De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Huiswerk 21 april

Numo
Maak opdrachten uit de module werkwoordspelling. Woordenschat is best lastig, dus die doen we zoveel mogelijk samen in de les.

Nieuwsbegrip
Onderwerp: Ramadan.
In plaats van Nieuwsbegrip online, maken we een samenvatting van de tekst over de Ramadan. Jullie hebben de tekst gekregen en de belangrijkste zaken aangestreept. Nu hebben jullie een blad gekregen met alleen de titel, inleiding, tussenkopjes en afbeeldingen. In de witte vlakken onder elk tussenkopje, mag je maximaal 3 zinnen schrijven die de alinea samenvatten.

Geschiedenis
op www.canonvannederland.nl hebben jullie je georiënteerd op verschillende onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis. Iedereen heeft een onderwerp gekozen.
Maak nu een K-W-L schema (know, want to know, learned).
Onder het eerste kopje, ‘know’, schrijf je wat je al weet over dit onderwerp.
Onder het tweede kopje, ‘want to know’, schrijf je wat je hoopt te weten te komen.
Het derde kopje, ‘learned’, vullen we in aan het eind van het onderzoek.
Dion, oriënteer je op de onderwerpen en kies er één uit. Maak dan ook het schema.

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply