De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

All posts in Huiswerk Klas 4-5

Vakantie!

Categories: Huiswerk Klas 4-5
Comments: No

Beste leerlingen en ouders,

Het is zover! De decembermaand is begonnen en dat betekent voor velen van jullie een welverdiende vakantie!

Omdat jullie zo hard gewerkt hebben de afgelopen maanden, heb ik slechts één huiswerkopdracht: het lezen van ‘een hart van steen’ van Renate Dorrestein. Jullie hebben dit boek als e-book van mij gekregen. Probeer bij het lezen een diepere laag te raken: wat zijn de relaties tussen personages? Wat is de invloed van een personage op het verhaal? Vanuit wel perspectief schrijft de auteur? Voor meerdere literaire begrippen verwijs ik jullie graag naar www.cambiumned.nl. Ga dan naar het kopje ‘literatuur en poëzie’

Verder wil ik jullie een hele fijne decembermaand wensen. Tot in 2019!

 

Huiswerk 13 december

Categories: Huiswerk Klas 4-5
Comments: No

Nieuw Nederlands
Geen huiswerk voor Nieuw Nederlands!

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: letterontwerper Gerard Unger overleden

Woordenschat
Maak met de volgende woorden een goedlopende zin. Schrijf de zin in je schrift.
– afzwaaien
– bedreven zijn in
– het magnum opus
– de kunstnijverheid
– doordrenkt zijn van/met

Lezen in je leesboek
Neem je leesboek mee (die moest 6 december uit zijn).

Alexander en Yari lezen t/m H23

Huiswerk 6 december

Categories: Huiswerk Klas 4-5
Comments: No

Vandaag vieren we Sinterklaas! Je hoeft niet je huiswerkfolder mee te nemen, maar wel je betoog! 

Nieuw Nederlands
Argumentatieve vaardigheden.

Verwerk mijn feedback in je betoog (format: complex betoog, zie vorige huiswerkpost). Neem deze geprint mee naar de les. Je krijgt hier een beoordeling voor.

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: veilig het spoor oversteken

Woordenschat
Maak met de volgende woorden een goedlopende zin. Schrijf de zin in je schrift.
–hekelen
– de ambitie
– het leeuwendeel
– cynisch
– stagneren

Lezen in je leesboek
6 december is je boek uit

Alexander en Yari lezen t/m H20

Huiswerk 29 november

Categories: Huiswerk Klas 4-5
Comments: No

Nieuw Nederlands
Argumentatieve vaardigheden.

Schrijf wederom een betoog. Dit keer schrijf je een complex betoog. Het doel van een betoog is de lezer overtuigen van jouw standpunt.De opbouw van een complex betoog ziet er als volgt uit:

inleiding:
– appetizer
– standpunt
kern:
– argument 1
– argument 2
– tegenargument met weerlegging (kan op elke willekeurige plek in de kern staan)
– eventueel meerdere argumenten
Slot:
– standpunt
– uitsmijter

Voor websites met stellingen en informatie, zie de vorige huiswerkpost.

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: ISS 20 jaar

Woordenschat
Maak met de volgende woorden een goedlopende zin. Schrijf de zin in je schrift.
– De module
– de component
– institutioneel
– het rendement
– bureaucratisch

Lezen in je leesboek
6 december is je boek uit

Huiwerk 22 november

Categories: Huiswerk Klas 4-5
Comments: No

Nieuw Nederlands
Argumentatieve vaardigheden, opdracht 4, 6, 8 en 10. (blz. 122 t/m 125)

Daarnaast schrijf je een betoog. Het doel van een betoog is de lezer overtuigen van jouw standpunt.De opbouw van een eenvoudig betoog ziet er als volgt uit:

inleiding:
– appetizer
– standpunt
kern:
– argument 1
– argument 2
– argument 3
– eventueel meerdere argumenten
Slot:
– standpunt
– uitsmijter

Tips:
Kijk op de volgende website voor verschillende standpunten:

Op deze website vind je tips als je zelf een standpunt wil formuleren:

Op blz. 121 en 122 vind je de verschillende soorten argumenten die we besproken hebben in de les.

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: Einde WO1 100 jaar geleden

Woordenschat
Maak met de volgende woorden een goedlopende zin. Schrijf de zin in je schrift.
– positioneren
– officieus
– de queeste
– bagatelliseren
– veronderstellen

Lezen in je leesboek
22 december moet je je leesboek uit hebben.

Huiswerk 15 november

Categories: Huiswerk Klas 4-5
Comments: No

Nieuw Nederlands
Lees van de cursus ‘argumentatieve vaardigheden’ de eerste paragraaf op bladzijde 118, 119 en 120.


Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: Mickey Mouse

Woordenschat
Maak met de volgende woorden een goedlopende zin. Schrijf de zin in je schrift.
– baldadig
– De entrepreneur
– aimabel
– distributiebedrijf
– hetzelfde lot beschoren zijn

Lezen in je leesboek
22 december moet je je leesboek uit hebben.

Nieuw Nederlands
H3, paragraaf 1, opdracht 1
H3, paragraaf 2, opdracht 6
H3, paragraaf 3, opdracht 7
H3, paragraaf 4, opdracht 9

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: winter- en zomertijd

Woordenschat
Maak met de volgende woorden een goedlopende zin. Schrijf de zin in je schrift.
– aanzwengelen
– het incasseringsvermogen
– prefereren
– discrepantie
– aanvankelijk

Lezen in je leesboek
Neem je leesboek mee naar de les!

 

Huiswerk 1 november

Categories: Huiswerk Klas 4-5
Comments: No

Nieuw Nederlands
Lees H3 van ‘schrijfvaardigheid’ blz. 72 t/m 80.
Je hoeft vooralsnog geen opdrachten hierbij te maken.

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: Kiwi geboren.

Woordenschat
Maak met de volgende woorden een goedlopende zin. Schrijf de zin in je schrift.
–  vermeldenswaardig
– solitair
– karig gesteld zijn met
– de genetische diversiteit
– resulteren in

Lezen in je leesboek
Neem je leesboek mee naar de les!

Let op: zorg dat je je huiswerk van afgelopen week (25 oktober) af hebt!

Huiswerk 25 oktober

Categories: Huiswerk Klas 4-5
Comments: No

Nieuw Nederlands
Herschrijf jouw blog.
– gebruik de feedback van jouw klasgenoot (zie formulier die je hebt gekregen)
– gebruik de informatie uit paragraaf 2 en 3 van H2 ‘schrijfvaardigheid’.

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Let op: i.v.m. de oktobervakantie lopen we een week achter op de leerlingen in Nederland. Zoek daarom in het archief naar de les over de Banksy.

Woordenschat
Maak met de volgende woorden een goedlopende zin. Schrijf de zin in je schrift.
– Controversieel
– karakteriseren
– authentiek
– inbedden
– recalcitrant

Lezen in je leesboek

Nieuw Nederlands
Lees van de cursus ‘schrijfvaardigheid’ H2 paragraaf 2 (blz. 65)
Schrijf je blog a.d.h.v. het schrijfplan. Dit schrijfplan heb je voor de vakantie in de les gemaakt. Het onderwerp van jouw blog heeft te maken met de Nederlandse of Belgische cultuur.

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Let op: i.v.m. de oktobervakantie lopen we een week achter op de leerlingen in Nederland. Zoek daarom in het archief naar de les over de Tsunami in Indonesië.

Woordenschat
Maak met de volgende woorden een goedlopende zin. Schrijf de zin in je schrift.
– de magnitude
– materieel
– bezwijken
– roemen
– uitvaardigen

Lezen in je leesboek