De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Huiswerk voor 8 januari

Maak een tijdsindeling+leerschema voor de toets van 31 januari.

Leerstof 31 januari:

J&A:
H1+2: lezen, spelling, grammatica ws, woordenschat, kijk op taal, grammatica zd (pv,ow,wg,lv,mw,bwb,hoofdzin,bijzin)
H3: lezen

K:
Lezen H1+2 (blz. 11 t/m 49)
Spelling H1+2 (blz.155 t/m 185)
Samenvatten & schematiseren H1 (blz. 237 t/m 246)

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply