De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Huiswerk 8 mei

In verband met een vrije lesdag op woensdag 1 mei, gaat ook het naschools programma niet door. Dat betekent dat het onderstaande huiswerk voor 8 mei is. Wel wil ik jullie graag vragen om met regelmaat het huiswerk erbij te pakken, in ieder geval het thuisdictee. In de les merk ik dat veel spellingafspraken gedurende een weekje al vrij snel vervagen. Met regelmatige oefening, al zijn het 8 woordjes elke twee dagen, zal dit al een stuk minder zijn! Dit lijkt vaak beter te werken dan alles op één dag te doen.

Staal
blz. 38 opdracht 3
blz. 40 opdracht 1, 3 en 4
blz. 41 opdracht 1 en 3
blz. 42, opdracht 1 en 2

Thuisdictee
Maak 4 kolommen en schrijf de volgende afspraken boven elke kolom:
voorvoegsel
tropischwoord
routewoord
koppelteken
Oefen de afspraken door elkaar. Noem een woord en laat je zoon/dochter beslissen in welke kolom het woord hoort.

Werkstuk
Voor het werkstuk hebben de leerlingen vragen geformuleerd. In de les zijn ze gestart met onderzoeken en het vinden van de antwoorden. 10 vragen moeten op 8 mei beantwoord zijn. 

Nieuwsbegrip online
onderwerp: pasen (kijk in het archief)

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply