De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Huiswerk voor SLT Zaterdag 21 September

Groep 3:

Samen oefenen met lezen met het boekje dat ze mee hebben gekregen.

Groep 5:

Staal: Blok 1, week 4, les 1,2 en 3 maken. Als bepaalde opgaven te moeilijk zijn, laat ze maar open en dan bespreek ik ze met hen. Zorg er aub voor dat ze goed de regelkaart erbij houden en de woordenlijst doornemen.

Aandachtspunten nav toets:

Emma:Hoofdletters, eeuw-ieuw woord, hakwoord, ei-ij woord, luchtwoord en langermaakwoord  d/t

Diderik: Eeuw-iew woord, langermaakwoord d/t en luchtwoord

Ruben: Eer-oor-eur woord, Eeuw-iew woord, hakwoord en ei-ij woord

Nieuwsbegrip: pagina 3,4 en sleutelvragen van pagina 5 (rest van pagina 5 niet).

Groep 7: Staal: Blok 1, week 4, les 1,2 en 3 maken

Als bepaalde opgaven te moeilijk zijn, laat ze maar open en dan bespreek ik ze met haar.  Zorg er aub voor dat ze goed de regelkaart erbij houdt en de woordenlijst doorneemt.

Nieuwsbegrip: Pagina 1 sleutelvragen, pagina 2 (niet als groepje dus), pagina 3 is optioneel, maar wellicht dat ze een leuk onderwerp heeft waar ze over wil schrijven.

Aandachtspunten voor Bernadette nav toets:

Langermaakwoord, tweetekenklank, lange klank, komma’s meervoud en hulpwerkwoord.

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply