De Rode Leeuw: De Nederlandse School in Beijing

Huiswerk 17 oktober

Staal
HW groep 6:
Blz. 28 opdracht 1 en 2
Blz. 29 opdracht 1 en 2
Blz. 30 opdracht 1, 2 en 3

HW groep 7:
Blz. 28 opracht 1 en 3
Blz. 29 opdracht 1 en 3
Blz. 30 opdracht 1 en 3.

HW groep 8:
Blz. 28 opdracht 1, 2 en 3
Blz. 29 opdracht 1 en 2
Blz. 30 opdracht 1 en 3

Thuisdictee
Deze les zijn we er niet aan toegekomen om nieuwe spellingsafspraken in het thuisdicteeschrift te schrijven. Ik wil u vragen de volgende spellingsafspraken te oefenen:
Groep 6:
8. langermaakwoord t/d en b/p
9. voorvoegsel
10. Klankgroepwoorden *

Groep 7
8. langermaakwoord t/d en b/p
10. klankgroepwoorden *
17. politiewoord
groep 8:
8. langermaakwoord t/d en b/p
10. klankgroepwoorden *
24. cadeauwoord

* De klankgroepwoorden vinden de leerlingen vaak lastig. Ik heb hen het volgende aangeleerd a.d.h.v. bijgevoegde afbeelding.
voorbeeld: lopen
Klankvoet: loo
Klankteen: oo
oo is een lange klank, die woont in de lange klankenstraat, daar is de tekendief de baas en die haalt één o weg.
lopen.

voorbeeld: petten
klankvoet: pe
klankteen: e
e is een korte klank, die woont in de korte klankenstraat, daar is de dubbelzetter de baas. Je schrijft twee t’s.
petten

voorbeeld: gieter
klankvoet: gie
klankteen: ie
ie is een tweetekenklank, die woont in de tweetekenklankenstraat, daar is het hoormannetje de baas: je schrijft het woord zoals je het hoort.

 

voorbeeld: marmot
klankvoet: mar
klankteen: r
r is een medeklinker, die woont in de medeklinkerstraat, daar is het hoormannetje de baas: je schrijft het woord zoals je het hoort.
marmot.

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip online.
Let op: i.v.m. de oktobervakantie lopen we een week achter op de leerlingen in Nederland. Zoek daarom in het archief naar de les over de Tsunami in Indonesië.

Lezen in je leesboek
Denk je er ook aan het geleende boek op tijd te verlengen of terug te brengen bij de bibliotheek?

Kinderboekenweek
Voor de Kinderboekenweek hebben wij gelezen uit het boek ‘Ik ben Vincent en ik ben niet bang’. De volgende opdracht hoort daarbij:
Stel, je bent in je eentje in het bos. Het wordt donker. Je hoort allemaal geluiden. Misschien is het koud, of heb je honger, of iets anders. Doe je ogen dicht en stel jezelf voor in dat bos. Schrijf op wat je doet in dat bos. Wat je ziet, hoort, ruikt, enzovoort. Schrijf het op alsof je daar echt bent. Alsof het nu gebeurt. Hoe overleef jij een nacht alleen in het bos? Welke survivalspullen gebruik je?
Schrijf een verhaal over jouw survival avontuur in het bos. Schrijf ongeveer een half A4. Stuur jouw verhaal uiterlijk dinsdagavond 16 oktober naar merle@derodeleeuw.org . 

Huiswerk Vittorio
Nieuw Nederlands:
H1 ‘spreken, kijken, luisteren’ opdracht 2, 3, 4 en 5. Van elke opdracht 5 zinnen.

Nieuwsbegrip:
Nieuwsbegrip online.
Let op: i.v.m. de oktobervakantie lopen we een week achter op de leerlingen in Nederland. Zoek daarom in het archief naar de les over de Tsunami in Indonesië.
Maak ook opdracht 2 op je papier.

Woordenschat:
Maak goed lopende zinnen met de volgende woorden:
– de impact
– bezwijken
– doorgaans
– het konvooi
– alternatief

Lezen in je leesboek

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply