De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Huiswerk Groep 3-5-7 zaterdag

De kinderen hebben vandaag nog wat meer tijd gehad om hun tekeningen/verhalen af te ronden  voor de Kinderboekenweek. We gaan met het team alles bekijken en volgende week tijdens de ‘picknick’ de winnaars bekendmaken. De kinderen van groep 5 en 7 zullen hun verhaal voorlezen waarna we iets eten, de uitreiking doen en afsluitend spelen de kleinste kinderen een spel.

Voor groep 3:

De kinderen hebben boekjes mee gekregen waarmee ze kunnen oefenen met lezen. Ze hebben ook nieuwe werkboekjes. De nieuwe letters zijn N, T, EE met de woorden pet, pit, tip, tim, tem, in, vin, tin, tik, kit. Hiermee kunnen ze thuis oefenen met de uitspraak en het schrijven. Ze kunnen in het nieuwe werkboekje tot en met pagina 5 maken.

Groep 5:

Nieuwsbegrip ‘Kipchoge loopt marathon in minder dan twee uur’ Blz 2,3 en 4.

Staal: Blok 2, week 3, les 1,2 en 3.

Groep 7:

Nieuwsbegrip, ‘Kipchoge loopt marathon in minder dan twee uur’. Blz 1 en 2. .

Staal: Blok 2, week 3, les 1,2 en 3.

 

Deze week is het Kinderboekenweek en het thema is: ‘Reis Mee’. In het kader hiervan hebben we een kleine wedstrijd georganiseerd voor de kinderen, waarbij ze 26 Oktober een gouden griffel en een gouden penseel kunnen winnen.  Voor groep 1-3 is dit een teken opdracht, al wordt groep 1 aangemoedigd ook iets te schrijven mits ze dat willen, voor groep 4 tot en met 8 is dit een schrijf opdracht. Beiden gaan over hun droomreis. De kinderen hebben hier in deze les een begin mee gemaakt (alle groepen), en het word in de volgende les afgerond. Het was in ieder geval een goed begin!

Voor groep 3:

Alek heeft een boekje meegekregen waarmee hij kan blijven oefenen met lezen.

Linn heeft wat een lijst met woordjes mee gekregen waarmee ze kan oefenen met lezen/herkennen en uitspraak.

Alec kan het lezen oefenen met het groene boekje, en kan deze bladzijdes maken in het werkboekje: 19,20,21,22 en 24.

Groep 5:

Nieuwsbegrip ‘Zet je licht aan’, blz 2,3 en 4.

Staal: Blok 2, week 2, les 1,2 en 3.

Groep 7:

Nieuwsbegrip ‘Zet je licht aan’, blz 1; lees het groene stukje, en 2,3 en 5.

Staal: Blok 2, week 2, les 1,2 en 3.

Als er tijd/ energie over is mogen ze aanvullend ook gerust verder de Kinderboekenweek opdracht, maar er is genoeg tijd in de volgende les om dit af te maken.

Nogmaals voor de duidelijkheid: de lessen resumeren weer na de Oktober vakantie, 12 Oktober is er dus weer les.

Groep 3:

Samen oefenen met lezen met het boekje dat ze mee hebben gekregen. De woordjes van deze kern die ze kunnen oefenen met schrijven en uitspraak zijn: kip, ver, paar, raak, raap, maar, vis, aap, raar, vaar, rem en rek. Uit het werkboekje kunnen ze oefenen met de werkbladen: 9,10,15, 20, 21,22

Als de oefeningen op deze werkbladen te makkelijk zijn voor Alec, dan kan hij deze ook doen: 2, 4, 9, 14, 19 en 24.

Groep 5:

Staal: Blok 2, week 1, les 1,2, 3 en 4 (5 is optioneel) maken. Als bepaalde opgaven te moeilijk zijn, laat ze maar open en dan bespreek ik ze met hen. Zorg er aub voor dat ze goed de regelkaart erbij houden en de woordenlijst doornemen.

Ze hebben zelf hun toets nagekeken en notities gemaakt over aandachtspunten, als deze niet duidelijk zijn, zie aub het gepubliceerde huiswerk voor de vorige les.

Emma en Ruben kunnen de Nieuwsbegrip opdrachten van de vorige keer maken. Als dat niet genoeg is, laat het me aub even weten en dan kan ik er nog 1 sturen.

De kinderen hebben krantjes meegekregen over de oorlog en de bevrijding die ze kunnen lezen tijdens de vakantie.

Groep 7: Staal: Blok 2, week 1, les 1,2, 3 en 4 (5 is optioneel) maken, verder zie notities nav toets.

Mbt Diderik en Bernadette (Nieuwsbegrip), zie email.

Groep 3:

Samen oefenen met lezen met het boekje dat ze mee hebben gekregen.

Groep 5:

Staal: Blok 1, week 4, les 1,2 en 3 maken. Als bepaalde opgaven te moeilijk zijn, laat ze maar open en dan bespreek ik ze met hen. Zorg er aub voor dat ze goed de regelkaart erbij houden en de woordenlijst doornemen.

Aandachtspunten nav toets:

Emma:Hoofdletters, eeuw-ieuw woord, hakwoord, ei-ij woord, luchtwoord en langermaakwoord  d/t

Diderik: Eeuw-iew woord, langermaakwoord d/t en luchtwoord

Ruben: Eer-oor-eur woord, Eeuw-iew woord, hakwoord en ei-ij woord

Nieuwsbegrip: pagina 3,4 en sleutelvragen van pagina 5 (rest van pagina 5 niet).

Groep 7: Staal: Blok 1, week 4, les 1,2 en 3 maken

Als bepaalde opgaven te moeilijk zijn, laat ze maar open en dan bespreek ik ze met haar.  Zorg er aub voor dat ze goed de regelkaart erbij houdt en de woordenlijst doorneemt.

Nieuwsbegrip: Pagina 1 sleutelvragen, pagina 2 (niet als groepje dus), pagina 3 is optioneel, maar wellicht dat ze een leuk onderwerp heeft waar ze over wil schrijven.

Aandachtspunten voor Bernadette nav toets:

Langermaakwoord, tweetekenklank, lange klank, komma’s meervoud en hulpwerkwoord.

Groep 3: Samen het boekje lezen dat ze mee hebben gekregen naar huis.

Groep 5: Geen nieuwsbegrip deze week.

Staal: Blok 1, week 3, les 1,2 en 3 maken.

Voor groep 5 en 7 zal er een kleine toets plaatsvinden volgende week, gebaseerd op blok 1.

Diderik mag de regels die Bernadette had opgesteld aanvullen, hij had goede ideeën.

Groep 7: Geen nieuwsbegrip deze week.

Staal: Blok 1, week 3, les 1,2 en 3 maken

Voor groep 5 en 7 zal er een kleine toets plaatsvinden volgende week, gebaseerd op blok 1. Zorg er aub voor dat de kinderen tijdens het huiswerk goed de regelkaart in de gaten houden.

Groep 3: Samen het boekje lezen dat ze mee hebben gekregen naar huis.

Groep 5: Nieuwsbegrip: Opdracht 2 en 4 maken.

Staal: Blok 1, week 2, les 1,2 en 3 maken.

Groep 7: Nieuwsbegrip: Opdracht 2 en 4 maken.

Staal: Blok 1, week 2, les 1,2 en 3 maken

Regels (tussen de 5 en 10)voor de Nederlandse School San Li Tun locatie opstellen en aan begin                     van de klas  presenteren.

Huiswerk 1 juni

Categories: Huiswerk Groep 3-5-7 zaterdag
Comments: No

Werkwoorden 
Zowel groep 4 als groep 6 heeft geoefend met het vervoegen van werkwoorden. Ze hebben in hun rode schrift een bladzijde met werkwoorden en een bladzijde met twee kolommen. In de ene kolom wordt de stam opgeschreven en in de andere kolom de stam + t. Vergeet niet zelf het onderwerp te bedenken, bijvoorbeeld papa, de buurman of onze kat.

Staal
Groep 4 en groep 6:
Blz. 56, 1 opdracht naar keuze
Blz. 57, 1 opdracht naar keuze
Blz. 58, 1 opdracht naar keuze
Blz. 59, 1 opdracht naar keuze

Huiswerk 25 mei

Categories: Huiswerk Groep 3-5-7 zaterdag
Comments: No

Staal
Blok 8 week 1
Blz. 52, opdracht 2 en 3
Blz. 53, opdracht 2 en 3
Blz. 54, opdracht 1, 2 en 4

Thuisdictee
In plaats van thuisdictee, wil ik graag dat je het blad met werkwoorden afmaakt. Op de achterkant van het blad heb je nog 8 werkwoorden over. Op de voorkant van het blad schrijf je in de ene kolom de stam en in de andere kolom een onderwerp (hij, zij of het, bijvoorbeeld mama, de buurvrouw, Piet, de hond) en dan schrijf je het juiste werkwoord: stam + t. Jullie hebben al veel woorden in de les geoefend, dus ben je even in de war, kijk dan naar die voorbeelden.
Let op:
– de z in een werkwoord kan veranderen in een s (grazen –> graas)
– de v in een werkwoord kan veranderen in een f (graven –> graaf)
– soms moet je een extra klinker toevoegen (lopen –> lop –> loop)
– soms moet je een extra medeklinker weghalen (zetten –> zett –> zet )

Bernadette
Jouw enige huiswerk is het afmaken van de hoofdstukken. Je hebt alle vragen beantwoord. De antwoorden moet je nu uitschrijven in een stukje tekst: een alinea. Heb je bij een subonderdeel (bijvoorbeeld ‘trainers’) twee vragen, dan krijgt dit hoofdstuk 2 alinea’s.
Na het schrijven van elke alinea, lees je de alinea nog een keer en stelt jezelf deze vragen:
– Loopt mijn zin soepel?
– Is mijn zin niet te lang? ( zo ja, hak de zin dan in twee zinnen)
– heb ik de woorden in de zin goed gespeld?
Heb je de alinea verbeterd, laat papa of mama de alinea dan lezen. Misschien hebben zij nog een goede tip!

Vergeet niet te lezen! 

Huiswerk 18 mei

Categories: Huiswerk Groep 3-5-7 zaterdag
Comments: No

Staal
Groep 4:
Blz. 48, opdracht 1 en 3
Blz. 49, opdracht 1 en 2
Blz. 50, opdracht 1 en 3

Groep 6:
Blz 79, opdracht 1, 2 en 3
Bernadette, ik geef je weinig staalopdrachten, zodat je veel tijd hebt om aan je werkstuk te besteden. Probeer alle vragen te beantwoorden.

Thuisdictee
groep 4:
klankgroepwoorden
woorden met sch- en schr-
-eeuw en -ieuw woorden
uw-rijtje

groep 6
– klankgroepwoorden
– kilowoorden

Lezen