De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Leestips voor ouders

Ouders willen het beste voor hun kinderen. Bij ‘het beste’ hoort aandacht voor lezen. Lezen is essentieel voor de ontwikkeling van uw kind. Wij hopen dat u na het lezen van deze brief overtuigd bent van het belang om Nederlands te blijven lezen, en dat u handvatten heeft om dit ook samen met uw kind te doen. Natuurlijk blijft het altijd zoeken naar de balans tussen wat wenselijk en haalbaar is.

Waarom is lezen zo belangrijk?

Voor schoolsucces is kunnen lezen een voorwaarde. Goed kunnen lezen in combinatie met een goede woordenschat zijn de belangrijkste voorspellers van schoolsucces. Want alle kennis doe je op via woorden en veelal via teksten. Denk eens aan al die boeken bij de geschiedenisles of aardrijkskunde. Zelfs voor het maken van rekenopgaven moeten kinderen tegenwoordig goed kunnen lezen. Daarnaast is lezen van maatschappelijk belang. Als je niet goed kunt lezen, kun je minder eenvoudig een geschikte baan vinden en kost iets simpels als de trein nemen, veel moeite.

Ook is lezen een prettige bezigheid voor veel mensen: wie zich door een tekst moet worstelen, zal niet het genot kennen van wegzinken in een boek. Kortom, kunnen lezen is essentieel voor mensen, en dus een van de prioriteiten in de ontwikkeling van een kind, de ontwikkeling van úw zoon of dochter!

Waarom moet er thuis Nederlands gelezen worden?

U woont met uw kind in het buitenland waardoor uw kind meertalig opgroeit. U heeft ervoor gekozen om de Nederlandse taal en cultuur te blijven stimuleren en daarom volgt uw kind NTC-onderwijs. Hier wordt onder andere aandacht besteed aan lezen, spelling en woordenschat. Echter, de tijd die uw zoon of dochter op de Nederlandse school doorbrengt is minimaal vergeleken met kinderen op een basisschool in Nederland. Voor Nederlandse kinderen in het buitenland geldt dat – doordat ze een dagschool bezoeken waar in een andere taal wordt lesgegeven – de Nederlandse woordenschat bijna altijd achterloopt bij die van hun leeftijdgenootjes in Nederland. Juist door ook thuis aandacht te blijven besteden aan voorlezen en lezen in het Nederlands, vergroot de woordenschat van uw kind. In veel gevallen heeft uw kind ook leeswerk en/of huiswerk van de dagschool. Toch pleiten wij ervoor om tijd en aandacht te blijven houden voor het lezen van Nederlandse boeken.

Tips om thuis te lezen

Goed voorbeeld doet goed volgen

Kinderen die hun ouders regelmatig zien lezen, ervaren dat dit leuk, spannend, ontspannend of functioneel kan zijn. Andersom geldt dat kinderen die hun ouders nooit een boek, tijdschrift of krant zien lezen, zelf ook niet snel een boek zullen pakken.

Laat uw kind zien dat lezen een functie heeft

Bijvoorbeeld door in zijn aanwezigheid een gebruiksaanwijzing, spoorboekje of recept te lezen. Maak samen een boodschappenbriefje dat u er in de supermarkt er demonstratief bij pakt.

Lees samen met uw kind boeken die hem aanspreken

Vermijd dwang en de nadruk op goed presteren. Het gaat erom samen met uw kind op een ontspannen manier bezig te zijn.

Blijf uw kind ook voorlezen in hogere groepen

Kinderen vinden voorlezen fijn en het is goed voor de ontwikkeling van de luistervaardigheid en de woordenschat.

Lees liever tien minuten dagelijks, dan eens per week een uur

Het is belangrijker voor de leesontwikkeling van uw kind dat u dagelijks – bijvoorbeeld voor het naar bed gaan – tien minuten met hem leest, dan dat u daar een keer per week een uur aan besteedt.

Toon belangstelling voor wat uw kind op school doet en leert

Laat uw kind bijvoorbeeld thuis nog eens voordoen welke nieuwe letters en woorden hij alweer kan lezen.

Stimuleer uw kind om boeken te kopen of uit de bibliotheek mee te nemen

Hoe kan ik voorlezen?

Lees uw kind veel voor. Probeer hierbij met zinvolle vragen de aandacht van het kind op het verhaal te richten. Dit kan voor, tijdens en na het lezen. Natuurlijk past u de vraag aan de leeftijd van uw kind aan. Bijvoorbeeld voor het lezen: -Waarom heb je voor dit boek gekozen? -Waar denk je dat de tekst over gaat als je kijkt naar de titel en de plaatjes? -Hebben we al vaker een boek over …. gelezen? Heb je zelf een … in huis? Tijdens het lezen: -Waarom is …. verdrietig/ blij/ te laat? -Hoe zal het verhaal verder gaan? Na het lezen: -Liep het verhaal af zoals je gedacht had? -Was het boek leuk/spannend/eng? -Wat vind je van de hoofdpersoon? Vind je hem aardig of stoer? U kunt boeken gerust meerdere keren aan uw zoon of dochter voorlezen.

