De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Ondersteunende materialen

Nederlands taalonderwijs

Huiswerkmaterialen

Elke week krijgt uw kind huiswerk mee naar huis. Hieronder vindt u de ondersteunende materialen.


Veilig Leren Lezen (alleen voor De Rode Leeuw leerlingen)

Taaljournaal Spelling

Toegang tot Nieuwsbegrip

Woordenlijsten Voortgezet Onderwijs