De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Huiswerk Groep 1-2 zat

Huiswerk CNY

Categories: Huiswerk Groep 1-2 zat
Comments: No

Met Chinese New Year voor de deur, zit het er voor de zaterdaggroep alweer op.

De leerlingen hebben werkbladen meegekregen die bij het thema ‘eten en drinken’ horen. Ook hebben ze een nieuw, Vlaams recept meegekregen. De auditieve oefeningen hebben jullie aan het begin van het thema gekregen. Het zou erg goed voor de ontwikkeling zijn, om aan deze onderdelen aandacht te besteden tijdens de vakantie.

En, het vakantieadvies: speel spelletjes! Kwartet, memorie, ik zie ik zie wat jij niet ziet etc.

 

Fijne vakantie!

Huiswerk 26 januari

Categories: Huiswerk Groep 1-2 zat
Comments: No

Beste ouders,

Na wat vertraging, zijn we dan nu in de les gestart met het nieuwe thema: ‘eten en drinken’. Het is een goed thema voor de relatief korte periode tot Chinese New Year en vol opties voor het ontwikkelen van de taal. Zo staat er elke les een recept centraal. Met het lezen van een recept, kun je met je kind begrijpend luisteren oefenen, de voorloper van begrijpend lezen. Zo kun je de ingrediënten oplezen en daarna aan je kind vragen welke ingrediënten hij onthouden heeft. Ook kun je de eerste drie stappen van de bereidingswijze lezen en vragen wat de eerste stap ook alweer was. Heeft hij het goed onthouden? Heel knap!
Daarnaast zijn typisch Nederlands/Vlaamse recepten een goede manier om aandacht te besteden aan de cultuur van Nederland en België.

Bij het laatste thema, zette ik auditieve oefeningen online. Deze oefeningen doet meester Frank in de les met de leerlingen, maar het is zeker aan te raden dit thuis ook met regelmaat te doen! Dit keer zet ik die oefeningen niet online, maar hebben de leerlingen allemaal een boekje met auditieve oefeningen in hun folder gekregen.

Daarnaast vind je de welbekende werkbladen in de mapjes.

 

Veel succes!

Beste ouders,

Wat vliegt de tijd toch! Na een aantal maanden hard werken, is het voor velen van jullie bijna vakantie. Voor de Nederlandse lessen zit het er voor dit jaar op, aangezien er op zaterdag 15 december geen les is. Voor de vakantie geef ik geen huiswerk, maar wel een aantal tips om het Nederlands zo goed mogelijk op peil te houden of zelfs te verbeteren!

– Speel spelletjes! Ik zie ik zie wat jij niet ziet, ganzenbord, memorie, kwartet, ik ga op reis en ik neem mee etc.

– Kletsen en vragen stellen doet wonderen! Wat zie je op het vliegveld? Wat is de eerste letter van vliegveld? Kan je het woordje in stukjes klappen? (vlieg-veld).

– boekjes lezen! Met een kop warme chocolademelk en een dekentje op de bank wordt lezen nog leuker! Stel vragen: wat deden Hans en Grietje nou precies? Wat was het probleem? Hoe lossen ze het op? etc.

– Kijk Nederlandse films.

– Groep 2: bekijk de werkbladen nog eens en bespreek deze. Kijk ook op de website voor de auditieve oefeningen (je mag best zelf nieuwe woorden hierbij verzinnen).

– groep 4/5/6: jullie hebben elke week in jullie Staal werkboek gewerkt. Elke week moest je per bladzijde 2 opdrachten maken en mocht je 2 opdrachten overslaan. De overgeslagen opdrachten kun je maken.

 

Heel veel succes en tot in 2019!

Huiswerk 8 december

Categories: Huiswerk Groep 1-2 zat
Comments: No

Afgelopen week hebben we aandacht besteed aan zowel het thema ‘vormen en kleuren’ als aan Sinterklaas. Voor het thema ‘vormen en kleuren’ hebben de leerlingen ruimtelijke figuren geleerd en 3 werkbladen in hun mapje gekregen.

We zijn er helaas niet aan toegekomen om de sinterklaasspelletjes te wisselen, maar het spelletje wat je nu hebt kun je natuurlijk nogmaals spelen!

De leerlingen hebben allemaal ook een nieuw boekje in de tas. Het is erg belangrijk te blijven lezen met je kind!

Veel ouders weten hoe belangrijk begrijpend lezen is. Je hebt het nodig bij alle vakken. Minder ouders weten dat begrijpend lezen al begint met begrijpend luisteren. Wat wordt er nou precies gezegd? Met de volgende auditieve oefeningen oefen je dit. De oefeningen kun je meerdere keren per week herhalen.

Tegenstellingen: De ouder start de zin, het kind maakt de zin na de puntjes (…) af. Ouder: niet zwart maar… kind: wit!

Goed of fout: de ouder leest een willekeurige zin op (doe dit juist niet op volgorde). Het kind geeft aan of dit klopt of niet.

Kleuren mengen: lees het hele verhaaltje voor (linker stukje). Stel daarna de vragen (rechter stukje). 

De tekening: lees het hele verhaaltje voor (linker stukje). Stel daarna de vragen (rechter stukje).

Huiswerk 1 december

Categories: Huiswerk Groep 1-2 zat
Comments: No

Van het thema ‘vormen en kleuren’ hebben we even een uitstapje gemaakt naar het thema… Sinterklaas! Alle leerlingen hebben een Sinterklaasboekje gekregen. Een uitgelezen kans om een stukje cultuur over te dragen. Hoe? Door samen in het boekje te werken, ervoor te praten en vragen te stellen. Wat zie je hier? Hoe noem je die muts van Sinterklaas ook alweer? En wat hebben de Pieten op hun hoed? Zo werk je aan cultuur én woordenschat.

Ook hebben alle leerlingen een Sinterklaasspelletje meegekregen. Wel wil ik je vragen er voorzichtig mee te zijn, zodat de leerlingen onderling kunnen wisselen in de les.

Daarnaast hebben de leerlingen natuurlijk weer een nieuw boekje in hun tas.

Tot slot zou het fantastisch zijn als jullie de auditieve oefeningen van de afgelopen weken kunnen herhalen.

 

Succes.

 

Huiswerk 24 november

Categories: Huiswerk Groep 1-2 zat
Comments: No

De afgelopen twee weken zijn verschillende kleuren aan bod gekomen. Deze week staan een aantal vormen centraal: vierkant, cirkel, driehoek, rechthoek en ovaal. Wederom kun je deze termen spelend leren, bijvoorbeeld door in de keuken, op straat of in de auto dingen aan te wijzen die een bepaalde vorm hebben (vb: waar zie je een cirkel? Wat heeft de vorm van een driehoek? etc.)

Ook zal het veel helpen als je de volgende oefeningen regelmatig doet deze week. Hierbij geldt bij alle oefeningen dat je van links naar rechts moet lezen:

Wat is het eerste woord? Potlood, penseel, bruin. Antwoord: potlood.

Wat is het laatste woord? kwast, oranje, cirkel. Antwoord: cirkel.

Wat is het middelste woord? Mengen, vormen, piramide. Antwoord: vormen. 

Wat is de eerste letter? vierkant. antwoord: v
Wat is de middelste letter? goud. antwoord: ou
Wat is de laatste letter? driehoek. antwoord: k

Daarnaast zitten er wederom 2 werkbladen in de snelhechters.

Huiswerk 17 november

Categories: Huiswerk Groep 1-2 zat
Comments: No

Op 11 november zijn de kleuren uitgebreid. Oefen de volgende kleuren: rood, geel, paars, blauw, bruin, zwart, groen, roze, oranje, grijs en wit. Het spelletje ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is…’ blijft een succes bij de kleuters! Een ander spelletje dat je kan spelen gaat als volgt: Leg van alle kleuren een potlood op tafel (of print de kleurtjes uit, of gebruik kralen). Iemand draait zich om of doet de ogen dicht. Op dat moment pakt de ander een kleurtje weg. Degene die zich had omgedraaid mag weer kijken en moet raden welke kleur weg is.

Ook zal het veel helpen als je de volgende oefeningen regelmatig doet deze week:

Twee dezelfde woorden herkennen:
lees van links naar rechts (ovaal, rood, roze, rood). Welk woord wordt twee keer genoemd? Rood!

Hetzelfde woord herkennen in twee zinnen:
Lees de twee zinnen die naast elkaar staan (de deur is blauw geverfd. Ik vind blauw een mooie kleur). Welk woord hoor je in beide zinnen? Blauw!

Langste of kortste woord:
Lees de twee woorden die naast elkaar staan (groen, driehoek). Welke is het langst? Driehoek. De volgende keer dat je de oefening doet, kan je vragen welk woord het kortst  is.

Daarnaast zitten er wederom 2 werkbladen in de snelhechters.

Huiswerk 10 november

Categories: Huiswerk Groep 1-2 zat
Comments: No

Groep 2 is gestart met een nieuw thema: ‘kleuren en vormen’. In de eerste week zijn een aantal kleuren aan bod gekomen. Volgende week zullen we de kleuren uitbreiden. In de laatste twee weken hebben we het over vormen. Het is goed om in de komende tijd extra aandacht te besteden aan kleuren in het dagelijks leven. Speel bijvoorbeeld ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’ of noem een kleur en wijs met elkaar zoveel mogelijk spullen in de woonkamer/keuken/andere omgeving aan van die kleur.

Ook wil ik het huiswerk ietwat uitbreiden met een aantal talige oefeningen. Probeer de komende week aandacht te besteden aan de volgende oefeningen:

Trefwoord herkennen: lees van onderstaande afbeelding de reeks op. Uw kind klapt/springt/maakt een gebaar (spreek dit van te voren af) bij het dikgedrukte woord.

Zinnen verdelen in woorden: lees van onderstaande afbeelding een zin voor. Het kind telt de woorden en vertelt hoeveel woorden in de zin zitten. Dit kan hij laten zien door evenveel blokjes (of andere voorwerpen) neer te leggen.

 

lettergrepen klappen: Kies van onderstaande afbeelding een woord en laat je kind het aantal lettergrepen klappen. Als dit lastig is, kun je de lettergrepen samen klappen. (vb: O-ran-je, een klap op 0, een klap op ran, een klap op je).

Ook zitten er 2 werkbladen in de snelhechter.

Huiswerk 3 november

Categories: Huiswerk Groep 1-2 zat
Comments: No

Het thema ‘in de lucht’ zit erop. De leerlingen hebben i.v.m. de Kinderboekenweek geen nieuwe werkbladen gekregen. We willen vragen om de werkbladen die horen bij het thema ‘in de lucht’ nogmaals te bespreken met uw kind. Door deze herhaling is de kans groter dat de nieuw geleerde woorden goed worden onthouden en zo de woordenschat vergroot.

Ook willen we u vragen de werkbladen die horen bij het thema ‘in de lucht’ uit de snelhechter te halen en thuis te houden. Zo is er ruimte voor nieuwe werkbladen horend bij het nieuwe thema.

Daarnaast is het huiswerk, zoals wekelijks, het voorlezen aan uw kind.