Zeker jonge kinderen vinden dit leuk en gaan daardoor het boek of verhaal beter begrijpen. Vraag aan de leerkracht van uw kind wat het thema is op school en probeer hier eens een passend boek bij te zoeken.

Mijn kind zit in groep 3, waar moet ik op letten?

Op de meeste scholen starten de kinderen in groep 3 met aanvankelijk leren lezen. Ze leren de afzonderlijke letters en lettercombinaties (bijvoorbeeld de ui/eu/au). In de meeste methodes gebeurt dit aan de hand van een voorbeeldwoord. Ze leren het woord ‘naam’ en de letter ‘n’ wordt als losse letter aangeboden. Ook leren ze de letters ‘aan elkaar te plakken’.

Als u thuis met uw kind wilt oefenen, houd dan rekening met de volgorde waarin uw kind op school de letters leert. Belangrijk is dan ook de manier waarop u de letters uitspreekt. Er is een aantal duidelijke verschillen in uitspraak van letters tussen het Nederlands en bijvoorbeeld het Engels

Spreek de letters bij het lezen niet uit zoals u dat doet wanneer u het alfabet opzegt, maar zoals in de onderstaande voorbeelden:

  • a als in tak
  • aa als in maan
  • b bu, met een bijna onhoorbare u
  • e als in zes
  • ee als in teen
  • f fff (geen ef)
  • h hu, met een bijna onhoorbare u z zzz (geen zet)

Benoem dat ook als het kind leert lezen in het Nederlands. Als uw kind moeite heeft met het lezen van een woord, kunt u vragen om eerst de letters van dat woord afzonderlijk te lezen, bijvoorbeeld b-oe-k en daarna de letters ‘aan elkaar te plakken’ en het hele woord vloeiend te lezen: ‘boek’. Er zijn veel boekjes die u helpen om thuis in te haken op het leesonderwijs in groep 3. Op de boekjes staat dikwijls vermeld ‘geschikt voor na 3 weken, 6 weken, 9 weken leesonderwijs’. Ook wordt het niveau van de boekjes vaak met een AVI-niveau aangeduid. Als u wilt weten welk AVI-niveau voor uw kind het beste is, kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht.

Wat zijn leeskilometers?

In groep 3 heeft uw kind alle letters en lettercombinaties geleerd. In groep 4 gaat het verder met ‘voortgezet lezen’. Dit betekent dat uw kind moeilijkere woorden en teksten vlot leert lezen. Daarvoor is veel oefening nodig, ofwel, het maken van leeskilometers. Soms zal uw kind leesbladen van school mee krijgen om bepaalde woorden snel te leren lezen. Hierbij is herhaling nodig om de woorden goed en snel te leren lezen. Daarnaast is het lezen van een gewoon leesboek leuk en belangrijk. Vanwege de leeskilometers en het leesplezier. Het is zinvol als uw kind ook regelmatig informatieve teksten leest, zoals tijdschriften en de krant. Deze teksten zijn uitstekend om het tekstbegrip te oefenen. Voor het aanschaffen en lenen van boeken kunt u gebruik maken van de AVI-aanduidingen. Vraag aan de leerkracht op welk AVI-niveau uw kind het beste kan lezen. Houd hierbij voor ogen dat de motivatie van een kind om een bepaald boek te lezen belangrijker is dat het exacte leesniveau. Zeker als het kind stil leest, kan het vaak hogere niveaus prima aan.

Hoe motiveer ik mijn kind om te lezen?

Niet elk kind is van nature een even grote lezer. Niettemin is er voor elk kind een passend boek te vinden. Kinderen hoeven niet altijd hoogstaande kinderliteratuur te lezen. Denkt u bij lezen ook aan stripboeken, tijdschriften of informatieve boeken. Populair zijn de boeken van de Kinderjury, verfilmde boeken en boekenseries over Snelle Jelle (voetbal) of de Schippers van de Kameleon. Op de website van de stichting NOB vindt u meer suggesties bij ‘Mediatips voor ouders’. Voor sommige kinderen is het prettig als u ze even helpt om in het boek te komen. Dit kan door een stuk voor te lezen of door om en om te lezen.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze brief of over het leesniveau van uw kind, vraag dan gerust aan de leerkrachten de juiste informatie.

Wij wensen u veel leesplezier!

Meester Henk,
Juf Andrea,
Juf Ingrid,
Juf Betsie.

Bron: De focus op lezen; Adviezen voor leesonderwijs op NTC-scholen

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply