De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Huiswerk Klas 4-5

Nieuw Nederlands
Lees van de cursus ‘schrijfvaardigheid’ H2 paragraaf 2 (blz. 65)
Schrijf je blog a.d.h.v. het schrijfplan. Dit schrijfplan heb je voor de vakantie in de les gemaakt. Het onderwerp van jouw blog heeft te maken met de Nederlandse of Belgische cultuur.

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Let op: i.v.m. de oktobervakantie lopen we een week achter op de leerlingen in Nederland. Zoek daarom in het archief naar de les over de Tsunami in Indonesië.

Woordenschat
Maak met de volgende woorden een goedlopende zin. Schrijf de zin in je schrift.
– de magnitude
– materieel
– bezwijken
– roemen
– uitvaardigen

Lezen in je leesboek

VO 4:

  • 5 woorden van woordenschat kiezen en daarmee een zin maken
  • Nieuwsbegrip afmaken (opdracht 2 en 3 op blz. 2)
  • Cursus Nieuw Nederlands bekijken en een woordweb maken met 2 kleuren. Kleur 1: dit weet ik al, kleur 2: dit wil ik leren. Je mag extra kleuren/topics toevoegen.

VO 5:

  • VWO-oefenexamen afmaken
  • Lezen IB-boek

De leerlingen van VO3 maken voor volgende week de online oefeningen van Nieuwsbegrip bij de les over de World Solar Challenge. Daarnaast maken ze de oefeningen in het handboek van Nieuw Nederlands die horen bij de paragraaf over naamkunde (hoofdstuk 1).

De leerlingen van VO4 maken de oefeningen p.52-56, beginnend aan het deel over schrijfvaardigheid.

Veel succes!

VO3: maken de paragraaf over woordenschat uit Nieuw Nederlands (vwo p. 23-24-25-26, havo p. 21-22-23-24)

Van Nieuwsbegrip maak je ook opdracht 1 (versie met hulp, samenvatting gaat in je taalpaspoort) en opdracht 2. Ook de online oefeningen maken!

 

VO4: Tekst 2 van het havo eindexamen (De wilskrachtige is een gewoontedier) en bijbehorende vragen.

Van Nieuw Nederlands maak je paragraaf 1 en 2 van hoofdstuk 1 uit het deel schrijfvaardigheid. (p.53-54-55-56)

VO4 heeft bovendien de eerste les na de herfstvakantie een toets van hoofdstuk 1 (leesvaardigheid). Voor vragen hierover ben ik per mail te bereiken!

Voor de volgende les maken de leerlingen:

VO3:
Nieuwsbegrip niveau D: afmaken opdracht 1 en maken opdracht 2. De online oefeningen op woordenschat en een andere tekstsoort zijn deze week facultatief. Als je graag wilt oefenen, doe ze vooral! Maar ze zijn niet verplicht.
Nieuw Nederlands: hoofdstuk 1 deel schrijven: maken opdracht 2, 3 en 4. Voor opdracht 3 weet je beter wat je moet doen door naar het beoordelingsformulier te kijken dat je in de les kreeg.

VO4:
Afmaken examentekst havo: Typically Nederlands.
Nieuw Nederlands: hoofdstuk 2 paragraaf 3 en 4 maken. Ook de vragen bij de extra leestekst die je in de les hebt gekregen, maak je thuis.

Veel succes en tot volgende week!

Voor 14 september is het huiswerk het maken van de online oefeningen van de tekst over het Amazonegebied (Nieuwsbegrip). Ook maken de leerlingen allemaal opdracht 4 van tekst C, ze schrijven een blog-artikel voor in hun verhalenbundel. Laat hierin je creativiteit helemaal gaan! 🙂

Voor Nieuw Nederlands maakt VO4 t/m paragraaf 2 van hoofdstuk 2.
VO3 VWO maakt opdracht 3-4-7 van het deel over luisteren. HAVO maakt opdracht 3-4-5 van het deel over luisteren. Ook maken beiden opdracht 1 van het deel over schrijven.

Veel succes!

Het huiswerk voor alle leerlingen is het maken van de wekelijkse online oefeningen van Nieuwsbegrip op woordenschat en een andere tekstsoort.

De leerlingen uit grade 9 maken daarnaast uit het handboek Nieuw Nederlands de opdrachten 2, 3 en 4 van het eerste hoofdstuk.

De leerlingen uit grade 10 maken uit het handboek Nieuw Nederlands ook de opdrachten 2, 3 en 4 van het eerste deel.

Denk eraan dat de leerlingen volgende week hun Nederlandstalig leesboek (of e-book) mee nemen naar de les! Veel succes.

Het afmaken van de online oefeningen van Nieuwsbegrip die horen bij de les over de praatpaal, week 27 (schooljaar 2016-2017). Daarnaast schrijf je een samenvatting (dus geen betoog!) van het laatste Nederlandse boek dat je gelezen hebt. De samenvatting is max. 300 woorden en bevat informatie over de auteur, het onderwerp, de hoofdpersonages en de belangrijkste gebeurtenis(sen). Deze lever je per e-mail in (josse@derodeleeuw.org), uiterlijk woensdag 30/8. Zo kan ik het nakijken en krijg je het donderdag tijdens de les terug. Let op dat de regelafstand minstens 1,5 is. Let ook op het gebruik van komma’s, zoals we dat in de les hebben gezien. Veel succes!

De huiswerkopdracht voor donderdag 24 augustus:
Schrijf een opstel van 1 A4-tje over zwemmen in China. Vertel de juf hierin wat de zwemmogelijkheden en -gewoonten zijn. Onthoudt, de juf weet niets over (zwemmen in) China! E-mailen naar josse@derodeleeuw.org voor zondag 20-08-2017 middernacht. Je krijgt dit dinsdag per e-mail terug. Bereid voor donderdag een korte presentatie voor over het onderwerp.