De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Huiswerk 27 maart

Staal
In staal komen de onderdelen ‘onderwerp’ en ‘persoonsvorm’ voor. Vandaag hebben dit kort herhaalt. Lees het volgende artikel (kopieer de link) en noteer van elke zin het onderwerp en de persoonsvorm.

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2276722-circus-zit-vast-in-de-modder.html

Thuisdictee
Oefen de klankgroepwoorden. Ouders, dit mogen best moeilijkere woorden zijn met meerder klankgroepen erin, zoals kroketten (kroo-ke-ten, kroo=lange klank, ke=korte klank) of vanzelfsprekend (van-zelf-spree-kend, van=medeklinker, zelf=medeklinker, spree=lange klank, kend).
– klankgroepwoorden korte klank (hakken)
– klankgroepwoorden lange klank (koning)
– klankgroepwoorden tweetekenklank (gieter)
– klankgroepwoorden medeklinker (aarde)

Zie vorige huiswerkpost voor extra tips!

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Onderwerp: 100 jaar luchtvaart in Nederland

Kwartet
Ons enige echte staalkwartet is af! Diane, Marnix en Tobe hebben een deel van het kwartet mee naar huis gekregen (Emma had afgelopen week een deel mee). Speel het spel met elkaar en oefen de spellingafspraken. Neem het spel volgende week weer mee, zodat we de verschillende afspraken per leerling kunnen wisselen!
PS: Tobe heeft een blog geschreven over het maken van dit kwartet. Vaders, moeders en medeleerlingen: lees het en schrijf een comment!

Lezen in je leesboek

Vittorio

Nieuw Nederlands:
Werkbladen werboekje (zoals afgesproken in de les, volgens mij had jij dit al af).
Vul het schema met werkwoorden in.

Nieuwsbegrip Online
Onderwerp: 100 jaar luchtvaart in Nederland

Lezen in je leesboek
Start met je boekverslag.

schrijven
Schrijf een titelverklaring voor ‘een brief voor de koning’. Je bent hier ind e les mee gestart.

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply