachten en bij Staal merk ik dat leerlingen dit erg lastig vinden. Ik heb het hele stappenplan op het bord uitgeschreven, Tobe heeft een foto gemaakt en aan iedereen een kopie gegeven. Dit zit in de huiswerkfolder.
Oefen alle klankgroepwoorden:
– klankgroepwoorden korte klank (hakken)
– klankgroepwoorden lange klank (koning)
– klankgroepwoorden tweetekenklank (gieter)
– klankgroepwoorden medeklinker (aarde)

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: De SIRE-campagne #doeslief

schrijven
Vandaag hebben jullie feedback gekregen op jullie verhaal. Herschrijf het verhaal en verbeter de foutjes.

Lezen in je leesboek

Vittorio

Nieuw Nederlands:
Pauze

Nieuwsbegrip Online
Onderwerp: De SIRE-campagne #doeslief

Lezen in je leesboek
Start met je boekverslag.

Huiswerk 13 maart

Categories: Huiswerk Groep 8
Comments: No

Staal
Met staal lassen we even een ‘pauze’ in. Dat betekent niet dat we geen aandacht besteden aan spelling, maar dat we de geleerde afspraken herhalen met behulp van verschillende werkvormen.
Graag wil ik vragen de volgende opdrachten in het werkboek te maken:
Blz. 12 opdracht 1
Blz. 14 opdracht 1 en 3
Blz. 16 opdracht 2

Thuisdictee
Gezien we een pas op de plaats maken en minder opdrachten uit het werkboek maken, wil ik jullie vragen extra aandacht te besteden aan het thuisdictee. Een aantal tips hiervoor:
– oefen afspraken door elkaar. Dit betekent dat je niet zegt ‘we oefenen nu garagewoorden’, maar dat je een woord zegt en de leerling zelf moet beslissen bij welke afspraak het hoort.
– oefen elke avond een aantal woorden, in plaats van alle woorden op een avond.
– oefen wat langere woorden met meerdere afspraken. Voorbeeld: kilootje. Kilowoord (je hoort ie maar schrijf i) en verkleinwoord (extra o +tje).
– je kunt voor inspiratie kijken in de woordenlijst, maar je mag ook zelf woorden bedenken.

De te oefenen afspraken:
– 11. verkleinwoorden
– 12. achtervoegsel
– 13. kilowoord
– 14. komma-s woord

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: carnaval
(zie archief)

schrijven
Jullie zijn in de les begonnen met het schrijven van een verhaal. Het verhaal moet ongeveer een half A4 zijn. Het verhaal gaat over een monster. Tobe, jouw verhaal gaat over het maken van het kwartet. Neem het verhaal mee naar de les (mag op de computer). Diane, e-mail je verhaal naar me.

Lezen in je leesboek

Vittorio

Nieuw Nederlands:
H3 TOETS
– woordenschat
– grammatica zinsdelen
– grammatica woordsoorten
– spelling

Nieuwsbegrip Online
Onderwerp: carnaval
(zie archief!!!)

Lezen in je leesboek

 

Huiswerk 6 maart

Categories: Huiswerk Groep 8
Comments: No

Staal
Groep 8 maakt van Blok 6 week 3 de aangestreepte opdrachten in het schrift.

Thuisdictee
Oefen de volgende afspraken door elkaar:
Groep 8: 10 t/m 34

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: cybercriminaliteit
(zie archief!!!)

Lezen in je leesboek

Vittorio

Nieuw Nederlands:
H3. ‘test’

Nieuwsbegrip Online
Onderwerp: cybercriminaliteit
(zie archief!!!)

Lezen in je leesboek

Huiswerk 27 februari

Categories: Huiswerk Groep 8
Comments: No

Staal
Groep 8 maakt van Blok 6 week 2 de aangestreepte opdrachten in het schrift.

Thuisdictee
Oefen de volgende afspraken door elkaar:
Groep 8: 10 t/m 34

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: Klimaatdemonstraties door scholieren
(zie archief!!!)

Lezen in je leesboek

Vittorio

Nieuw Nederlands:
H3. Grammatica zinsdelen en woordsoorten.

Nieuwsbegrip Online
Onderwerp: klimaatdemonstraties door scholieren
(zie archief!!!)

Lezen in je leesboek