De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

VO3-4 naschoolse les HW 21-09

Voor de volgende les maken de leerlingen:

VO3:
Nieuwsbegrip niveau D: afmaken opdracht 1 en maken opdracht 2. De online oefeningen op woordenschat en een andere tekstsoort zijn deze week facultatief. Als je graag wilt oefenen, doe ze vooral! Maar ze zijn niet verplicht.
Nieuw Nederlands: hoofdstuk 1 deel schrijven: maken opdracht 2, 3 en 4. Voor opdracht 3 weet je beter wat je moet doen door naar het beoordelingsformulier te kijken dat je in de les kreeg.

VO4:
Afmaken examentekst havo: Typically Nederlands.
Nieuw Nederlands: hoofdstuk 2 paragraaf 3 en 4 maken. Ook de vragen bij de extra leestekst die je in de les hebt gekregen, maak je thuis.

Veel succes en tot volgende week!

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply