De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Huiswerk 26 februari

Nieuw Nederlands
H3 ‘woordsoorten’
Zie het uitgedeelde schema voor de opdrachten.

Nieuwsbegrip online
Onderwerp: spijbelen voor het klimaat
Je hebt i.v.m. het nieuwe cultuurproject hier tijd voor gehad in de les. Hopelijk heb je het afgekregen! Zo niet, dan moet je het thuis nog even afronden.

Cultuurproject
Op 19 februari zijn jullie gestart met een nieuw cultuurproject. Op 5 maart heeft elk tweetal een kahoot met 10 vragen af (zie uitgedeelde blad voor de criteria). Je werkt aan dit project in de les en in principe zou dit genoeg tijd moeten zijn om het af te krijgen. Zo niet, dan moet je er thuis aan werken. Verdeel de taken goed en vraag Frank of Merle zonodig om hulp.

Lezen 

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply