De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Huiswerk Groep 3-4-5-6 zat

STAAL gr.6 : de omcirkelde opdrachten op blz. 15, 16 en 17.

STAAL gr. 4 : de omcirkelde opdrachten op blz. 16, 17 en 18.

Thuisdictee (er staan een aantal nieuwe categorieën in het schriftje. Oefen alsjeblieft 3 woorden per categorie)

Groep 5 en 6 : Nieuwsbegrip opdracht 2 en 3 (tip: het doel van de les is samenvatten. Je zou als extra opdracht om een mondelinge samenvatting kunnen vragen. Help hierbij om de essentiële zaken en details te onderscheiden)

Kleuters: oefen het versje en oefen met de eindrijm (voorbeeld: de ouder leest de eerste en tweede zin, maar stop vlak voor het eind van de 2e zin. Zo kan het kind oefenen met het aanvullen van de zin met het passende rijmwoord).

Ook hebben de kleuters een aantal nieuwe werkbladen in hun snelhechter. Een deel daarvan is gemaakt in de les. De bladen die nog niet zijn gemaakt, is huiswerk.

Groep 2 (Vincent, Alec, Alek, Harrie): de nog niet gemaakte werkbladen in de snelhechter en (voor)lezen.

Groep 4 (Emma, Diederik, Ruben): Staal blz. 12 opdracht 1, 2 en 3. Blz. 13 opdracht 2 en 3. Blz. 14, opdracht 1 en 2.

Groep 5 (Tess): Staal blz. 12 opdracht 1, 2 en 3. Blz. 13 opdracht 1, 2 en 3. Blz. 14, opdracht 1, 2 en 3.

Groep 6 (Bernadette): Staal blz. 12 opdracht 1, 3 en 4. Blz. 13 opdracht 1 + 2 + 3, blz. 14 opdracht 2 + 3.

Groep 4-5-6: Thuisdictee. Om het spellen van woorden verder te oefenen geven we het thuisdictee op als huiswerk. Elke week krijgen de leerlingen van groep 4/5/6 een aantal categorieën opgeschreven in het speciale thuisdictee schrift. Wij vragen jullie als ouders om woorden bij deze categorie te oefenen aan de hand van het stappenplan die voor in dit schriftje staat. In de snelhechter die uw kind mee krijgt, zit een categorie kaart en een woordenlijst. Uit deze woordenlijst kunt u woorden halen om te oefenen met uw kind. De categoriekaart kunt u gebruiken om de spellingsafspraken te bespreken.

Groep 5-6: (Bernadette en Tess) Nieuwsbegrip opdracht 2 en 3 (af)maken.

  • Het huiswerk voor groep 2 (Vincent, Harrie, Alek, Alec): 4 nog niet gemaakte werkbladen in de huiswerkfolder.
  • Het huiswerk voor groep 4 (Emma, Diederik, Ruben): Staal blok 1, week 2: blz. 8 opdracht 1 en 3, blz.9 opdracht 1, 2, 4, blz.10 opdracht 1, 3, 4 blz. 11 opdracht 1 en 3.
  • Het huiswerk voor groep 5 (Tess): blz.8 opdracht 1, 2, 3, blz.9 opdracht 1 en 3, blz. 10 opdracht 1 en 3, blz. 11 opdracht 2, 3 en 4.
  • Het huiswerk voor groep 6 (Bernadette): blz. 8 opdracht 1,2,3, blz. 9 opdracht 1,2,3, blz. 10 opdracht 1,2,4 en blz. 11 opdracht 1 en 3. Let op: werkwoordspelling.

Er zit al een schriftje in de huiswerkfolder, daar hoeft nu nog niets mee gedaan te worden. Vanaf volgende week zullen de kinderen de woordenlijst meekrijgen in hun folder om thuis ook te oefenen met dictees.

Voor alle groepen geldt: (voor)lezen!

Groep 2 (Vincent, Alek, Alec, Harrie): 3 werkbladen met in blauwe letters ‘huiswerk’ maken. Instructies staan bovenaan het blad. Lezen in Nederlands (voorlees)boek.

Groep 4: (Ruben, Diederik, Emma): maken Staal (spelling) blz. 5, opdracht 4 hoeft niet, blz. 6, opdr. 4 hoeft niet, blz. 7, opdr. 2 hoeft niet. Lukt een van de opdrachten niet? Laat ze dan open, dan kijkt juf Merle er zaterdag samen met je kind naar. Lezen in Nederlandse leesboek.

Groep 5: (Tess): Staal (spelling) blz. 5 opdr. 1 en 2, blz. 6 alle opdrachten en blz. 7 opdr. 1 en 4 maken. Lukt een van de opdrachten niet? Laat ze dan open, dan kijkt juf Merle er zaterdag samen met je kind naar. Lezen in Nederlandse leesboek.

Groep 6: (Bernadette): Nieuwsbegrip opdracht 2 en 3, Staal (spelling) blz. 5 opdracht 4, blz. 6 en 7 maken, opdracht 4 is optioneel op beide bladzijdes. Lukt een van de opdrachten niet? Laat ze dan open, dan kijkt juf Merle er zaterdag samen met je kind naar. Lezen in Nederlandse leesboek.